Võib-olla oled sa kuulnud 3D-st ja sellest, kuidas paljud inimesed liiguvad edasi 5D peale ja oled mõelnud, et mida see täpsemalt tähendab? Või loed seda siit esimest korda ja sul pole veel õrna aimugi, millest ma rääkima hakkan. Igatahes, on see siin kõigile teile, sest see puudutab meid kõiki, me oleme osa universumist. D-täht sümboliseerib dimensiooni, milles me elame, number selle ees sümboliseerib teadlikkuse taset. Mida kõrgem on number, seda teadlikumal, laiemal ja võimaluste rohkemal tasandil inimene elab. Selleks, et asja mitte keeruliseks muuta, selgitan sulle lihtsalt ja põhjalikult, mida need dimensioonid tähendavad. Eelkõige seletan, mida tähendab üleminek 3D-lt 5D peale. Saad teada ka seda, millises dimensioonis sina eksisteerid ja leiad minu nõuanded, kuidas 5D peale edasi liikuda, kui sa seda veel teinud ei ole või hetkel ei tee.

D ehk spirituaalne dimensioon näitab meile seda, kuidas sa spirituaalselt kasvad ja arened.

Enamik inimesi üle maailma on eksisteerinud 3D-tasandil ja nüüd, 2021. aasta lõpus, detsembri kuus hakkame me vaikselt 5D peale üle minema.

3D-tasandil elades kogeb inimene palju kannatusi, tunneb tihtipeale millegi osas hirmu, on piiratud mõttemaailmaga ja omab piiranguid, mis takistavad isiklikku arengut. Inimene peab palju pingutama, et saada edukaks, ta tunneb võimekuse puudust ja on materialistlik. Ja kui ma räägin materialismist, siis ei mõtle ma siinkohal ainult seda, et inimest huvitab raha ja töö, absoluutselt mitte. Sa võid 5D-s elades samuti tööd teha ja raha teenida. Materialismi all pean silmas seda, et 3D-s elades vajab inimene midagi, et õnnelik olla. Loe see lause korra uuesti läbi, vajadusel mitu korda. Korrutan - vajaduspõhine! Et seda sulle veelgi selgemaks teha, siis toon näited.

Kõikide inimeste liikumine ühelt dimensioonilt teisele on erineva kiirusega. Seega, igaüks saab ja võiks iseennast analüüsida ning leida üles, milline on sinu liikumise kiirus ühelt dimensioonilt teisele.

3D materialismi sümboliseerib näiteks see, et sul on vaja uut autot, et end paremini tunda. Sul on vaja sünnipäeval või jõuludel palju kingitusi saada, et end hästi tunda. Sa vajad partnerit ja suhet, et tunda armastust. Sa vajad oma lapse lähedust, et end hästi tunda. Sa vajad palgatõusu, et tunda end töö juures tunnustatuna. Sa vajad teiste heakskiitu, et midagi korda saata. Sa vajad aktsepteerimist, et olla originaalne. Sa vajad julgustust, et ületada enda hirme. Sa vajad, sa vajad, sa vajad, et tunda end õnnelikuna ja hästi. See on see materialism, millest ma 3D juures räägin. Sa annad võimu enda käest ära kellelegi või millelegi, organisatsioonidele, ettevõtetele - vahet ei ole. Sul ei ole enda üle võimu, see mis sind õnnelikuks muudab, tuleb väljastpoolt. Aga tead mis, tegemist on ajutise õnnega ja see viib ainult lõputu õnne otsimiseni. Enamik inimestest on elanud ja elavad 3D-tasandil, seega eksisteerib või on eksisteerinud enamike eludes selline nõiaring.

3D-s elades tunned sa näiteks ka survet, mis tuleb ühiskonnalt. Sul on alateadlik või teadlik vajadus olla aktsepteeritud teiste inimeste poolt, lähedaste ja võõraste poolt. See paneb sind järgima erinevaid tavasid, nii uusi kui vanu. See paneb järgima traditsioone, ilma, et sa nendes kahtleksid või isegi, kui sa kahtled, siis surud selle tunde alla, et massi sobituda. Minu silmis on 3D nagu massihüpnoosi dimensioon, kus inimesed justkui ei tohiks originaalsed olla ja omada unikaalset arvamust, millele ilma pilkamiseta kindlaks jäädakse. Võib-olla kõlas see natukene karmilt, aga see on osa 3D-tasandist.

Lisaks on 3D-tasandil palju ignorantsust, aga see ei pruugi kõige osas kehtida. Selle tasandi puhul väljendub ignorantsus näiteks reklaamides, propagandas, kuuljuttudes ja uudistes mitte kahtlemises. Kõike võetakse kergelt tõe pähe. Samamoodi ei kahelda traditsioonides. Hea näide liha söömise osas: "Aga minu esivanemad sõid nii." 3D ei lase inimese hingel areneda, hoides seda kinni ajas, kus ei saa edasi liikuda. 5D-tasandil olles tekib inimesel see-eest aga küsimus: "Aga võib-olla on teisiti ka hea, aga võib-olla on midagi veelgi paremat, aga võib-olla pole see tõde?" jne. 5D-tasandil sa kahtled, esitad endale küsimusi ja arened seeläbi. Ei ole vahet, kas inimene nõustub või mitte, ta hakkab rohkem iseseisvalt mõtlema ja järeldusi tegema, mitte ei usu kohe seda, mida talle öeldi või ei järgi seda, kuidas eelnevad generatsioonid üles kasvasid. 3D-tasandil oled sa järgija, mitte kahtleja, 5D-tasandil iseseisev mõtleja. 

Näiteks rõhub inimest 3D-tasandil elades pidev tunne, et ta peab nägema palju vaeva, rassima ja kannatama, et saavutada mingisugunegi materiaalne heaolu. Raha tekitab pinget, hakkama saamine samuti ja sellega käib kaasas pidev muretsemine. Kui sa aga liigud 5D peale, siis muutub sinu maailmavaade selle koha pealt kitsast laiemaks. Tekib loomingulisus, mis avab mõttemaailma selles osas, kuidas saada maailmast raha kätte nii, et see sind vaimselt ja füüsiliselt ära ei tapaks. 5D-teadlikkus aitab sul näha suuremat pilti ja võimalusi ning avab sinu mõistuse nende võimaluste loomiseks. 3D-tasandil elades näeb inimene rohkem piiranguid kui võimalusi, sest see spirituaalne dimensioon on kitsas, hingel ei ole seal eriti arenguruumi.

3D-tasandil elades näeb inimene rohkem takistusi kui võimalusi. Tihtipeale on esimene reaktsioon: "Ma ei saa, ma ei oska, mul pole aega, ma ei jõua, ma pole selles hea, mina küll ei suuda jne." Pidevalt leitakse ettekäändeid, miks mitte teha ja miks mitte areneda. Sellel tasandil kinni olles ei saagi sa areneda, sest selles dimensioonis ei ole selle jaoks piisavalt palju ruumi. Seetõttu ongi kasulik täiesti teadlikult 5D peale üle liikuda, et isiklikuks arenguks ruumi juurde tekiks. Ühelt dimensioonilt teisele liikuda on võimalik, räägin sellest peagi.

Juba 2020. aastal hakkas toimuma väike liikumine 5D peale ülemineku suunas. Kui maailmas toimub selline liikumine, siis tekib juurde palju kontrasti. Pandeemia koha pealt saad ise väga hästi analüüsida, kas sa elad 3D-s või liigud juba edasi 5D-tasandi suunas.

Kui pandeemia tulek pani sinus tööle häirekellad, sa läksid ühel või teisel viisil paanikasse, olid ja oled sellest siiamaani häiritud, see süstis sinusse hirmu ja sa uskusid ning usud kõike, mida õudset selle koha pealt räägitakse, siis oled sa 3D-tasandil. Sa näed hirmu, ei kahtle ega oma enda arvamust. See on ehe näide 3D-tasandil eksisteerimisest. Need, kes näevad selle sisu rohkem läbi ja ei läinud ega lähe enam selle pärast paanikasse, on ilmselgelt 5D peale üle minemas. Võisid pandeemia ajal kogeda nii 3D-d kui ka 5D peale üle minekut. Alguses oli paanika, hirm ja massihüpnoosiga kaasa minemine, kuid ühel hetkel tulid sellest välja. Rõhutan - kõik inimesed liiguvad enda spirituaalsel arengul erineva kiirusega, seega peab igaüks end ise analüüsima.

Nüüd, 2021. detsembris, toimub suurem üleminek ja 2022. aastal saame näha globaalselt tohutut kontrasti, kuidas ühelt poolt spirituaalne teadlikkus tõuseb ja teiselt poolt kogu see areng maha tõmmatakse. Viimased on 3D-tasandil, nemad ei kannata alateadlikult isemõtlejaid ja originaalsust. See toob endaga kaasa suure murrangu ja ma ennustan teile ette, et 2022. aasta saab olema üks olulisemaid aastaid, kus muutused erinevates aspektides toimuva hakkavad. Seda seetõttu, et 5D peale üle läinud ja minevad inimesed toovad siia maailma uusi vaateid, võimalusi ja teadlikkust. See on minu meelest ülihea, ootan põnevusega seda mässu ja uuendusi!

5D on suurepärane spirituaalne dimensioon, milles elada ja mille poole liikuda. Kuna sa juba oled siin ja loed minu mõtteid, siis oled sa ilmselgelt tegelikult valmis 3D pealt edasi 5D peale minema või saama veelgi tugevama tõuke, et kiirendada enda 5D-teadlikkusse jõudmist. Mul on sinu üle nii hea meel!

Sellel tasandil koged sa tingimusteta armastust, sa hakkad seda ise praktiseerima, vastu võtma ja seda igas suunas välja andma, mitte ainult inimestele, vaid ka iseendale, loodusele, kõigele. See on nii ilus tasand, milles eksisteerida! Koged andestamist, lased vabaks vanadest haavadest ja valust, traumad kaovad, need tervenevad, sest sa ise hakkad neid tervendama ja end kiht-kihi haaval enda mineviku-minast vabastama. Ühtäkki kogedki vabadust minevikuahelatest, eelkõige vaimsetest, ja tunned, et oled justkui lind, kes on puurist välja pääsenud. Paljud inimesed hakkasid juba 2020. aastal vaikselt, samm-sammult 5D-tasandile üle minema, nüüd toimub see nii mõnegi inimese jaoks ülihelikiirusel. Spirituaalsemad inimesed kogesid 5D-le minemist juba alates 2019. aastast.

5D toob lisaks tingimusteta armastusele ja vanade ahelate vabastamisele endaga kaasa manifestatsioonide kiirema kätte saamise ehk sinu soovid, unistused ja taotlused realiseeruvad kiiremini. Sellel tasandil eksisteerides on sul suurem potentsiaal näiteks meditatsiooni käigus enda unistusi universumile edastada ja sealt roheline tuli saada kui 3D-tasandil olles. Igasugune visualiseerimine ja tegutsemine on produktiivsem ning edu on kergemini saavutatav. Vahe on selles, et 5D-tasandil olles ei aja sa taga raha ega kuulsust ja ei ürita oma ego tõsta, vaid teed kõike selleks, et end väljendada, inimesi aidata ning tuua ja luua teadlikkust. Eesmärk on palju ilusam, siiram ja puhtam. Need on tingimusteta armastusega seotud manifestatsioonid, mille tagajärjel võid sa loomulikult saada ka raha ja küllust ning kogeda luksust, aga see ei ole eesmärk number üks. Eesmärk on midagi täiesti mittemateriaalset, see on seotud eneseteostuse, enesearengu, kogemise, elamise, andmise ja jagamisega. 

Sellel tasandil kogeb inimene endas radikaalseid muudatusi, kõik juhtub kiirelt, isegi ootamatult. Kui sa lähed üle 5D peale, siis esmalt koged sa nii-öelda ego-surma nendes kohtades, kus ego on sind kinni hoidunud. Selgitan sulle ruttu ja lihtsalt, mis on ego. See on sinu kaitsemehhanism, mis ei lase sul edasi areneda, see üritab sind pidevalt kaitsta ja mugavustsooni sättida. 5D peale üleminek toob endaga ego-surma, kus sa lased ühel hetkel, ühel või teisel tasandil vanadest harjumustest, mugavustsoonidest ja hirmudest vabaks ning hakkad kiht-kihi haaval end päris sinaks üles ehitama. Selleks, kes on sinu sees kogu aeg peidus olnud, aga keda sa pole alateadlikult julgenud maailmale presenteerida. Lisaks kaovad kiht-kihi haaval ära kadedus, klatš, negatiivsed mõttemustrid ja ükskõik, millised madala taseme energiad, mis sinus eksisteerivad. See on inimeste puhul nii erinev, sest kõigil on omad kihid, mida langetada. Ja ühel hetkel, kui oledki 5D-energias, siis sind päriselt ei huvita, mida keegi sinust arvab. Sa oled sina ise, täiesti ehe ja originaalne, armastav ja õnnelik. Sa hakkad leidma õnne eneseteostusest ja ei otsi seda enam väljastpoolt. Suudad teise poolega suhtes olla nii, et sa ei piira teda, ei sõltu temast ega vaja teda. Sa lihtsalt armastad teda täiesti vabalt, sa ei oma teda, sa naudid kogemusi temaga.

5D-le üle läinud inimesed loovad suhteid tingimusteta armastuse tasandil. Tulevik on selline, et enam ei saa eksisteerida suhted nende vahel, kes on erinevatel tasanditel. Need, kes lähevad üle 5D-tasandile, saavad olla suhtes vaid nendega, kes on samuti 5D-tasandil või sellele suundumas. Sellel tasandil eksisteerides ei soovi sa, et sind piiratakse ja sa ise ei piira ka teist poolt. Sa soovid, et sind aktsepteeritakse sellisena, nagu sa oled ja eeldad seda ka teiselt poolelt. Tekivad suhted, mille dünaamika on klassikalistest stereotüüpidest erinev.

Selleks, et liikuda 3D-lt täielikult 5D-tasandile, pead sa esmalt vabastama enda vana versiooni. Vabasta see, kes sa arvad, et sa oled, mida teised ütlevad, et sa oled. Sa ei pea olema ükski ega keegi nendest. Sa võid ja peaksidki võtma suhtumise, et kõik on muutuses, sina samuti. Sinu minevik ei defineeri sind, sinu olevik on see, mis ütleb sulle, kes sa oled. 

Osa maailmast ei soovi 3D pealt 5D peale üle minna. Kõik inimesed otsustavad ise, kas teadlikult või alateadlikult, kas üleminek toimub. Kui otsustad teadlikult ühelt dimensioonilt teisele liikumise protsessi kiirendada, siis palun väga, see võimalus on sul olemas. Vabasta minevik, andesta kogemustele, praktiseeri tingimusteta armastamist, vabasta vanad harjumused, mis sind piiravad, ava enda silmad võimalustele ja juba sa liigudki sinna poole.

3D pealt 5D peale ülemineku protsess võib olla väsitav ja koormav. Sa võid kogeda unehäireid, esile võivad kerkida teemad minevikust, võid tunda, kuidas kehatemperatuur pidevalt muutub, võid kogeda kurbust ja eufooriat, peavalusid, kummalisi füüsilisi, vaimseid ja emotsionaalseid probleeme, peata olekut, visioone ja palju muudki. Võid tunda näiteks ka seda, et sa ei kuulu sinna, kus sa oled, olgu see perekond, sõpruskond või tööseltskond. Inimestes tekib tunne, et suhtedünaamikatega on midagi valesti. 2021. aastal oli Neptuun peaaegu viis kuud Kalades, see tõi kaasa paljude 5D-tasandile transformeerumise. Neptuun oli Kalades kuni detsembri alguseni, seega, kes on suvest saati äärmiselt kummalisi situatsioone kogenud ja vaimselt kuidagi "ära" olnud, siis ilmselgelt lasid sa ühel või teisel määral 3D-mustritest vabaks. Nüüd, 2021. aasta detsembris, tekkis suurem selgusetunne. Kui nõustud, siis saab 2022 olema sinu jaoks ekstra põnev, sest siis liigud sa ilmselt hüppeliselt 5D peale üle. Kes end siin aga ära ei tunne, peab ilmselgelt ise rohkem vaeva nägema, et 3D pealt 5D peale üle minna.

See üleminek toob endaga kaasa intuitsiooni blokeerimise, aga seda vaid perioodiks, kui on 5D peale üle mindud.

Sa võid kogeda seda, et ühel hetkel sinu intuitsioon ei tööta, sa ei suuda tulevikku ette tajuda ja visualiseerida. Isegi unenäod võivad täiesti ära kaduda ja seda ka kõige aktiivsemal unenägude nägijal. Kõik see võib tekitada paanikat, et miks ja mis siis nüüd saab? Hea uudis on see, et kui see kõik juhtub selleks, et 5D peale üle minna, siis on kõik lõppkokkuvõttes suurepärane.

Kui sa koged spirituaalset üleminekut ühelt dimensioonilt teisele, siis blokeeritakse intuitsioon kohati isegi täielikult ära. See juhtub selleks, et sa saaksid energiavahetuse läbi teha. Selleks, et sa seda ise ära ei blokeeriks, blokeeritakse ajutiselt sinu võimekus. Ajutine aeg võib olla ka kuude pikkune periood.

Intuitsiooni blokeerimisega tuuakse esile minevik ja sinu originaalne sisu. 3D-tasandilt 5D peale üle minnes tulevad esile traumad, haavad, minevikuahelad (mõttemustrid, suhted, tõekspidamised, harjumused, sõltuvused jne), mis vajavad esile tõstmist, mõistmist, analüüsimist, lagundamist, vabastamist ja tervendamist. Enne 5D-le üleminekut toimub vana jama koristamine ja originaalse sina esile tõstmine. Kiht-kihi haaval minevikku vabastades tuleb järk-järgult esile uus sina, see, kellena sa päriselt sündisid ja see, mis on tegelikult sinu eesmärk siin elus. Paljud inimesed, kes lähevad üle 5D peale, omavad missiooni, mis on universumile väga kasulik. See tuleb selle ülemineku ajal välja, et sa saaksid elada täie potentsiaaliga. Vanu kihte on vaja vabastada seetõttu, et sa ei oleks koormatud millestki, mis ei lase sul teha vabalt seda, milleks sa iseenda ja universumi jaoks sündisid.

Kui koged intuitsiooni tõket ja mineviku kihtide vabastamist, siis on mul sulle suur-suur soovitus - kuula rohkem südant, mitte mõistust! Mõistus tahab sellel perioodil kangesti võimu üle võtta. Mõistusehääl = ego, südamehääl = hing. Paljud väga intuitiivsed inimesed lasevad selle ülemineku ajal mõistusel domineerida ehk mõeldakse üle, mõeldakse, mida teha ja kuidas teha. Sellel ajal ei tohi nii palju mõelda! Tunded on tundmiseks, mitte analüüsimiseks. Kui sul on tunne, et pead midagi tegema, millestki loobuma ja end vabastama, siis tee seda! Ära mõtle seda üle, sa lähed eksiteele, kui hakkad mõtlema. Ma tean, et sellisel üleminekul on raske mõistust maha suruda, aga sa pead seda proovima, kui soovid 5D peale üle minemist kiirendada. Soovitan sul kanda Sodaliiti ja Smaragdi, kahte parimat kristalli, mis aitavad töötada südamehäälel, mitte mõistuse häälel. Mõlemad kristallid aitavad sind sinu üleminekul. Kasuta neid, et enda mõistuse lõksu mitte kinni jääda. Kanna neid kaelas, kõrvas, käes - lihtsalt kanna neid! Nende energia on täpselt sobilik, et kiirendada üleminekut 5D-le. Mõlemad kristallid aitavad ka sinu intuitsioonil uuesti avaneda.

Lisaks nendele kristallidele on sellele ajal ülihea ka meditatsioon. Leia iga päev vähemalt 5-10 minutit selleks, et mediteerida. Sea enda ümber rahustavad meditatsiooniviirukid (ingliviirukid, Reiki, Jasmiin, Arruda jne), sule silmad, vii enda hingamisrütm paika ja puhka, selleks, et enda hing ja keha tasakaalu viia. 3D-tasandilt 5D peale üleminekul on meditatsioon oluline, sest ka see kiirendab protsessi, aidates hingelisel transformatsioonil kiiremini aset leida. Meditatsiooni käigus võid saada ka selgust, mida peaksid enda elus muutma, vabastama ja uuendama.

Tee muutusi samm-sammu haaval, ära võta kõike korraga ette. Ma tean, et osad inimesed on loomult kärsitud ja kui nad saavadki lõpuks aru, et miski nendega enam ei sobitu, siis soovivadki nad justkui noaga kõik läbi lõigata. Võta aega, tee muutusi rahulikult, nii ei kuku sa kokku. Kõik energiad on ülemineku ajal intensiivsed ja see kõik võib sinu jaoks üle pea kasvada.

3D-lt 5D-tasandile üleminek on tohutult tervendav kogemus, milles on aga raske olla, sest minevikuga on keeruline silmitsi seista ja enda egoistliku poolele võib olla kurb silma vaadata ning muudatused, mis peavad aset leidma, on hirmutavad. Seda kõike sellepärast, et egol on raske mugavustsoonist välja tulla. Ego on see, mis üritab sind kookoni sees hoida, et sinuga jumala eest midagi ei juhtuks! Ego on kõigest kaitsemehhanism, mida on meil kõigil vaja, aga enesearenguks ja edasiliikumiseks on meil vaja ego nendes kohtades lahti murda, mis meid täna piiravad. Ja vot, see on valus, vahel ikka väga-väga valus. Selles protsessis võid sa muutuse tegemise ja mitte tegemise vahel edasi-tagasi pendeldada, aga ühel hetkel, kui sa selle ära teed, siis tabab sind oi, milline kergendus. Sinu seljalt oleks nagu suur koorem kive maha kukkunud ja sa lähed lendu nagu lind!

5D-tasandile jõudes hakkad sa elama elu, mis on täis armastust, rõõmu, lihtsust, vabadust ja eneseteostamist! See, kes jõuab 5D peale, jääb igavesti teadlikult elama!

Ma loodan südamest, et minu mõtted jõudsid sinuni õigel ajal. Need aitavad sind sinu teekonnal, kui lähed üle 3D pealt 5D peale ning kasvad ühel hetkel välja enda vanast minast ja näitad maailmale enda originaalselt, armastavat ja ehedat uut mina!

Armastusega 

Tene Laul