Silmad on hinge peegliks, andes meile märku, kes me oleme ja andes meile võimaluse lugeda teise inimese olemust. See, millist värvi silmadega sa oled sündinud, annab sulle märku sinu hinge sügavusest ning sinu emotsioonidest. Olen eelnevalt kirja pannud pruunide silmade kohta, mille leiad SIIT, roheliste silmade kohta saad lugeda SIIT, hallide silmade kohta SIIT ja kollase värvusega silmade kohta SIIT.

Kas sul on sinised silmad ja kas sa oled kunagi mõelnud seda, mida sinu silmade värv sinu kohta räägib? Kõikidel silmade värvustel on oma tähendus ja see peegeldab meie hinge salapäraseid käike. Silmade värvus paljastab seda, kes me oleme ja see räägib meie emotsioonidest. Kui sa oled siniste silmadega, siis tunneta, kas sa oled just sellise iseloomuga.

Need inimesed, kes on siniste silmadega, neile ei meeldi valetada. Kuid nagu inimesed ikka, nad teevad seda. See, et valetamine ei meeldi, ei tähenda, et seda ei tehta. Siniste silmadega inimesed lihtsalt ei ole selle iseloomu omadusega rahul, neile ei meeldi, kui nad valetavad ja veel vähem meeldib see neile, kui keegi teine valetab, see on nende jaoks nagu üks pattudest, mis on kurjast. Nad ei kannata, kui neile valetatakse ja nad ei suuda ka kergelt andestada. Loomulikult võivad siniste silmadega inimesed valetajaga edasi suhelda, kuid nad jäävad alati temasse skeptiliselt suhtuma. Seesama, miks neile valetamine ei meeldi, paneb sinise silmadega inimese veidi skeptiliselt suhtuma kõigesse ja kõigisse. Kellegagi suheldes ta analüüsib ja kaalub väga palju, kas tegu on siira inimesega või mitte.


Siniste silmadega inimene analüüsib, analüüsib ja veel kord analüüsib. Kõige suurem probleem tema puhul on ülemõtlemine, ülereageerimine, negatiivsuse otsimine sealt, kus seda ei ole, uuesti ülemõtlemine ja pidev kahtlustamine. Loomulikult määrab siniste silmade puhul ära ka selle, et millisest tähtkujust ollakse. Kui on tugev tähtkuju, siis on ka vähem ülemõtlemist. Ülemõtlemise vastu aitab siniste silmadega inimese puhul eriliselt hästi Valge Hauliit, Lumikvarts ja Sinine Kvarts.

Mulle meeldib alati näha negatiivsete joonte juures ka positiivseid jooni, seega mina usun, et siniste silmade analüüsivõime aitab neil hoida enda elust eemal ka väga palju halba ning märgata neid, kes ei tohiks nende ellu kuuluda. Seega võib see vahel kujuneda ülemõtlemiseks, kuid samas võib ka kasulik olla. Kui sa oled siniste silmadega ja tunned, et ülemõtlemine on sinu probleemiks, siis kindlasti soovitan ma sul kanda üht neist kristallidest või hoida enda kodus.

Üks väga huvitav fakt siniste silmade kohta on see, et kõik siniste silmadega inimesed siin Maa peal tulenevad ühest ja samast järeltulijast, kes kunagi siin Maa peal siniste silmadega eksisteerisid.

Siniste silmadega inimesed suudavad kannatada emotsionaalset valu mitmeid kordi rohkem, kui kõik teised, kellel ei ole siniseid silmi. Sinised silmad sümboliseerivad oskust tulla toime emotsionaalsete raskustega. See ei tähenda seda, et siniste silmadega hing ei tunne valu. See tähendab seda, et ta suudab koormat kanda, suudab taluda ja raskuste küüsis ellu jääda. See on väga hea omadus! Lisaks sellele suudavad siniste silmadega inimesed välja kannatada olukordi, mis on nende jaoks ebamugavad ja oodata paremaid aegu. Sedasama ei saa öelda roheliste silmadega hingede kohta, kes on suhteliselt püsimatud ja kärsitud.

Need inimesed, kes on sündinud siniste silmadega, neile meeldib teiste muresid kuulata ja nad võtavad kõike kohe südamesse, ja hinge. Neil on väga raske blokeerida teiste valu ja neil on kutsumus teistele toeks olla. Kui nad ei ole just kogu küla tervendajad, siis nad tervendavad oma kuulamisoskusega vähemalt oma lähedasi.

Eelpool ma mainisin seda, et siniste silmadega on see, kes suudab kanda kõige suuremat emotsionaalset koormat ja seda ka põhjusega. Vastasel juhul ta ei suudaks enda lähedaste muresid südamesse võtta ja teistele toeks olla. Igal hingel siin maailmas on oma põhjus, miks ta eksisteerib, isiklik põhjus, teistele hingedele loodud põhjus. Sinised silmad sümboliseerivad hinge, kes peavad teistele hingedele toeks olema.

Siniste silmadega inimene otsib alati enda elus romantikat ja tema väga suureks kireks on luua enda ümber kodu, mis oleks tema jaoks kui kalju. Ta soovib tihti põgeneda sellest maailmast, milles me eksisteerime ja neil on väga suur fantaasiamaailm. Tihtipeale nad ei suuda sellest välja tulla ja teha fantaasiatel ning päris maailmal vahet. Kuid see fantaasiamaailm on tema pelgupaik, koht, mis tervendab tema hinge.

Siniste silmadega hing soovib leida selles elus armastust, mis oleks tõeline. Üks peamisi elu eesmärke on leida üles kirglik, romantiline ja hingelt sügav armastus. Siniste silmadega inimene armastab hingega ja tema jaoks ei ole füüsiline armastus niivõrd tähtis.

Siniste silmade taga on inimesed, kes suudavad kõige enam varjata enda hingevalu ja teeselda head nägu olukordades, kus seda on kõige raskem teha. Ta soovib olla õnnelik, see on tema missioon ja see on ka põhjus, miks ta üritab pidevalt enda isiklikest muredest üle olla.

Silmad on hinge peegliks, need ei valeta inimese hinge kohta, need räägivad kes sa oled, millest sa oled loodud ja mis on sinu südame väärtus.