2008. AASTA LAPSED - ELUÜLESANNE JA NENDE SPIRITUAALNE VÄGI

by in UUDISED, TÄHELAPSED JA HINGETÜÜBID .

 

Igal aastal on oma tähendus, et miks just sellel konkreetsel aastal on keegi sündinud. See aasta, millal sa sündinud oled, see aasta annab sinu hingele kaasa eluülesande ja teatud omadused, millega sa pead siin maailmas elama. Ülesanne, mis on sul vaja siin elus üleüldiselt täita lisaks kõigele sellele, mis sinu enda isiklikus saatuse raamatus kirjas on.

 

Need lapsed, kes on sündinud aastal 2008, nemad on väga tundlikud, spirituaalsed, avatud kristallide maailmale, avatud Inglitele, avatud saatusele ja karmale. Need on hinged, kes sündisid siia maailma vajadusega olla spirituaalne. Kui nad kunagi on täiskasvanud inimesed, siis neil on hinges usk, nad vajavad millegisse uskumist. Nad on hinged, kes ei välista nähtamatuid jõudusid, teades, et rumal on uskuda vaid seda, mida füüsiliselt silmaga saad vaadata. Need on hinged, kes teavad karma reeglit - mida külvad, seda lõikad.

 

Hinged, kelle kõige nõrgemaks kohaks on Kurgutšakra - oskamatus end õieti väljendada ja kui ta seda enda elu jooksul suudab õppida, siis see saab tema tugevaimaks küljeks ehk oskuseks kõike väljendada, mida hing tahab öelda. Igal hingel on omad tugevad küljed, mis esmalt on nõrgad, seda sellepärast, et elujooksul õppimise tulemusena saaks see tema tugevaks küljeks. Kõik tuleb välja teenida ja see on üheks tema ülesandeks - õppida end väljendama.

 

2008. aastal sündinud lapsed on siia maailma sündinud erilise ülesande ja erilise iseloomuga. Üheks selle hinge ülesandeks on õpetada teisi inimesi ehk tema lähedasi, tema perekonda aktsepteerima hingelist tundlikkust. Kõik need hinged, kes siia maailma sellel aastal sündisid on tavapärasest tundlikumad, emotsionaalselt õrnemad ja nendel on oskus reageerida teiste inimeste emotsioonidele ning isegi mõtetele.

 

Tundlikkus on hea asi, küll aga aastal 2008 sündisid hinged, kes kõige enam tajuvad siin maailmas ära ebaõiglust, viha, kurjust ning kõike muud, mis on negatiivse alatooniga seotud ning emotsioone, mis teevad liiga.

 

Sellest kõigest ma alustasin kirjutamist üldse sellepärast, et need emad-isad, kelle ellu on sündinud aastal 2008 laps, et just nemad mõistaksid, kus tuleb selle lapse iseloom ning tema eriline loomus. Loomulikult ka sellepärast, et rohkem teda mõista. Teda on vaja alati mõista, jäta meelde - alati! See on üks põhilisi märksõnu, mida sa pead tema juures meelde jätma.

 

Mõistmine loomulikult ei tähenda alati seda, et tal oleks õigus, ära saa minust valesti aru! Mõistmine on pigem see, et sa vähemalt võtad aega selle jaoks, et ennast tema seisukohale asetada ning läbi mõelda tema vaatenurk sellel teemal, mis teda häirib.

 

2008. aasta lapsed on saanud Maailma saatuse ja galaktilise väe poolt kaasa oskuse tunnetada teiste inimeste emotsioone. See ei muuda neid suurteks empaatideks, pigem inimesteks, kes tajuvad teiste inimeste tõelist palet, kui selle tõelise pale taga on olemas viha või kurjus. See annab neile hingedele oskuse vahet teha heal ja halval. See on see oskus, mille nad enda esimese 20 aasta jooksul ära õpivad.

 

Esmalt, kui nad on väikesed, siis nad on ülitundlikud igasuguste valjude helide, riidlemiste, kiusamiste, halbade sõnade, kriitika, vahet tegemise ja hukka mõistmise suhtes. Nad haavuvad ülikiirelt ja näiteks nende reaktsioon kellegi teise halvale sõnale on automaatne. Nad reageerivad vahel isegi ennem, kui midagi on talle välja öeldud. See on kõik lihtsalt sellepärast, et talle on sünnipäraselt kaasa antud ehk kingitus, oskus negatiivset energiat lugeda.

 

Oma elu esimesel kümnel aastal on ta ülitundlik ja kohati võib seda last isegi valesti mõista. Arvates, et ta on jonnakas või ta on kangekaelne ning põhjendamatult ülitundlik. Inimesed tema kõrval lihtsalt ei mõista, et tegemist ei ole mitte negatiivsete iseloomu omadustega, vaid tema ülitundlikusega, mille taga peitub üks väga tugev oskus - oskus tajuda halba. 2008. aastal sündinud laps peab õppima iseendaga toime tulema ning õppima selle oskusega elama. Seega ongi nende esimesed kümme aastat suhteliselt närvilised ja peale seda saabub enese tundma õppimine.

 

Ma usun, et nendel hingedel läheb aega umbes 20 aastat, ennem, kui nad suudavad oma ülitundlikust pöörata võimsaks relvaks ja alles siis nad mõistavad, miks see neile on antud.

 

Kuna täna 2017. aastal on need lapsed alles veel nii noored, siis sinna on pikk tee veel ees, kui see hingeline anne hakkab välja kujunema. Mina soovitan kõikidel 2008 aasta laste vanematel olla nende lastega ääretult ettevaatlikud, kuid nendel lastel ei tohi lasta nii öelda "vabalt kasvada".

 

Vabalt kasvamise all ma mõtlen seda, et tema ülitundlikkust ei tohi lasta kontrolli alt välja minna. Tean seda, et nende hingedega tehakse üks lihtne viga ja kui sa seda viga ei tee, siis suunad tegelikult teda õigele teele. See viga on järgmine... sellele lapsele ei tohi õpetada seda, et temal on alati õigus. Nad on sellised, kes soovivad pidevalt saada õigust, kuid nendele hingedele tuleb just õpetada seda, et alati ei saa olla õigus. Senimaani, kui me oleme inimesed, me teeme vigu ja väga tähtis on näha, kus me enda vigu teeme. Kui meile on elu antud, siis me peame pidevalt õppima ja olemegi nii öelda õppeprotsessi sees. Need lapsevanemad, kes lasevad oma 2008. aasta hingekesel pidevalt tunda, et ta ei tee vigu, õigustavad teda ja ei tee talle selgeks, et teistega peab arvestama, siis nende lapsed kaotavad selle ande ära, mis selle aastaga seotud on.

 

Anne tajuda halba ja tajuda inimesi, kes halba soovivad, tuleb tugevalt esile läbi õppimise. 2008. aasta hingedel on kalduvus minna vaid negatiivsusesse, kui neid ei suunata ja leebelt ei aidata. Mis tähendab seda, et kui ei ole suunamist, siis temas võib esile tulla väga palju negatiivsust ja ta ei suuda lahti seletada iseenda jaoks, miks ta närvis on, miks ta halvasti end tunneb. See negatiivne energia on tema sees väga suur, talle tuleb õpetada seda õieti kasutama. Kui sellele hingele õpetada seda, et ka tema teeb elus vigu ja see on täiesti normaalne, siis ta suudab enda sisemist negatiivsust suunata ise enda Kolmanda Silma Tšakras sellisesse kohta, kus see avab oskuse tal tajuda asju õieti.

Mitte ma ei taha öelda seda, et need hinged on ainult negatiivsed, küll aga tahan öelda, et sellest hingest võib negatiivsuse vari saada, kui teda ei aidata.

 

2008. aasta lapsed on need, kes vajavad meeletult, lausa meeletult enda lähedaste tuge. Tal on vaja teada, et teda armastatakse. See armastuse energia, mida ta saab, see hoiab teda koos. Küll aga on nad sellised, kes ise väga ei soovi armastust väljendada füüsilises mõttes. Nad ei ole suuremat sorti kallistajad ja kui nad kallistavad, siis nende jaoks on see tegelikult väga emotsionaalne, see on nende enda ületamine. Seega ära oota sellelt hingelt füüsilist lähedust, kui õige aeg, siis ta tuleb jagab seda sinuga ise. Pigem on tema sees selline sügav emotsionaalne armastust, need on hinged, kes suudavad südamega armastada.

 

See, miks 2008. aastal hing on näiteks sinu perekonda sündinud, sellel on väga suur tähendus olemas. Ta sündis sinu ellu selleks, et õpetada sind nägema, et ülitundlikkus on normaalne asi. Need hinged tulid siia maailma enda lähedastele õpetama, et ülitundlikkust ei tohiks ignoreerida, seda peab aktsepteerima.

Need on hinged, kes tulid perekonda selleks, et õpetada asju tolerantsemalt, tasakaalukamalt ning kannatlikumalt lahendama. See tähendab seda, et kui sinu perekonnas elab 2008. aastal sündinud hing, siis tema on see, kes õpetab kõikidele teistele seda, et sõnad ei ole loopimiseks, mitte kunagi ei tohiks käituda impulssiivselt, sõnad teevad haiget ja teisele inimesele haiget tegemine ei ole õige. Nemad on need, kes võtavad igasuguseid sõnu südamesse ja õpetavad teisi hingesid sõnu mitte asjatult kasutama.

 

Need lapsevanemad, kelle elus on 2008. hing peab õppima seda kõike, vastaseljuhul sa kaotad selle hingega sideme. Seega sul ei olegi valikut, sa pead õppima asju lahendama armastusega ja valusaid sõnu kasutamata oma seisukohta kinnitama. Kui ta on sinu ellu sündinud, siis järelikult on sul just seda temalt vaja õppida.

 

2008. aastal sündinud hing peab oma eluülesannet siin maailma heaolu jaoks täitma, aidates õpetada kõikidele enda lähedastele, et me peame üksteist austama. Nad tulid siia maailma ka sellepärast, et õpetada kõikidele teistele seda, et inimestes on hea ja halb pool mõlemad olemas. Nad õpetavad, et ei ole kõik positiivne ning inimesed ei sünni ainult headusest. Aidates kõikidel teistel märgata, et sa pead igat inimest hindama eraldi ja nad õpetavad teisi halba märkama.

 

Väga paljud hinged, kes sündisid aastal 2008 ei armasta näiteks loomset toitu ja neil on mingisugune eriliselt sügav side loomade, lindude, kalade või isegi putukatega. Sellel hingel on loomadega side, ta valib enda elu jooksul mõne konkreetsema looma, kellega tal tekib niivõrd tugev emotsionaalne side, et seda teised kõrvalt vaadates ei oska isegi seletada, et mis see on.

 

Väga paljudele 2008. hingedele on antud üheks eluülesandeks võidelda loomde ja teiste Maapealsete elusolendite õiguste eest. Väga paljudest nendest hingedest saavad loomakaitsjad või kui nendele selline eriala ei tule, siis tulevad neist väga paljud vabatahtlikud loomadega tegelejad. Need on hinged, kes võivad kunagi loomadega tegelema hakata või lihtsalt oskavad nad neid austada. Nad ei taha loomadele halba, õpetades inimkonnale seda, et, kui meile on siin Maa peal elu antud, siis kõigil, kes sünnivad on vabadus elada. Nad õpetavad õiglust ja mõtet, et inimesed ei ole selle Maa omanikud.

 

Lisaks kõigele sellele, mida ma nende hingede kohta kirja panin, neile kõigile kehtivad ka nende isiklikud eluülesanded, mida nad iseenda elu jaoks läbi peavad tegema. Iga inimene on eriline, kuid aastakäikudel on omad ülesanded maailma ja meie lähedaste inimeste ees.

 

Mäekristall on aastal 2008. sündinud hingede õnne, tervise, kaitse ja unistuste täitumise kristall. See on tema jaoks universaalse toimega õnne kristall, mida ta võiks terve oma elu vältel endaga kaasas kanda või see kristall võiks olla tema kodus.

Uuendatud: 15.04.2017
  • PayPal
  • SWEDBANK
  • SEB

Uus klient

Loo konto

Konto loomine võimaldab Teil kiiremini tellimusi sooritada, olla kursis oma tellimuse staatusega ja vaadata oma eelmisi tellimusi.

Jätka

Registreeritud kasutaja