Astroloogia ja numeroloogia on mind alati kütkestanud ning nendel teemadel analüüsimine on minu üks lemmiktegevusi. Erinevad sodiaagid koostööd tegemas loovad kõik väga erilised duod. Kes sobib rohkem kokku, kes vähem. Kuid kahe erineva sodiaagi koostööst tuleb välja see, mis on nende kahe hinge väe koosluse tulemus. On sodiaake, kes saavad üksteisega tööalaselt ja karjäärialaselt väga hästi hakkama, luues tugeva partnerluse. Kuid samas on ka neid, kes ei leiagi mitte kunagi seda ühist keelt üles.

Räägin sulle sellest, kuidas need kaks sodiaaki omavahel kokku sobivad, kui teemaks tuleb töö, karjäär, ettevõtlus ja projektid. Seda selleks, et sa mõistaksid, kus tuleb see meeletu klapp või miks mõned asjad kohe üldse teie kahe vahel ei toimi.

Astroloogia paneb väga suuresti paika selle, milliste iseloomudega me sünnime. Selle järgi liidan ma ühe ja teise sodiaagi kokku ning lasen visioonidel tekkida selle kohta, kuidas nad kokku võiksid sobida.

KUI KALAD JA LÕVI ON TÖÖALASELT SEOTUD...

Kalad on vee-elemendi esindaja, keda juhib veele omane entusiastlik töösse suhtumine. Kalade esindaja oma töös on väga loominguline ja kui Kalade esindaja on leidnud enda jaoks õige töö, siis teeb ta seda kirega. Kalasid kui töö tegijaid on olemas kahte sorti - ühed Kalad on ülikiired, nutikad, multifunktsionaalsed ja töö mägesid vallutavad. Kuid samas on ka Kalasid, kes on väga aeglased, laisad ja madala motiveeritusega. Kumb Kalade esindaja oled sina või kumb on sinu töökaaslane?

Lõvi on tule-elemendi esindaja, keda juhib tulele omane tööalane kirg, vajadus edu saavutada ja hiilata. Lõvi ei lepi keskmise tulemusega, vaid ainult parima ning kõrgeimate hinnetega. See teeb Lõvist töörabaja, kui Lõvi on leidnud selle töö üles, mis talle huvi ja materiaalset heaolu üheskoos pakub.

Kalade ja Lõvi tööalane suhe võib olla üks hiilgavamaid tööalaseid suhteid. Seda juhul, kui Lõvi suudab enda vajadust domineerida, alla suruda. Kuna Kalade esindaja on selline, kes absoluutselt domineerimist ei talu, kuid samas Lõvile tuleb selline suhtumine nii mööda minnes. Seega kõige enam sobivad Kalad ja Lõvi koostööd tegema siis, kui nad on ühe tööastme peal või Kalad Lõvi ülemusena. Seda sellepärast, et Lõvi tihtipeale ei tunnegi, kui Kalade esindaja teda domineerida tahab.

Kui Kalad on Lõvi ülemuseks, siis Lõvi ei tunneta seda nii ehk naa ning läbisaamine võib olla vägagi hea. Seda sellepärast, et kui Lõvi ei tunne, et teda piiratakse, siis ta suudab koostööd teha hästi ka inimesega, kes on auastmelt temast kõrgemal pool. Kalade esindaja on see, kes väga piire ei sea. Kui Lõvide esindaja on ülemuseks, siis Kalade esindaja tunneb end ära lämmatatuna ja Kalade poolt pidevate probleemide esilekerkimine on normaalne.

Kui need kaks sodiaaki teevad koostööd, siis on väga oluline see, et nad leiaksid mõlemad enda töös võimaluse olla loomingulised. Nii Kalade esindaja, kui ka Lõvide esindaja on mõlemad väga loomingulised, kes vajavad tööd, millest saab inspiratsiooni ning loomingulist rahuldust.

Mõlemal, nii Kaladel, kui ka Lõvil on olemas loomulik entusiasm, mis tekib siis, kui saab teha seda, mis hing soovib teha. Mõlemad suudavad end pühendada ja palju luua. See on nende kahe sodiaagi ühise töö tegemise trumbiks, mis viib neid kahte edasi ja annab neile võimaluse edukalt koostööd teha.

Kuna mõlemad naudivad huumorit, siis see on nende viis tööalaste pingete leevendamiseks.

Kalade roll Lõviga tööalases suhtes on see, kes seab töö tegemise rütmi paika ja Lõvi esindaja on see, kes motiveerib Kalasid end liigutama.

Kõige enam sobivad need kaks sodiaaki koostööd tegema ettevõtluses, kus on vaja midagi luua. Nende ühiseks trumbiks on millegi välja mõtlemine, genereerimine, ideede elluviimine ja tühjast mitte millegi loomine. Kui need kaks sodiaaki on koos ettevõtluses, siis peavad nad mõlemad jätma meelde selle, et nad peavad üksteise tugevusi märkama ning neid mitte üle trumpama. Kui seda suudetakse teha, siis õnn on ka kerge tekkima.

Kellegi alluvuses koostööd tehes võib loomingulisus olla piiratud ning uute asjade väljamõtlemise asemel on tööalaselt rohkem huumorit, meeldivat koosviibimist ning suhtlemist.

Kalade ja Lõvi ettevõtluse ning tööalase õnne kristalliks on Tsitriin. See kristall toob neile kahele sodiaagile head rahaõnne, kui nad teevad ühise projekti nimel tööd.