Väga tihti küsitakse minu käest nõu just hingesugulaste ja üleüldse hingedevaheliste kokkulepete kohta. Pidevalt tekivad paljudel sellised küsimused, et kellega ma koos olen, mis on meie eesmärk ja kas ta on ikka minu eluarmastus või kas keegi tuleb kunagi ning muudab mind õnnelikumaks. Hingesugulase rolle on väga palju erinevaid ja hingedevahelised kokkulepped on väga konkreetsed, mida me peaksime tegelikult mõistma. Mõistma ning leidma selle teadmise, kellega me koos oleme ja mis on meie ühine eesmärk. Seega soovitan ma ka sinul küsida enda käest küsimusi ning otsida vastuseid selle kohta, kellega sa siis suhtes oled.

Tihtipeale aetakse segamini romantiline hingesugulane elukaaslashingega. Tõepoolest on nende omadused kohati sarnased, kuigi siin on ka palju erinevusi, mida peaks silmas pidama. Selle artikli kirjutan just selle kohta, milline on hingesugulase üks liikidest, kelleks on elukaaslashing ja kuidas aru saada, kas sa oled temaga suhtes või mitte. Kui sa seda artiklit loed, siis ma soovitan sul võtta aega selleks, et analüüsida enda ja enda kaaslase suhet. Kui teie suhe ei ole elukaaslashinge tüübi moodi, siis omate te mõnda teist hingedevahelist kokkulepet. 

Kui me saabume sellesse füüsilisse kehasse, kus me täna elame, siis eelnevalt me lepime kokku väga paljude erinevate hingedega kokkulepped. Sellised lepped, kus me jagame üksteisele kohustusi. Need on hinged meie eelmistest eludest. Elukaaslashinge kokkulepe on üks hingede vahelisest leppest, mis annab meile võimaluse üksteisega koos elada ja pere luua. See on üks selle hingetüübi peamisi eesmärke. 

ELUKAASLASHINGE EESMÄRK SINU ELUS:

- Elukaaslashing on üks hingedevaheliste kokkulepete hing, kes on sinu ellu saadetud sulle füüsilist turvatunnet pakkuma. See on hing, kes võib sulle kodu ja lapsed anda. Kuid ta ei anna sulle emotsionaalset sügavat sidet. 

- Pakub sulle võimaluse elada väga pikalt ja kasvõi terve elu ühe ning sama inimesega ehk tema endaga koos. Andes sulle võimaluse jagada enda elu, kohustusi ja kodu. 

- Annab sulle võimaluse iseendale elada. Elukaaslashing üldiselt ei loo sulle väga suuri piiranguid, mis tähendab seda, et sa saad tema kõrval enda isiklikke unistusi täide viia. Kuid pea meeles! Ta ei aita sul neid täide viia, ta laseb sul neid üksi teha. 

- Annab sulle võimaluse jagada enda elu füüsilises mõttes, annab sulle võimaluse ühiselt koos luua midagi, millel on füüsiline väärtus. 

- Annab sulle võimaluse siin elus mitte üksinda olla ja ankurdab sind ühte kohta elama. 

16 MÄRKI ELUKAASLASHINGEST JA SELLEST, KAS SINU PARTNER ON SINU ELUKAASLASHING VÕI MITTE 

Kui sa neid märke loed, siis elukaaslashingega oled sa siis koos, kui 90% nendest märkidest on sinu kaaslase ning teie suhte kohta. Kuna tegelen igapäevaselt inimestega, meie elude müsteeriumite lahendamisega, siis tean väga hästi hingede vaheliste kokkulepete märke, seega head lugemist ja avastamist! 

Elukaaslashingega kohtumine ei ole spirituaalses mõttes väga eriline ja see ei pruugi sulle väga suurt mälestust anda. Samas peamise hingesugulasega kohtudes on sinu ja tema kohtumine meeletu energiaga, kummaline, mälestusega ning haruldane. Sa lihtsalt tajud sellel hetkel, et keegi väga tähendusrikas saabus sinu ellu. 

"Elukaaslashing on see hing, kellega ma soovitan sul koos olla siis, kui sa ei ole kohanud enda peamist hingesugulast või kui sa oled ta enda elus maha maganud. Seda kõike sellepärast, et elukaaslashing on sinu elu jaoks üks teine kõige väärtuslikum hing, kellega enda elu jagada" 

1. SA ÕPID TEDA ARMASTAMA 

Elukaaslashinge sa õpid armastama, mis tähendab seda, et side sinu ja tema vahel muutub sügavamaks ajaga. Elukaaslashinge sa ei hakka silmapilkselt armastama ja võib-olla sa esialgu ei soovigi temaga eriti tegemist teha. Romantilise hingesugulasega on aga vastupidi ehk tekib kohene sügav side. Elukaaslashing võib olla aastaid sinu sõber või tuttav ning alles siis võite te üksteist armastama hakata.

2. SA ÕPID TEMA ERILISUST TUNDMA

Elukaaslashinge sa ei mõista lennult ja sul on vaja aega tema tegude, mõtete ning soovide mõistmiseks. Kui romantiline hingesugulane on see, keda sa mõistad hetkest ja sa oled temaga pidevalt ühel lainel, siis elukaaslashinge pead sa nagu puslet kokku panema. See tähendab seda, et elukaaslashinge iseloomu ning tema maailma sa hakkad ning võid jäädagi õppima. See on hing, kelle omapära sa pead ise soovima tundma ja tema puhul ei ole asjad alati kunagi täiesti selged. Ehk tekib pidevalt selliseid küsimus: "Miks sa nii teed?", "Mida sa mõtled?", "Miks sa nii mõtled?" ja võib tekkida ka väga palju erinevaid arutlusi just nendel teemadel. Arutlused tekivad selleks, et üksteist mõista. Peamise ehk romantilise hingesugulasega on sul selline klapp, et sa mõistad teda ilma sõnadeta. Elukaaslashinge mõistmiseks läheb sul sõnu vaja ja pidev arutlemine tugevdab seda suhet.

Põhiline probleem, miks elukaaslashinged üksteisest eemalduvad ja teevad enda suhte raskeks, on see, et üks osapooltest ühel hetkel blokeerib suhtlemist. Seega, kui sa tunned, et sa oled oma elukaaslashingega koos, siis püüa temaga pidevas vestluses ja heas suhtlemises olla.

3. MEELETU FÜÜSILINE SIDE SUHTE ALGUSES

Elukaaslashingega suhtesse astudes on sinu ja tema vahel meeletu füüsiline keemia. Analoogne keemia nagu on saatusekaaslaste vahel, kuid emotsionaalne side on poole nõrgem sellel hetkel. Põhilisel romantilisel hingesugulasel, kes on kõige kõrgema astme armastuse hingesugulane, temaga sa tunned ennekõike metsikut vaimset sidet ja alati on füüsiline side selles suhtes nõrgem. Seega elukaaslashinge füüsiline keemia on suurem, kui romantiline hingesugulase suhtes.

Peale füüsilist kirge hakkab alles tekkima vaimne side ja see vaimne side on teie enda teha. Ehk see vaimne side võib tekkida ja see võib ka mitte tekkida. Oleneb täpselt sellest, kui palju sa sellesse suhtesse panustad. Elukaaslashinge vaimne side kasvab ainult siis, kui sa teed selle kallal tööd. Enda elu peamise hingesugulasega on vaimne side, mis ei purune ega ka muutu nõrgemaks mitte kunagi.

Elukaaslashingega sa pead vaeva nägema, panustama palju energiat sellesse suhtesse ja nägema vaeva, et te saaksite omavahel hea vaimse klapi. Selleks peab suhte algusest peale pidevalt enda mõtteid jagama. Kuid enamus teevad siinkohal vea ja ei pühenda end selles suhtes üksteise tundmaõppimisele ning suhe muutub rutiinseks/passiivseks. Kõrgema astme hingesuguluse vahel ei ole kunagi suhtes passiivsust.

4. NAGU PARIMAD SÕBRAD, MITTE ARMASTAJAD

Kui alguses on elukaaslashinge vahel füüsiline keemia, siis ajapikku ja aastatega see peaaegu, et kaob ära. Seda sellisel juhul, kui mõlemad pooled selles kohas suhtes vaeva ei näe. Kuid on võimalik olla ka sellises elukaaslashinge suhtes, kus see füüsiline armastust eksisteerib.

Elukaaslashingede vahel ajapikku tekib selline suhe, kus elatakse koos pigem parima sõbraga, kuid mitte armastajaga. Tekib suhe, kus ollakse koos selleks, et oleks turvaline olla ja oleks mugav. Elukaaslashing tekitab sinu ellu mugavuse tunde ja see tunne on vastastikune. Sinul on mugav, et tema eksisteerib sinu elus ja temal täpselt vastupidi samamoodi. Sul on materiaalne kindlustunne, temal on emotsionaalne kindlustunne ning see on side, mis annabki võimaluse väga kaua selles suhtes olla. See on selge, et elukaaslashinge kõrvalt on väga raske minema jalutada ja ma üldiselt ei soovitagi minema jalutada, kui sa soovid enda ellu stabiilsust. Stabiilsus on see, mida elukaaslashing sulle pakub. Elukaaslashingega koos olemine ei ole halb, kui sa ei ole enda põhilist hingesugulast üles leidnud või lihtsalt ühel hetkel ta oma elust ära kaotanud.

Elukaaslashingede vahel võib kokkuvõttes tekkida selline side, et sa oleksid nagu õe ja venna suhtes. Mõlemad armastate üksteist, kuid seda mitte kirglikul viisil, vaid hoopis perekonna armastuse näol. Kui sa otsid elus kirge, siis seda pakuvad üldiselt saatusekaaslased, kui sa otsid enda elus hingelist sidet, siis selleks on peamine hingesugulane ning kui sa otsid stabiilsust, siis selleks on elukaaslashing.

Kuukivi on selline kristall, mis aitab elukaaslashingedel omavahel hästi läbi saada, üksteist mõista ja kirge suurendada. Ehk Kuukivi kandmine või selle kristalli kodus hoidmine aitab suhet parandada. Roosa Kvarts on see kristall, mis aitab sul olla enda elukaaslashingele tänulik ja temas häid külgi näha. See on kristall, mis muudab sinu ja tema suhte harmooniliseks ning leevendab teie omavahelisi pingeid. Selleks kanna seda kristalli või kasuta oma kodu energia parandamisel.

5. ELUKAASLASHINGED ELAVAD RAHULIKKU ELU ÜKSTEISE KÕRVAL

Kui sa elad koos elukaaslashingega, siis sinu elu koos temaga ei ole väga kirju ning sündmusterohke. See tähendab seda, et teil on koos suhteliselt stabiilne, aeglaste muudatuste ning väheste sündmustega. See tähendab seda, et sellises suhtes olles võite te koos järk-järgult endale kodu ehitada, perekonda luua ning üksteise kõrval paralleelselt enda eraelu elada. Elukaaslashingedel võib olla samal ajal kaks elu. Üks on sinu enda isiklik maailm ja teine see, mida te koos koduna loote. Põhiliste hingesugulaste vahel on aga lood teistsugused. Nendel on pidevad elu muudatused ning kõik on ühine ja tihtipeale neil ei ole enda isiklikku eraelu, vaid see on nendel ühine.

6. TEIE SUHTES ON ROHKEM LOOGILISI LÜKKEID, MITTE HETKEEMOTSIOONIDEST TEKKINUD SAMME

Kui sa oled enda elukaaslashingega koos, siis see on suhe, kus planeeritakse samm-sammult tulevikku ette. See tähendab seda, et tehakse vägagi loogilisi lükkeid enda elu kujundamise juures. Tihtipeale planeeritakse seda, millal on õige aeg last saada, millal on õige aeg kodu luua, õige aeg midagi soetada, reisile minna, abielluda ja kõike muud, mis eludega on seotud. Kõik toimub plaani põhiselt.

Kuid see hingesugulane, kes on kõige võimsam armastuse andja sinu ellu määratud ehk romantiline hingesugulane, temaga koos on elu alati täis muudatusi. Temaga koos elades tulevad teil hetkelised otsused, lapsed tulevad üldiselt ootamatult ning kõik juhtub iseenesest. Elukaaslashingega on elu täis planeerimist ja see on väga suur vahe, millega sa saad tegelikult ise analüüsida seda, kellega sa koos oled või kellega mitte. See on päris suureks vihjeks!

7. MATERIAALNE KINDLUSTUNNE ON VÄGA OLULINE

Elukaaslashingega suhtes olles võite te pidevalt ennast näha suhtlemas sellistel teemadel, et kuidas paremini hakkama saada, kuidas ja millal midagi soetada. Väga palju räägitakse kõigest sellest, kuidas materiaalses mõttes hakkama saada. Peamiste hingesugulaste vahel ei ole materiaalsus nii olulisel kohal ja sellel teemal ei räägita nii palju.

Elukaaslashinged rajavad enda elu stabiilsuse peale, selle hingesuguluse astme eesmärk on üksteisele pakkuda ennekõike turvatunnet füüsilises mõttes, mitte emotsionaalses mõttes. See on ka põhjus, miks selles suhtes on väga suurel ning kõrgel kohal finants-turvatunne.

Peamise hingesugulasega koos olles on selleks üheks kõrgemaks ülesandeks tagada üksteisele emotsionaalne turvatunne. See on ka põhjus, miks elukaaslashingega koos olles võid sa pidevalt tunda, et sinu hing ootab midagi sügavamat, midagi lähedasemat ja midagi romantilisemat.

Elukaaslashing võib anda sulle kodu, kuid ta ei pruugi anda sulle võimast emotsionaalset sidet.

8. FÜÜSILINE KOHALOLEK

Elukaaslashinge suhtes tunned sina ise ja ka tema, kes on sinu elukaaslashing, et üksteisele armastuse väljendamine tuleneb sellest, kui palju te üksteisele füüsiliselt annate. Elukaaslashing tunneb seda, et oma kohalolekuga annab ta märku armastusest, kasvõi söögi tegemisega annab märku ta armastusest, kodu ehitamisega või ükskõik, millise füüsilise tegevusega antakse märku armastusest.

Peamine ehk põhiline hingesugulane, kes on kõige võimsam armastaja, tema pakub armastust enda emotsionaalse läheduse jagamisega. Kuulamisega, mõistmisega ja mitte ainult kuulamisega, vaid ka kaasa mõtlemisega ning mõistmisega. Elukaaslashing ei oska kuulata sind nii, et ta ka tegelikult kuulaks ning ei oska armastada sügavuti. Elukaaslashing pakub armastust läbi füüsilise maailma. Ehe näide võib olla see, et elukaaslashing tuleb ja ostab sulle midagi, andes sulle enda armastusest märku. Peamine hingesugulane selle eest tuleb ja kallistab sind hetkel, kus ta tunneb, et tal on vaja sind rõõmsaks teha.

9. SOOV RAJADA KODU JA PEREKOND

Elukaaslashinge suhte peamiseks eesmärgiks on rajada kodu ja soov saada ühiseid lapsi. Elukaaslashinge põhiline eesmärk on koos sinuga rajada turvaline kodu. Ka põhilise hingesugulasega võid sa rajada kodu ja saada lapsi, kuid teie peamiseks sooviks on ennekõike hingelt siduneda ning enda hinge jagada. Peale seda tekivad soovid kodu ning laste osas. Elukaaslashing sinu kõrval, temale on põhimiselt tähtis siiski kodu, kuid mitte hingeline side. Tema peab tähtsaks sinu puhul seda, et sa looksid temaga kodu ja ta ei pruugigi nõuda sinu käest hingelist lähedust. Elukaaslashingele on väga oluline see, et sa abielluksid temaga, kuid peamisele hingesugulasele see paber ei ole üldse olulinegi.

10. ELUKAASLASHING ÜRITAB SINU TUNNETEST ARU SAADA

Elukaaslashing üritab sinu tunnetest, mõtetest ja sinust endast aru saada. Peamine hingesugulane saab sinust aru ilma selleta, et ta üritaks sind mõista. Nende kahe hingetüübi vahe on see, et üks peab tööd tegema selle nimel, et teist mõista ja teisel tuleb lihtsalt see iseenesest välja.

11. SINU KAASLANE SOOVIB SINU MÕTTEID KUULDA

Elukaaslashing ei suuda sinu tunnetest aru saada nii, et sa neid välja ei räägi. Tal puudub oskus sinu emotsioone põhjalikult lugeda, seega ta soovib, et sa räägiksid oma mõtted ja tunded ise välja. Peamise hingesugulasega on nii, et ta tajub sinu emotsioone, tundeid, vajadusi ja mõtteid. Elukaaslashinge puhul pead sa pidevalt pead vaevama selle osas, mis ta tegelikult sinult ootab.

12. TA SOOVITAB SIND SINU UNISTUSTE POOLE LIIKUMA HAKATA

Elukaaslashing on hing, kes on sulle siin elus toeks mõeldud olema. See tähendab seda, et kui sul on unistus, mida sa sooviksid, et sinu ellu tuleks ja oleks, siis tema on see, kes soovitab sul selle nimel töötama hakata. Ta soovitab sul tegutsema hakata, kuid ta ei abista sind sellel teekonnal. Peamine hingesugulane ei lepi sellega, kui sa ei saa seda, millest unistad. Ehk ta teeb sinuga kõik sammud üheskoos läbi, suunab, aitab, on kõrval ja ei jäta sind üksi mitte kunagi sellel teel.

13. VAHEL LIHTSALT EI RÄÄGITA ASJADEST, MILLEST VÕIKS RÄÄKIDA

Elukaaslashing on selline, kes tihtipeale ei ava endas teatud külgi teisele elukaaslashingele. Tihtipeale hoitakse mõtteid ja sõnu tagasi ning ka puudub julgus enda sõna maksma panna. Peamise ehk põhilise hingesugulase juures on see, et tema alati avaldab oma arvamust, suunab ning avab ka kõige raskemad jututeemad ilma igasuguse hirmutundeta. Elukaaslashingede vahel on selline side, kus vahel lihtsalt ei räägita asjadest, millest võiks rääkida. Seda kõike juba sellepärast, et tekib hirm teise piiramisest.

14. ELUKAASLASHING EI SOOVI ILMA SINUTA ELADA

Elukaaslashing ei soovi ilma sinuta elada ehk tal on mugavam sinuga koos olla. Elukaaslashing teab seda, et tal on hea sinuga koos olla, sina teed tema elu mugavaks ning vastupidi ka tema teeb sinu elu mugavaks. Peamine hingesugulane on aga see, kes ei suuda ilma sinuta elada. Tema ei vaata seda, kas sa teed tema elu mugavaks või mitte, ta isegi ei mõtle selle peale. Ta lihtsalt sureks emotsionaalselt, kui sind ei ole. Elukaaslashing võtab suhet pigem nagu materiaalset kindlustunnet.

15. ÜHISED PLAANID VÕI MITTE

Elukaaslashing on see, kes teeb sinuga koos koduseid plaane, mis on seotud perekonnaga, kuid ta ei tee sinuga enda isiklikke plaane. Enda isiklike plaanide juures ei ole tähtis kas sa oled seal olemas või see, kas sa oled. See ei ole ka oluline, kui sind mõnes plaanis ei ole. Elukaaslashing annab teisele poolele vabadust ja ootab ka seda, et teine pool annaks seda temale vastu. Sellega seoses võivad elukaaslashingede vahel tekkida eraldiseisvad isiklikud elud.

Siia võin ma võrdluseks tuua peamise romantilise hingesugulase vahelise side, milles oled sina alati tema plaanides olemas. See on hingesugulus, kus tehakse kõike üheskoos ja sa ise planeerid teist poolt enda tegevustesse ning ei soovi temast puhkust.

16. AUSTUS, KUID MITTE KIRG

Elukaaslashing on hing, keda sa austad ja sa soovid, et tal läheks oma elus hästi. See on hing, kellele sa ei soovi halba ja sul on väga halb tunne, kui tal halvasti läheb. Küll aga ei suuda sa temaga luua seda meeletut kirge, mida sinu hing sügaval sisimas otsib ning ootab.

Kui sa elad enda elukaaslashingega koos, siis minu soovituseks on seda kirge enda sees ise luua ja väga palju vaeva kire nimel näha. Selleks soovitan ma kindlasti enda ja kaaslase voodi kõrvale luua armastuse kristallide komplekt, milles oleks võimalikult palju erinevaid kirge tekitavaid kristalle. Seda selleks, et see suhe oleks hea ja sa ei sooviks sellest suhtest põgeneda ja kirge kusagilt eemalt otsida.

Selleks soovitan ma luua armastuse kristallide komplekti, milles peaks kindlasti olema Granaati, Buddhat, Punast Tiigrisilma, Vikerkaare Kuukivi, Rodoniiti, Rubiini, Punast Jaspist ja Karneooli. Need on kire kristallid, mis lähendavad emotsionaalselt ja füüsiliselt. Neid kristalle võiksid ajapikku enda ja kaaslase voodi kõrvale juurde tuua. Põleta nende kristallide keskel Sandlipuu, Sidrunmelissi või Vanilje rituaali & maagia küünalt. Seda selleks, et neid kristalle aktiveerida!

KUIDAS HOIDA ELUKAASLASHINGEGA HEAD SIDET JA SUHET?

Kui sa oled leidnud enda elukaaslashinge ja te olete seadnud enda elu koos üles, siis on väga tähtis see, et sa õpiksid seda suhet hoidma. Elukaaslashinge suhe võib muutuda rutiinseks ja üksluiseks ning kire puudus võib viia lahkuminekuni. Kui sa armastad seda inimest, siis tee kõik selleks, et see suhe jätkuks ning oleks elus. Elukaaslashing on üks parimaid hingesugulase liikidest, seda sellepärast, et ta annab sulle võimaluse eksisteerida ning tunda turvatunnet.

- Ürita mõista seda, et sa ei suuda temaga saavutada võimast emotsionaalset sidet, kui sa oled aru saanud, et te olete üksteise elukaaslashinged. Ehk ära heida talle ette tema oskamatust sind mõista. Usu mind, ka sina ei suuda teda mõista nii nagu tema seda soovib.

- Ära heida ette seda, et ta ei soovi ühineda sinu plaanide või unistustega ning sinu unistused ei ole tema unistused. Kuna te ei ole peamised hingesugulased, siis teil on erinevad soovid.

- Mõista, et teie vahel olev kaks eraldiseisvat eraelu, eraldi tegutsemist ja võib-olla ka erinevad sõbrad ei pea teid lahutama. Lepi sellega, et te annate üksteisele vabadust ja see ei muuda teie suhet halvemaks.

- Õppige üksteist füüsiliselt armastama ja ärge otsige seda meeletut keha keemiat. Tekita seda keemiat ise, ära oota, et see tekiks. Tõeline kehakeemia, mis on ääretult tugev, on tavaliselt saatusekaaslaste vahel.

- Mõista, et teievaheline suhe põhineb turvatunde jagamisel, mitte sügaval emotsionaalsel sidemel. Naudi seda turvatunnet!

- Arbuusturmaliin on kristall, mis aitab sinu ellu elukaaslashinge ligi kutsuda ja luua teie teekondade ristumist. Peale selle aitab Arbuusturmaliin ka üksteist paremini mõista, üksteist armastada, üksteisega rahul olla ja enda hingelise sidemega leppida.

Kui sa tunned, et sa soovid enda elus kogeda peamist romantilist hingesugulust, siis selleks pead sa olema vaba ja saatma enda seest soovide signaale välja. Peamine hingesugulane ei astu mitte kunagi teise suhte vahele, seega sa pead olema vaba, kui soovid teda leida. Elukaaslashing on see, kes tuleb sinu ellu ka siis, kui sul on parasjagu mõni teine suhe käsil.

"Usun, et elukaaslashing on see hing, kellega meil vahetult enne sellesse füüsilisse ellu sündi oli sõprusside. Ehk eelmises elus võisid olla sina ja tema sõbrad ning teie eelmine ülesanne oli saavutada sõprus"