Me kõik oleme spirituaalsed, meie erinevus on vaid selles, et me oleme erineval spirituaalsel tasemel - kes on kõrgelt valgustatud, kes näeb veidi valgust või kes elab klapid silmade ees. Kuid me kõik oleme hinged, kes eksisteerivad selles kehas nimega inimene. Kui sul on hing, siis sa oledki spirituaalne. On neid, kes on spirituaalsuse osas skeptilised, see näitab nende spirituaalse teadlikkuse puudumist.

Pea kõik lapsed, ja ka sina ise väikese lapsena esitasid endale küsimusi: "Miks ma sündisin just minana?", "Miks ainult mina tunnen oma keha?" See on ehtne näide selle kohta, et meie sees eksisteerib hing. Väikese lapsena ei sule sa teadlikkusele silmi, need on täiskasvanutega võrreldes rohkem avatud. Lastel tekivad sellised küsimused, kuna nende taassünd on juhtunud hiljaaegu, nad veel mäletavad tunnet olla ilma kehata. See on väga lihtne näide selle kohta, et meis kõigis on hing. Ja kuna hing eksisteerib, siis oleme ka spirituaalsed.


Spirituaalsus on seotud hinge teekonnaga, intelligentsiga, intuitsiooniga, energiate tunnetamisega ja kõige muu väga olulisega meie vaimses maailmas ehk meie sees. Spirituaalne kasvamine ja spirituaalse teadlikkuse poole liikumine on meie kõigi elus ülioluline eesmärk - minu, sinu ja tema elus. See on teekond, kus tuleb vaid edasi liikuda, õppida, areneda, saada valgustatud ja olla valgustatud. See on iga inimese eesmärk. Väga paljud külastavad minu eraseansse küsimusega: "Tene, palun aita mul enda elueesmärki mõista, mis see on?". Neid eesmärke on tohutult palju, oleneb kuhu poole me sinu elus vaatame, kuid üks on meil kõigil ühine - spirituaalne areng, spirituaalne kasvamine ja valgustatud olemine.

Sõna spirituaalsus on viimasel ajal saanud väga populaarseks ning tohutult palju inimesi on selle poole enda pilgud suunanud. See on toonud kaasa spirituaalse egoismi, mis on täielik vastanud spirituaalsele kasvule ja valgustusele. See on nagu spirituaalsuse kuri kaksik, kes viib inimesi eksiteele. Mina näen, kuhu liiguvad, kas valgustuse või pimeduse poole, defineerides seda kõike ühesuguselt - spirituaalseks arenguks. Kuid see, mille poole liigutakse, ei ole alati valgustus.

Spirituaalne valgustus ja kasvamine on täis headust, armastust, hoolivust, aktsepteerimist, tervenemist, soovi muuta oma eilne "mina" täna paremaks "minaks". Tõeline spirituaalne areng sisaldab endas muutusi, mis toovad head mitte ainult sulle endale vaid ka kõigile teistele - nii meie planeedile Maa kui ka siinsele loomariigile. Spirituaalne egoism seda ei paku, see on selle kõige vastandversioon.

Nagu ütlesin, on spirituaalsuse poole sammumine saanud väga populaarseks. Kui miski muutub populaarseks, paljud ümberringi tegelevad sellega, siis võidakse selle tõlgendamisel sattuda eksiteele. See juhtub siis, kui ei kuulata oma sisetunnet vaid kopeeritakse, jäljendatakse midagi või kedagi, kes on asjast valesti aru saanud. Spirituaalne areng on pärit vaid sinu enese seest.

Olen kohanud paljusid inimesi, kes annavad mulle teada, et nad tegelevad enda spirituaalse poole arendamisega, kuid nende seas on ka neid, kelle energia seda mulle ei tõesta. Tõstatan selle teema, et sina, kes sa liigud spirituaalse arengu suunas, ei kalduks eksiteele, vaid liiguksid ikka valguse poole. Toon näiteid, et sa saaksid analüüsida ja märgata inimest, kes võib sulle spirituaalselt halvaks eeskujuks olla.

Eksiteele liikudes ehk minnes spirituaalse egoismi poole, muutub inimene uhkeks. Temas on selline suhtumine - mina tean, tema ei tea, mina olen võimekas, tema mitte, mina olen seda, tema on toda. Spirituaalselt egoistlik inimene võrdleb end pidevalt teiste inimestega, upitades end kõrgemale, vaadates sealt ilusa üksinduse pilve seest alla teistele rumalatele. Tõeliselt spirituaalselt valgustatud inimene ei upita end, ta läheb oma tarkuse ja nõuga appi neile, keda ta ei pea endast kehvemaks, vaid võtab teda vastu armastusega. Paljud spirituaalselt egoistlikud inimesed ei pruugi seda teistele välja öelda, et nad arvavad endast paremini, see hääl on nende sees. 


Spirituaalselt egoistlik inimene otsib tihti endale liitlasi, soovides enda kõrvale neid inimesi, kes on tema silmis samuti valgustatud. Selle inimese jaoks on tema "spirituaalne maine" väga oluline, talle on tähtis, et teda nähakse koos inimestega, kes toetaksid mõtet, et ta on spirituaalselt tugev ja võimekas. Spirituaalne ego vajab välist kinnitust. Tuletan siinkohal meelde, et inimese spirituaalne pool on väga intiimne ja isiklik osa. Selle arendamiseks ei vaja me kellegi heakskiitu, see peaks tulema sinu enda seest. On inimesi, kes otsivad "spirituaalset võimekust" arendavaid koole ja gruppe. Kuid kas seda on ikka vaja? Ma tean, kuidas inimene areneb - me saame teistelt inspiratsiooni võtta, muud midagi. Vaid väga ehtne selgeltnägija või tervendaja suudab sind sügavamalt aidata, ülejäänud abi on vaid sinu enda sees. Kui minna kellegi "alla õppima" või "mentori õpilaseks", siis mis juhtub? Sa suure tõenäosusega kaotad end ära. Sinul on unikaalne, ainulaadne ja originaalne elu. Sinu sees on olemas sisemine hääl, mis aitab sul seda elu elada. Kui sa aga soovid väliskeskkonnast võtta õpetusi ja inspiratsiooni, siis minu palve on see, et tee seda targalt mitte pimedalt. Iga õpetust kuula enda häälega ja loo sellest enda versioon. Ma pean erinevatel spirituaalsetel teemadel loenguid, teen eraviisilisi seansse, kirjutan väga palju eneseabi ja valgustavaid artikleid, kuid ma alati ootan, et te saaksite sellest inspiratsiooni, analüüsiksite seda ning looksite sellest enda jaoks midagi veel väärtuslikumat. Kellegi teise kopeerimine, matkimine ja jäljendamine ei too kunagi midagi head, seetõttu soovitan sul hoolega mõelda, enne kui plaanid minna arendavatesse koolidesse ja gruppidesse. Iga inimene on väga erineva eluteega, seega see, mis sobib näiliselt kõigile, ei pruugi tegelikkuses nii olla. Kuula hoopis enda intuitsiooni ja keskendu sellele, käitudes ka vastavalt - vaid sel juhul saab spirituaalne areng õiges suunas liikuda.

Spirituaalsel egoismil on ka teisi väljundeid - enese demonstreerimine  ja avalikkuse tähelepanu otsimine. Tavaliselt hakkab selline inimene end teistele tutvustama kui spirituaalselt võimekat inimest. On neid, kes soovivad pakkuda tervendust ilma, et nad oskaks ennast tervendada. On neid, kes kuulutavad, et nad näevad visioone, ise visioone nägemata. Spirituaalne ego soovib rambivalgust, kõige hullemal juhul kuulsust, ja seda, et kõik imetleksid tema vaimset tugevust.

Minu käest on aja jooksul nii paljud küsitud: "Tene, miks sa ei esine seal ja seal saates?","Tene, miks sa töötad nii tagasihoidlikult, ei tule meie juurde esinema?". Vastus on väga lihtne - minu jaoks ei ole oluline kuulsus, minu jaoks on oluline tervendada ja valgustada. Tegutsen tasa ja targu. Vahel näitan end veidi rohkem, kuid enamjaolt vähem. Täpselt siis, kui tunnen, et mul on selleks soov. Mõte, mida ma soovin edasi anda, on see, et spirituaalne tugevus ei ole miski, millega hoobelda, sellega tuleb inimesi aidata, mitte edetabelites esimest kohta jahtida.

Minu sõnum sinule seoses spirituaalse arengu, kasvu ja valgustusega on selline - ole sellel teekonnal alati originaalne, ära kaota end ära, see ei ole miski, mis peaks olema ambitsioon, see peaks olema soov viia end tervemasse, tasakaalukamasse ning armastavamasse seisu. Ole ehe!

Nii nagu armastusest võib saada viha, kurbusest rõõm, õnnest ebaõnn, võib ka spirituaalsusest saada eksiteele viiv teekond!

Spirituaalset arengut aitab spirituaalsest egoismist eemal hoida Azuriit-Malahhiidi kristall. See juhib sinu tähelepanu olulisele, kasvatab sinu intuitsiooni ja hoiab sind eemal ebatervest arengust.