Kosmoses toimub palju suurejoonelist, mis põhjustavad järgnevatel aastatel mitmeid ülemaailmseid muutuseid. Pluuto liigub 2023. ja 2024. aastal Kaljukitses ja Veevalajas, samuti on mõjutajaks Saturn, mille kohta leiad artikli SIIT. Seetõttu kiirgab Maa peale energiaid, millest saavad osa meie planeet ja meie inimesed. Kirjutan sulle sellest, et sa mõistaksid, miks kõik on muutumas. Kõigeks on alati põhjus. Globaalsel tasandil toimuvad muutused on alati tugevalt seotud planeetide liikumiste ja positsioonidega. Mitte midagi siin maailmas ei ole juhuslikku, kõik juhtub põhjusega.


Pluuto liigub Veevalajasse 24. märtsil 2023 ja püsib selles kuni 12. juunini, seejärel liigub see Kaljukitse. Veevalajasse siseneb uuesti 21. jaanuar 2024. aastal ja jääb sinna kuni 2. septembrini 2024. Seejärel toimub uuesti pööre ning Pluuto liigub Kaljukitse 20. novembrini 2024. Pluuto siseneb 2023-2024 Veevalajasse, siis Kaljukitse, siis jälle Veevalajasse ja nii edasi-tagasi nende kahe aasta jooksul. See toob endaga kaasa suurejoonelisi muutusi energiates, mis mõjutavad igaühte individuaalsel tasandil ja meid kõiki ka globaalsel tasandil. Aitan sul mõista, mida Pluuto Kaljukitses ja Veevalajas endaga kaasa toob.


Aitan sul astroloogiat paremini mõista, seda tõlgendades ja kogu maailmale valgust tuues. Sina elad siin planeedil ja see aitab sind väga palju, kui sa mõistad, mis toimub meie planeedil, meie inimeste hingedes ja miks on esil teatud energiad.

Pluuto vägi on alati intensiivne ja muutub veelgi intensiivsemaks siis, kui see liigub Kaljukitses (igaks juhuks mainin ära, et see informatsioon siin ei ole ainult Kaljukitsedele või Veevalajatele, see on meile kõigile). See toob kaasa 3D-energia teistsuguse tasandi, milleks on materiaalsus, sellesse suhtumine, selle kasutamine, füüsiline maailm ning muutused rahamaailmas. Teisisõnu loob Pluuto Kaljukitses uuendusi selles osas, kuidas inimesed suhtuvad rahasse ja kõigesse maisesse.


Kuna me elame uuel spirituaalsel ajastul ja paljud on juba 5D-energias, siis sellel ajal, kui Pluuto on Kaljukitses, võivad 5D-inimestel tekkida uuenduslikud ideed, kuidas raha kasutada, investeerida, kuidas meie planeedil üldse majanduslikku olukorda parandada. Seega tulevad 5D-inimestel tegelikult maailma parandamise ideed, mida võiks ka ellu viia. Nendes, kes elavad 3D-energias, võib esile kerkida just vastupidist energiat ehk rohkem kasuahnust, materiaalse maailma kuritarvitamist, petuskeemide loomist, ka raha pärast sõdimist. Ka poliitilised lükked, kus raha on number üks positsioonil ja inimese hinged, nende tervis ja maailma heaolu jäetakse tahaplaanile.

Üks põhjus, miks ma 2022. aastal kirjutasin, et 5D-pileteid jagub vaid pooltele ja alates 2023. aastal tekib inimeste seas kaks poolt, on suuresti seotud Pluuto tegevusega. Sul võib tekkida küsimus, et miks on maailm kaheks jaotatud ja milleks see on vajalik? Miks ei võiks kõik olla 5D-energias?

Vastus on tegelikult väga lihtne. Inimeste spirituaalne tase väga erinev ja see on seotud meie isikliku missiooniga. Meil kõigil on erinev elu, oma isiklik missioon. Kõik arenevad, õpivad ja muutuvad erineval kiirusel ja meie enda valida on, kui kiiresti me spirituaalselt areneme. See on üks peamisi põhjuseid.


Teine põhjus on mõlema energia vajalikkus, nii 3D- kui ka 5D-energia. Üks treenib teist ja vastupidi. Näiteks mõjutavad 3D-energias oleva inimese teod väga suurelt 5D-inimest, sest probleemide esile tulemine inspireerib neid olema parem ja pingutama rohkem. Samas on 5D-inimene kasulik ka 3D-inimesele. Kui 5D-laines elav inimene loobub tehislikust, sünteetikat, pestitsiite täis toidust, liikudes öko-/mahetoodete poole, siis see loob rahalisi probleeme ettevõtetesse, mille eesmärgiks on vaid raha teenida ja mitte hoolida ning panustada inimese tervisesse (3D-mõttemaailma ettevõtted). See ju paneb 3D-inimest rohkem tegutsema. Aga Universumi eesmärk on õpetada sellistele ettevõtetele, et me peame enda klientidest hoolima, nad on inimesed ja neid ei tohi raha pärast teadlikult haigestada. 5D-inimeste energia kas õpetab 3D-inimesi muutuma paremaks või siis hakatakse veel rohkem skeemitama, et toota ja müüa odavalt mürgiseid tooteid ning teenida võimalikult palju kasumit. Sealjuures ei hoolita sellest, et keegi võib sellest tootest haigeks jääda. See on ainult üks näide, ma jääkski neid sulle tooma.


Lühidalt kokkuvõttes on mõlemad energiad kuni Pluuto energia vaibumiseni ekstra aktiivsed. Mis tähendab seda, et sel perioodil võib tekkida nii-öelda energeetiline sõda, nimetan seda tähtede sõjaks - üks kasvatab teist ja vastupidi.

Ühel hetkel kaob 3D-energia maailmast järk-järgult (3D-ks peetakse ka füüsilist maailma, see ei kao, oma 3D- ja 5D-artiklites räägin ma ikkagi inimese hingehäälestatusest), liikudes esmalt 4D-sse, mis on 3D ja 5D vahepealne olek, ja seejärel edasi 5D-sse. Aga enne seda toimuvad siiski suured lõhed, esile tulevad erimeelsused ja seda kõike tegelikult hea eesmärgi nimel, kuna Pluuto vägi soovib maailmas toimuvat parandada. Inimestel on olemas oma vaba tahe, erinev spirituaalne tase ja see loobki kokkupõrkeid, skeemitamisi, erimeelsusi jne.


Perioodil, mil Pluuto on Kaljukitses, toimuvad inimeste hingedes suured materiaalsed pöörded. Need on töötegemise perioodid, esikohale tõuseb rahateenimine ja seda nii 3D-energiaga kui ka 5D-energiaga inimeste puhul. Päevavalgust näevad väga paljud uued tooted, teenused, ettevõtted ja projektid. Arvestades seda, et oleme uuel spirituaalsel ajastul, on esile tulemas ka selliseid tooteid, mida ei ole varem nähtud. Tehnoloogias ootavad ees suured arengud, müügile tuleb tehnikat, mida ei ole üldsusele veel näidatud, aga mida on taustal loodud juba 2022. aastast. See on väga positiivne, kuna tehnoloogia areng on meile väga kasulik. Pööre toimub ka toidumaailmas, just aastatel 2023-2024, mil suur osa maailmast hakkab loobuma toitudest, mille sisu ei ole naturaalne. Selle kõige juures on positiivne see, et üha rohkem hakatakse rõhku panema taimedele ja alternatiivmeditsiinile. Mida mina nimetaksin tavameditsiiniks, kuna just taimed ja naturaalsus on tegelikult number 1 ravivahend, mitte moderne meditsiin ja keemia. Tänu taimedele inimesed elavad!

Teatud meditsiini valdkondi ootavad kokkukukkumised, kuna 5D-energias olevad või sinna liikuvad inimesed soovivad üha enam tervendada end taimedega, mediteerida, kasutada helioteraapiat ja liikuda naturaalsema poole. See kukutab kindlasti teatud osa tavameditsiinist kokku. Näen nägemust, kuidas muutub paljude inimeste suhtumine keemiaravisse, liigutakse pigem taimedega tervendamise poole ning mul on selle üle väga hea meel. Minu isiklik arvamus keemiaravist on selline, et ma ei soovita seda mitte kellelegi. Kordades tõhusam on 100% looduslik ravi, puhkus, tervislikud valikud, stressivaba elu, armastav perekond ja päikese all tervenemine, kui lasta enda keha keemiapommiga nii-öelda ära tappa, et seejärel hakata seda uuesti elustama. Ütlen veelkord - kõik, mida ma kirjutan tervisest, on puhtalt ainult minu isiklik arvamus, mitte meditsiiniline informatsioon. Ma pean selle siia kirja panema, kuna vastasel juhul ei ole mul võimalik nendel teemadel avalikult kirjutada. Sõnavabadus on tänases maailmas siiski piiratud, isegi kui öeldakse, et sõnavabadus on olemas. Kui soovid end naturaalselt tervendada, siis leiad minu artiklitest informatsiooni, olen üheksa aastat kirjutanud, milliste võtetega on sul võimalik end tervendada.


Pluuto Kaljukitses toob kaasa materiaalsed teemad ja Veevalajas ideed, arusaamised, mõistmised, valgustatus ja uuendused. See tähendab seda, et ühest tähtkujust teise liikudes aktiveerib Pluuto valgustatuse, innovatsiooni ja annab sellele kõigele me materiaalses maailmas füüsilise kuju. 


2023.-2024. aastate jooksul soovitan rohkem keskenduda sellele, mida sa tarbid ja lugeda toodete koostisi. Kui tegemist on 100% naturaalse tootega nagu näiteks kiiviga või ükskõik, millise taimega, siis loomulikult ei pea sa selle sisu lugema, aga süvene nendesse toodetesse, mis on loodud erinevate ainete kokku liitmisel. Juhul kui koostist ei ole välja toodud, siis pigem ära tarbi seda. Kui siiski tarbid, siis suurenda enda menüüs taimsete toodete osakaalu, et vähendada potentsiaalset terviseriski, mis võib tekkida toksiliste ainete tarbimisest. 3D-inimesed, kelle eesmärk on teenida kasumit teiste inimeste tervise arvelt, loovad nii või naa tooteid, mille sisu on kaheldav, seetõttu soovitan kõigil olla enda heaolu nimel tarbimise osas skeptiline.


Nendel perioodidel, kus Pluuto on Veevalajas, võid sa isiklikul tasandil tunda valgustatust, eriti kui sa oled 5D-energias. Võid tabada end hetkedes, kus sulle jõuab kohale, mis on sulle hea ja mis mitte. See on imeline energia, tohutult kasulik valgustatus, mis siis maailma kiirgab. Kui sa soovid anda maailmale endapoolset panust, luues ise midagi, siis kuula enda hingehäälestatust. Kui soovid maailma parandada, siis palun tee seda, seda on vaja. Eriti on oodatud head tooted ja teenused - hea eesmärgi nimel rahateenimine on aktuaalne. Kui Pluuto on Kaljukitses, siis nendel perioodidel on kasulik välja tulla uuendustega, sest ilusa ning hea loomine saab juurde suuremat õnneenergiat.

Kui Pluuto on Veevalajas, siis on õige aeg tegeleda end tervendamisega ja teadvustamisega, teha muudatusi enda tarbimisharjumustes. Kui Pluuto on Kaljukitses, siis on väga soodne aeg luua maailma midagi tervislikku. Pluuto edasi-tagasi liikumine toetab eneseteostamist. 3D-inimesed loovad toksilisust ja 5D-inimesed loovad samaaegselt tervendust, mis tähendab, et maailma tulevad uuendused, tooted ja teenused, mis on ülikasulikud, aga samal ajal tulevad ka kahjulikud. Seetõttu ole skeptiline, küsi enda käest alati, kas see miski, mida sa tarbima hakkad, toetab sinu iidset energiat või mitte. Iidne energia on naturalism ehk tarbimine koos looduse enda looduga. Rohkem taimset, rohkem heaolu, lihtsust ja kergust.


Meid ootab ees ka palju muutusi seadustes, muutuste sisu sõltub maailma piirkonnast. Riigid, kus inimesed on suuremal määral kontaktis looduse, Universumi ja spiritualismiga, on tulemas selliste seaduste reguleerimisi, mis blokeerivad inimeste toksilisust, petmist ja nende kahjustamist. Maailma osad, kus seadusi loovad valdavalt 3D-energias inimesed, tulevad piirangud naturaalsusele. Seega ole ka seadusemuudatuste osas väga skeptiline, sest kõik, mis vastu võetakse, ei pruugi alati üldsust toetada. Oleneb, kes on nende seaduste loomise taga ja mis on nende motiivid. Kui sa tunned, et need piiravad sinu tervist või vabadust, siis ei tohiks nendega kaasa minna ja nendele alluda, pigem tõsta enda häält ja jaga valgustatust kõigile, kui tunned, et inimestele hakatakse liiga tegema. See on ka põhjus, miks ma seda kõike siia kirjutan, kuna minu spirituaalne tase on selles punktis, kus ma hindan ja toetan 100% naturalismi ja ma tean, et see on kasulik mitte ainult minule endale, vaid kõikidele, kuna meie füüsilised kehad tegelikult soovivad tarbida vaid looduslikku. Oleme loodusest pärit, sinna me võiksime ka jääda. Kui inimene võtab mitmeid erinevaid looduslikke elemente, paneb kokku need, mida Maa ise kokku ei paneks, tekib sünteetika ja selle mõju inimese kehale on pigem kaheldava väärtusega. Kui need elemendid peaksid koos olema, siis Maa ise oleks need juba ilma inimese abita kokku liitnud. Tõde on alati lihtne.

Samas ei saa me elada äärmuses ja äärmusliku suhtumisega, kuna eelnevad generatsioonid ja tänapäeva maailm on lõhestunud. Me ei saa kahjuks alati tarbida 100% looduslikku, aga me saame alati teha parimaid valikuid. Seega tehke valikuid seal, kus on võimalik valikuid teha.

5D-inimeste spirituaalne DNA on muutumas, mis tähendab seda, et kui sa oled 5D-energias, siis sinu füüsiline keha suudab ka paremini toksiine taluda. Selle põhjuseks on spirituaalsel tasandil rohkem aktiveerunud positiivsus, optimism ja armastuseenergia ja seesama energia toetab sinu keha ka toksiliste toodete tarbimisel, aidates sul detoxit kiiremini teha. Õnnetunne hinges on üks parimaid kaitsemehhanisme. Seega on 5D-energiasse küündimine suurepärane ja toetab sind igatpidi.

Kui sa soovid endas 5D-energiat suurendada, siis tegele spirituaalsete praktikatega, tee joogat, mediteeri, söö naturaalset toitu, keskendu positiivsele, jaga headust ja armastust. Seda on meile kõigile väga vaja - armastuseenergiat!

5D-energiasse aitavad sind viia absoluutselt kõik kristallid, sest iga kristalli kandmine toetab 5D-energiat, suurendades sinu spirituaalsust, kasvatades teadlikkust ja paremat maailmatunnetust.

Kogu armastusega sind alati hoides! Ole ärkvel, mõista mis maailmas toimub, märka elu! Tee enda järeldused! Vali alati enda jaoks parim tee, valgusta ja hoia ka teisi. See ongi tingimusteta armastus, kui sa kaitsed ja hoiad iseennast ning kõiki teisi!

Armastusega alati sinuga!

Tene Laul