EELMISED ELUD - 10 MÄRKI, ET SINU LAPSEL ON VANA HING

by in UUDISED, TÄHELAPSED JA HINGETÜÜBID .

 

Eelmised elud eksisteerivad ja veidike spirituaalne inimene tajub seda, sa lihtsalt tead, et see lihtsalt on nii. Mina usun ja täna võin ma isegi öelda, et ma tean, et eelmised elud on eksisteerinud. Minu kogemus nägemustest ja visioonidest, mis on mulle vihjanud minu enda või lähedaste eelmiste elude kohta, on minu jaoks puhas näide. Ka seda saab näiteks võtta, et me sünnime teatud annetega ja oskustega siia maailma, ilma neid selgeks tegemata. See on vihje selle kohta, et eelmised elud eksisteerivad, kus me muidu need anded ja oskused saame, kui meile on midagi kaasa antud sünniga.

Lapsed on elu kingitus ja nende sees elavad hinged, kelle üle on meile antud võim tingimusteta armastada. Sinu laps - sinu väärtuslik hing, kelle kaudu õppida ennekõike seda, mis on armastuse väärtus. Mis on siin maailmas parem, kui enda lapse eest hoolitseda, teda tundma õppida, tema hinge sügavust mõista ja tema mõttemaailmast vähegi aimu saada.

Ma ei ole varem eelmiste elude kohta artikleid kirjutanud ja alustada seda teemat laste teemal ei tundu võib-olla kronoloogiliselt kõige õigem, küll aga sain ma inspiratsiooni just laste teemal kirjutada. Võib-olla just ka sellepärast, et nemad ei varja enda emotsioone ja enda olemust ning nende puhul on kõige lihtsam aru saada, kui kaua see väike hingeke puhanud on ja kui kaua on sellest ajast möödas, mil ta inimese kehas viimati eksisteeris.

Täna ma kirjutan teile sellest, kuidas aru saada, kas sinu laps on enda eelmisest inimese elust kaua puhanud või on ta suhteliselt kiirelt seadnud enda elu uues kehas sisse. Samuti kirjutan ka selle kohta, kuidas aru saada, kas sinu lapse hing on vana hing või mitte. Meie hingedena elame inimese kehas, me võime elada looma kehas, me võime olla Inglid kellegi seljataga. See, kui kaua on meie viimasest inimese elust möödas, seda on võimalik veidigi analüüsida, seega, kui sinul on seal kodus tütreke või pojake, siis võta veidi aega ja mõtle milline ta siis tegelikult sul on.

Sulle kingitakse elu poolt laps, kelle sees on hing, kes tuleb sulle õpetama seda, mida sina veel õppinud ei ole. Üks õpetustest pärineb sealt, kus ta viimati inimese kehas eksisteeris, sellest ajastust, selle aja probleemidest ja õppetundidest.

Kui sinu lapse hinge iseloom läheb nende punktidega kokku, mille ma välja tõin, siis ta on vana hing.

Kaua puhanud hing on see, kelle eelmine elu inimese elus oli mitmed kümned, sajad või isegi tuhanded aastad tagasi. Vana hing on see, kellele on antud inimese elus väga palju erinevaid füüsilisi elusid. Vana hing on kogenenud ja kaua puhanud hing ei pea olema väga kogenenud, vaid keskmise taseme hing.

1. "TAL ON OMA MAAILM, TAL ON KAKS REAALSUST"

Kaua puhanud hingel on oma maailm, ta kaob kiiresti oma mõtetesse ja sinul, kui lapsevanemal võib tihtipeale tekkida küsimus "Kas ta üldse kuulab sind?" või sa lihtsalt tajud, et ta on oma mõtetega sügavates kohtades, millest sina aru ei saa. Selle lapse puhul tekib alati lapsevanemal tunne, et sa justkui ei tunneks teda üldse või ta nagu oleks vales kohas valel ajal.

Need lapsed kaovad tihtipeale oma mõtetega teise maailma ja võivad niiöelda ära lukustuda ehk blokeerida sinu hüüdeid, sõnu, sinu juttu. Nad blokeerivad aeg-ajalt teiste jutuajamise ja jäävad seisma ehk istuvad rahulikult omaette või mängib millegiga samal ajal väga rahulikult, samas tehes nägu, et mitte keegi teda ei kõneta. Tegelikkus on aga see, et tal on sellesse ellu raske kohaneda ja ta on puhkestaadiumis alles kinni, meenutades enda eelmist mitte inimese elu.

Vanad hinged on väga loomingulised ja nende mõttemaailm on seotud loominguga. Vanad hinged joonistavad, laulavad, tantsivad iseendale ja omaette. Kaua puhanud hing kaob lihtsalt enda maailma ära ja selles ei pea loomingut olema.

Noortel hingedel ei ole väga hea fantaasiamaailm ja nad on väga impulsiivsed ning elavad pigem reaalajas, lähtuvad faktidest ning neile sobib füüsiline maailm rohkem, kui spirituaalne.

2. "OMAVANUSED EI HUVITA VÕI ON RASKE ÜHIST KEELT LEIDA"

Kaua puhanud hingega laps tunneb tihti, et tal võiksid olla lähedal suuremad lapsed või kasvõi täiskasvanud inimesed. Kaua puhanud hinged kaotavad väga kiirelt huvi omavanustega mängides, neid ei huvita see, mis lapsed omavahel räägivad ja nad ei talu ka draamat, mis need lapsed korraldavad.

See sama tähelepanek kehtib kaua puhanud hinge suhtes ja ka väga vana hinge suhtes. Kaua puhanud hing ei pea olema alati vana hing ja vana hing ei pea alati kaua puhkama eelmisest elust.

Noored hinged suudavad koos olla ka näiteks halbade hingedega või kahjulike inimestega, kes ei mõju lapsele hästi. Nad lihtsalt ei saa aru, et tegemist on kahjuliku inimesega. Vanad hinged tajuvad kergelt ära teise lapse pahatahtlikkuse ja ei lase kergelt enda sõprusringi uusi lapsi põhjusega.

3. "MÕTLIK HING"

Sellel lapsel läheb väga palju aega mõtlemise peale vaja. Kui ta peab midagi otsustama, siis ta vajab selleks aega ja ta tunneb seda, et ta peab ise selle otsuse vastu võtma. See, miks see hing on väga mõtlik ja see, miks ta vajab aega, on kõik sellepärast, et ta alles kohaneb selle ajastuga, mis teda ümbritseb. Jäta meelde, kõik uus, tehnoloogia ja paljud teised asjad on tema jaoks võõras. See hing, kes on kiirelt taassündinud, tema teab seda kõike, mis on loodud ja miks need asjad eksisteerivad.

Vana hing suudab tehnoloogiaga kaasa minna ja see on tema käes lihtsasti kasutatav, kuigi tema analüüsib selle tehnoloogia väärtust, vajalikkust ning annab sellele hinnanguid. Kaua puhanud noorem hing ei oska käsitleda tehnoloogiat.

Noor hing usub palju kõigesse sellesse, mis talle öeldakse ja ta ei võta endale vajaduseks analüüsida lahti asjade tagamaid. Noor hing ei otsi valesid sõnade tagant, mis talle öeldud on. Noor hing on naiivne, vana hing on väga skeptiline teiste inimeste sõnade suhtes ja otsib tõestust iseenda jaoks.

4. "EI MÕISTA TIHTIPEALE INIMESTE LOODUD SEADUSI"

Et aru saada, kas sinu lapse hing on kaua puhanud või mitte, siis üheks selleks näiteks on see, et kaua puhanud hing ei suuda mitte kuidagi aktsepteerida väga paljusid loodud seadusi. Jutuajamised, mis on seotud sellega "Miks ühte asja tohib teha, teist mitte" on tema jaoks närvesööv. Ta võib närvi minna inimese loodud seaduste pärast, ta ei saa aru, miks inimesed on teatud asju ära keelanud või mõnda teemat inimestele peale surunud. See tuleb kõik sellest, et see hing eelmises elus ei elanud nende seaduste järgi. Teda ei jäta kindlasti külmaks inimeste loodud seadused. Kui ta ei hakka neile seadustele vastu, vaid ei ole ainult rahul nendega, siis ta on kaua puhanud. Kui ta hakkab neile ka vastu, siis on ta vana hing.

Noore hingega laps usaldab teiste poolt loodud seadusi ja ta ei soovi nendele vastu hakata. Noor hing ei saa pigem sellest aru, miks keegi teine mässab tema kõrval.

Vanad hinged ei soovi lastele loodud mänguasjadega mängida, noored hinged armastavad mänguasju.

5. "ÜKSINDA OLEMINE"

Kaua puhanud hing on tihtipeale üksinda ja ta kohati ka naudib seda üksindust, kui ta alles väike on. Teismelise eas see laps võib olla samuti üksildasem ja tal ei ole väga suurt suhtlusringkonda. Kaua puhanud hing ei suuda väga kergelt samastuda teiste lastega, ta ei tunne enda kohta teiste keskel ja isegi, kui ta proovib sulanduda seltskonda, siis see tuleb väga vaevaliselt välja. Kaua puhanud hing ei ole harjunud inimeste seltskonnaga. Tal ei pea olema stress ega ka depressioon, et ta tahab üksinda olla. Ta lihtsalt ei ole harjunud teistega koos olema. Kaua puhanud hingede puhul täiskasvanu eas see kõik muutud.

Kui hing on vana, siis tal on oskus inimestega koos olla, seltskonda sulanduda, aga pigem on tal soov olla rohkem üksinda. Vana hing oskab nagu kameeleon olla: kui vaja on seltsiv, kui vaja on üksik hunt. Seda ei tohiks segamini ajada kaua puhanud hingega, kes ei ole vana hing. Tema puhul tal lihtsalt puudub oskus suladuda seltskonda.

6. "ÜLETÖÖTAJAD JA RAHA VÄÄRTUSE HINDAMINE"

Kaua puhanud hing soovib palju saavutada, kuid ei oska asjade saavutamiseks leida lahendusi. Tal on suur soov kõike hästi teha, lausa ideaalselt teha. Kui ta on ka väga vana hing, siis tema intelligentsus on hämmastav ja tema asjadele, ülesannetele lahenduse leidmine on täiskasvanud inimese jaoks huvitav. Mida vanem on sinu lapse hing, seda idealistlikum on tema mõttemaailm. Vanadel ja kaua puhanud hingedel on soov tööd teha ning nad ei karda seda. Noored hinged on need, keda ei saa lapsevanem mitte kuidagi tööle panna.

Vana hingega lapsele meeldib oma vanemaid aidata ja ta mõistab raha väärtust ilma selleta, et keegi peaks talle seda õpetama. Vana hing ei armasta raha, ta ei mõista miks raha eksisteerib, aga ta saab aru, millise väärtuse on inimesed sellele loonud.

Noor hing ei armasta töö tegemist, talle tuleb seda õpetada ja noor hing ei oska ka raha hoida. Noore hingega lapsele võib raha meeldida, aga tal on raske mõista, kui palju peavad selle nimel tööd tegema tema vanemad.

7. "ISESEISEV JA KOHUSETUNDLIK, UNISTUSED JA SOOVIDE TÄITUMINE"

Kaua puhanud hinge iseseisvus sõltub tema ema ja isa armastusest. Kui vanemate poolt tuleb heakskiitu ja nende poolt on tuge, siis kaua puhanud hing on väga iseseisev ja kohusetundlik. Kui mitte, siis kaotab see hing enda elu üle kontrolli. Kaua puhanud hingel on vaja tuge selles füüsilises elus, et ta saaks iseseisev olla. Kui sinu lapse hing on vana hing, siis teda ei pea julgustama, tema leiab ise selle motivatsiooni enda seest ja ta on eraldiseisev mõtleja.

Vanadel hingedel on sisse kodeeritud kohusetunne, nad teavad, et ükskõik, mis siin elus on ja mis siin elus peab tegema, kõik sõltub temast endast. Vana hing elab omaette enda elu ja lapsevanemal on raske teda suunata. Vanal hingel on oma mõte, oma soov ja vägi enda unistuste täitmisteks.

Kaua puhanud hing, kes väga vana ei ole, temal puudub oskus ennast kehtestada ehk enda sooviga läbi tule minna. Nendel on vaja vanema tuge ja näha, et tema ema-isa aktsepteerib tema soovi.

Noortel hingedel ei ole suuri eesmärke hingega kaasa antud ja nende süda ei ihka millegi konkreetse suhtes. Neil võib soov olla, aga nad ei pürgi selle poole. Mida vanem hing, seda suuremad on unistused, mille poole püüeldakse ja mida vanem hing, seda rohkem unistuste realiseerumist läbi nende enda tegevuste.

Vana hinge puhul on juba lapsest saati näha, et tal on konkreetne "enda teema" ehk unistus, kelleks ta soovib kord tulevikus saada, enamus vanu hingesid täidavad elu jooksul oma unistused ja nad saavad selleks, kelleks soovivad saada. Keskmise inimese eluga hinged unistavad, aga nad ei jõua oma unistusi reaalseks muuta oma ettevaatliku iseloomu tõttu. Noortel hingedel ei ole lapsest saati teada, kelleks nad soovivad saada ja nad elavad, et elada, mitte luua ega läbi katsumuste kõrgele pürgida.

8. "NEIL ON VANAINIMESE JUTT"

Mida kauem on hing elanud inimese kehas, seda rohkem ta oskab rääkida asjadest, mida tavaliselt vanad inimesed räägivad. Mida vanem hing seda intelligentsem, seda targem, seda osavama jutuga ja osavama suhtlusega see laps on. Kui lapse hing on kaua puhanud, siis ta räägib palju tunnetest ja loodusest. Kui lapse hing on vana ja ta on kiirelt tagasi siia sündinud, siis ta oskab kõigest rääkida ning teda huvitab kõik. Vanad hinged tahavad väga palju enda arvamust välja näidata ja annavad enda mõtetest tihti teada. Need mõtted on tavaliselt sellised, mida täiskasvanud ja elu näinud inimesed räägivad.

Noore hingega last ei huvita vanade inimeste jutt, ta ei süvene maailma asjadesse ja ta ei räägi oma vaatenurkadest.

9. "MIDA VANEM HING SEDA ANDEKAM"

Mida vanem hing on sinu lapse sees, seda andekam ta on. Vanad hinged sünnivad siia ilma andega, oskusega ja võimega, midagi väga hästi teha. Loomulikult on igal inimesel omad oskused ja see, mis anne sinu vana hingega lapsel on, seda sa pead ise avastama. Kõik anded on eelmistes eludes ära õpitud oskused.

Noored hinged sünnivad siia ilma ilma suuremata andeta, nemad alles õpivad erinevaid oskusi ja hakkavad enda andeid looma.

Kui hing on kaua puhanud, siis ta võib tulla siia ellu andega, mis on seotud vanasti vaja läinud teemaga. Näiteks alternatiivmeditsiini käsitlemise oskus võib tulla kaasa kaua puhanud hingega. Vana hing võib seda samuti osata, aga, kui ta ei ole kaua puhanud, siis ta oskab seda tänapäevases kujus viljeleda. Kaua puhanud hingede puhul on see, et nad tirivad oma viimast ajastut tänasesse päeva kaasa, milles nad just eelmisel korral inimese kehas elasid. Vanade hingede puhul, kes kiiresti on leidnud elu ühest kehast teise, nemad samastuvad maailmaga ja täiendavad oma teadmisi pidevalt.

10. "INTUITSIOON"

Mida vanem hing, seda intuitiivsem ja mida noorem hing, seda vähem eneseteadlikum see laps on. Mida kiiremini on vana hing taassündinud, seda võimsam on tema oskus inimesi lugeda ja enda hingega kõneleda. Mida kauem on vana hing puhanud, seda kauem läheb aega enda intuitsiooni kuulamisega ehk usaldamisega, küll aga intuitsioon on tugev. Mida noorem hing, seda vähem on spirituaalset taju ja usku enda hinge võimetesse. Mida vanem on hing, seda suurem on selle hinge oskus enda sisemist häält kuulata.

Minu mõtted laste kohta, kes on kaua puhanud, ei saa võtta täna täiskasvanute analüüsimiseks, seda kõike sellepärast, et täiskasvanud inimene on tänaseks kohanenud enda uue eluga ja sul on väga rakse ennast adekvaatselt hinnata. Sellepärast on lihtne lapsi analüüsida ja näha, millise eluga tegemist on. Seda kõike sellepärast, et nemad alles kohanevad enda selle eluga ja neid märke saab nende pealt kergesti lugeda, nad ei loo endast valearusaamist ehk nad ei teeskle seda, kes nad on. Täiskasvanud inimesed teesklevad tihti ja loovad teistsuguse kujutluspildi endast teistele, vahel ka iseendal

Uuendatud: 06.01.2017
  • PayPal
  • SWEDBANK
  • SEB

Uus klient

Loo konto

Konto loomine võimaldab Teil kiiremini tellimusi sooritada, olla kursis oma tellimuse staatusega ja vaadata oma eelmisi tellimusi.

Jätka

Registreeritud kasutaja