Endast lugupidamine on üks oluline oskus, et olla enesekindel inimene või selleks saada. Austus, mida me endale pakume, on ravim, mis aitab hingesoleval ebakindlusel lahkuda ja asendada selle tugevusega. Endast lugupidamine ei ole alati nii lihtne, kui see mõte tundub. Seetõttu olen ma siia kirja pannud oma mõtted, et aidata sul ennast analüüsida ja koguda siit inspiratsiooni, kui sa oled endast lugupidamise ära kaotanud.

Väga paljud vaevlevad enesekindluse puudumise käes ja kui sa tunned, et sa oled selsamal rajal, siis tea, et sa ei ole seal üksi. Ühtekuuluvustunne on edasiviivaks jõuks, isegi kui see on sellisel teemal. Selline probleem, nagu iseenda suhtes austuse puudus, ei ole just see, millest sa teiste inimeste käest kuuled, ja seetõttu võib sul jääda tunne, et sa oled üksinda nii nõrk. See kindlasti ei näita sinu nõrkust, nimetame seda lihtsalt teelt kõrvale kaldumiseks. Sa ei ole nõrk, sa oled end kaotanud - neil kahel on vahe. Kuna ma tervendan inimesi, siis tean probleeme, mis inimeste eludes eksisteerivad. Iseenda suhtes austuse puudumine on väga laialt levinud probleem, ma kohtan seda tihti. Kuid see on lahendatav, tuleb end lihtsalt kokku võtta ja motiveerida end austama.

Iseenda austamine tähendab seda, et sa tead enda väärtust, teadvustad endale nii oma tugevaid kui ka nõrku külgi, ei alahinda enda väärtust ega ka ülehinda seda. Iseenda austamine tähendab tasakaalukat eneseteadlikkust. Kui sul pole enda suhtes austust, siis sa ei oska end näha kui tähtsat inimest. Kuid veelgi hullem on see, kui inimene end üle tähtsustab. Sellest kasvab välja küünilisus ja enesekesksus. Mida ma proovin sinu puhul saavutada on täisväärtuslik eneseaustus, mis ei ületa piire ei ühele ega teise poole.

Miks on iseenda austamine nii oluline? Iseenda austamine ja endast lugupidamine aitab peatada ärakasutamist teiste inimeste poolt. Kui sa end ei austa, siis sa oled suurepärane sihtmärk neile, kes on lasknud endal kasvada küüniliseks ja egoistlikuks inimeseks. Nemad haaravadki kinni nendest inimestest, kellel puudub austus iseenda suhtes, kuna nad lasevad end lükata-tõmmata. Kui sa ei austa end, siis sul ei ole piire, sa võid kaasa minna tegevuste ja inimestega, mis ei ole sulle kasulikud või kes sind ei austa. Austus iseenda vastu aitab luua piire, tervislikke piire, mida on meil vaja ohtude ja kahjulikest tegevustest või inimestest eemal hoidmiseks. Lisaks aitab austus iseenda vastu sul igas eluvaldkonnas paremini hakkama saada. Ma ei ole olnud kunagi kade, kui ma näen, et ma saan aidata kellelgi kasvada paremaks ja tugevamaks inimeseks. Minult see midagi ära ei võta, pigem annab. See annab mulle teadmise, et ühiskond muutub tervemaks. Viimasel ajal on hakatud mu käest väga palju küsima: "Tene, kas sa ei karda, et inimeste tugevaks ja teadlikumaks õpetamine on ohtlik sulle või nõrgestab sind? Ma olen ikka seda meelt, et kui sa ise oled siiralt tugev, ehe ja kui sa oskad armastust jagada, siis see ei saa kedagi nõrgaks muuta. See ongi meie eesmärk - teisi aidata. Pealegi, mis on kasu minu oskustest ja teadmistest, kui ma neid ei jagaks ja tarbiksin neid vaid ainult ise. Aitan teie silmi avada ja teil tugevaks kasvada.

Austus iseenda vastu aitab sul ebaõiglusest lahti saada. Sellest ebaõiglusest, mille üle sa ise võimu omad. Ennast väärtustades oskad sa olla kui piirivalvur, kes ütleb, mis energiaid sa oma maale lased ja milliseid mitte. Ilma selle valvurita jalutavad sisse kõik, kes seda soovivad.

Jagan sulle austuse puudumise ja austuse omamise kohta oma mõtteid. Need on tüüpilised iseloomujooned, mille järgi sa saad iseennast ära tunda. Analüüsi ja jõua otsusele, millisesse gruppi sa kuulud.

AUSTUSE PUUDUMINE

1. Sa lased teistel inimestel endale liiga teha ilma, et sa iseenda eest võitleksid.

2.
Sa ei oska öelda "ei", kui sa tegelikult soovid seda teha.

3.
Sa kardad teada saada seda, mida teised sinu kohta arvavad.

4. Sa ei näe iseenda oskusi, andeid ja ei märka seda, milles sa hea oled.

5. Sa ei ole oma eluga rahul ja sa ei tunne õnnetunnet.

6. Sa oled kõigi jaoks olemas, kuid keegi ei ole sinu jaoks olemas.

7. Sul on raskusi eneseväljendamisega, kui teemad võivad kellegi teise jaoks ebameeldivad olla.

8. Sa lepid vähemaga, kui sa soovid leppida.

9.
Sa oled kurnatud peale seda, kui sa kedagi teist abistad.

10. Sa võid tunda või märgata, kuidas sa oled "ärakasutajate magnet".

Kui sul puudub austus iseenda vastu, siis sa võid end kohata situatsioonides, kus keegi võtab õiguse olla sinuga ebaviisakas ja solvav. Kui sa tead, et sa ei ole sellist käitumist ära teeninud, siis sa tegelikult peaksid selle ebaõigluse lõpetama. Kui sa iseennast ei austa, siis sa ei lõpeta seda ära, sa lased sellel kõigel juhtuda. On ka neid end mitteaustavaid inimesi, kes tekitavad palju probleeme ja seetõttu langevad süüdistuste ning solvangute ohvriks. Kui sa ennast ei austa, siis sa ei pruugi ka teisi inimesi austada, kuid see ei ole alati kindel reegel.

Kui sa iseennast ei austa, siis tööalaselt võid sa leppida vähesemaga, kui sa oled ära teeninud. Seda sellisel juhul, kui sinu eneseaustuse puudumine ei ole muutunud küüniliseks. Küünilisuse korral sa nõuad rohkem, kui sa panustad. On kahte liiki tööalast austusepuudust, aga ei tasuks olla kummalgi pool. Ole õiglane - kui panustad, siis oota ka vastu, kui ei panusta, siis ära oota.

Sa pigistad inimsuhetes silma kinni, kui keegi on sinuga ebausaldusväärne, valelik või halb. Kui sa ei austa ennast, siis sa lepid sõpradega, kes kuritarvitavad sinu usaldust ja jagavad sinust välja sinu isiklikku infot. Romantilises suhtes pigistad sa silma kinni, kui sulle valetatakse või sind petetakse. Sa teed kõike seda, kui sa end ei austa.

Austuse puudumisel ei oma sa väga suuri tõekspidamisi, mille järgi elada. Isegi kui sul neid on, on need pinnapealsed. Sellised, mida saab kergelt muuta, kujundada ja mõjutada kellegi poolt, kes tundub sinu jaoks tugevam isiksus olevat. Sa lased enda põhimõtetel kergelt muutuda ja üritad hetkel ühiskonnas tavaks olevaga kaasas käia.

Sa oled teadlik inimestest, kes sulle väga halvasti mõjuvad ja on sinu elus kui energiavampiirid. Kuid sellest hoolimata oled sa nende inimestega koos, suhtled nendega või lased neil end üles leida. Kui sa austaksid iseennast, siis sa ei laseks enda energiat kellelgil teisel ära süüa. Loe energiavampiirluse kohta SIIT, et minu mõtet paremini mõista.

Kui sa kuulud siia gruppi, siis ära lase ennast sellel kõigel muserdada. Vaata asja helgemalt - sa oled nüüd teadlik, sa just õppisid enda kohta midagi olulist, ja nüüd, kus sa seda tead, et see ülesanne on sul õppimata (iseenda austamine), saad sa selle õppetunni õppimisega alustada. Kirjutasin sinu jaoks artikli lõppu inspireerivaid mõtteid, mis aitaksid sul iseennast austama õppida.

AUSTUSE OMAMINE

1. Sa oskad iseenda eest hoolitseda ja enda kehale tervendust pakkuda.

2. Sa väärtustad enda vajadusi, tead enda väärtust ja oskad neid esile tuua.

3. Sa tunned, et oled võimekas ja suudad iseenda eest seista.

4. Sul on energiat, et enda unistuste ja ambitsioonide nimel pingutada.

5. Sa tead seda, kuidas ka kelle/mille eest sa pead end kaitsma.
 

6. Sa tead seda, et kõik inimesed on võrdsed ja keegi ei tohiks olla kellestki üle.

7. Sa pingutad ja panustad hea eesmärgi nimel.

8. Sa usaldad iseennast, oma intuitsiooni ja kogu oma hinge tunnetust.

9. Sa oskad olla õnnelik ja rõõmus enda elus olevate heade asjade või inimeste üle.

10. Sa oskad "ei" öelda, kui sa tunned, et sa pead seda tegema.

Kui sa austad iseennast, siis sa ei lase mitte kellelgi endaga halvasti käituda ja endale halvasti öelda. Kui keegi peaks sind solvama, siis sa astud sellele vahele ja peatad sellise käitumise iseenda suhtes. Kui sa austad ennast, siis ei tule kõne allagi, et keegi võiks sind ebaõiglaselt kohelda.

Kui sa austad ennast, siis tööalaselt sa ei lepi vähemaga, kui sa seda väärt oled. Kui sa tead, et sa panustad, siis ootad sa vastu ka õiglast töötasu.

Sa lased lahti nendest tuttavatest, sõpradest või isegi kaaslasest, keda sul ei ole võimalik usaldada. Kui sa austad iseennast, siis sa ei lepi ühepoolse suhtega. Austus iseenda suhtes muudab sind õiglaseks, ja kui sa tunned, et sina panustad suhtesse austust, usaldust ja siirust ning seda ei pakuta sulle vastu, siis kaotad sa sellises suhte vastu huvi.

Iseenda austamiseks ei lase sa enda nendel tõekspidamistel, mis puudutavad ühiskonda sulandumist ja aktsepteeritud saamist, enda juurest ära jalutada. Kui sa austad ennast, siis sa jääd endale kindlaks. Näiteks mina olen vegan. Täna veel suurem enamus seda ei ole, ja väga paljud ei mõista veel üldse, miks minnakse veganluse teed. Ühiskonda sulandumiseks ma ei loobu enda põhimõtetest, antud juhul siis veganlusest. See on minu põhimõte, väga kasulik ja hea põhimõte, ma seisan selle eest, kuna ma austan iseenda valikut.

Kui sa oled austuse välja teeninud, siis sa sead väga teadlikult energiavampiirlusega piire. Kui sa oled teadlik, et üks või teine inimene mõjub sulle energiavampiirina, siis sa väldid seda inimest. Sa mitte ei karda, vaid sa teadlikult ei lase end kokku sellise inimesega, kes oskab sulle liiga teha. Kui sul ei ole pääsu, siis sa kannad sel hetkel kaitsekristalle. Loe paremaks mõistmiseks energiavampiirluse kohta SIIT.

Kui sa kuulusid siia gruppi, siis ma olen sinu üle uhke, sest sa oled saavutanud ühe olulise osa enda suurest ülesannete kogumikust.

Inspiratsiooniks neile, kes soovivad õppida iseennast austama!

Ennekõike pead sa õppima iseennast armastama ja mitte selles osas, mida sa saavutada tahad, vaid selles, kes sa lihtsalt oled. Vaata peeglisse ja ütle iseendale: "Ma olen supernaine/supermees!". See seal oled sina, ainueksemplar, seega ainulaadne ja haruldane. Sa oled unikaalne. Korruta seda seni, kuni sa suudad end lõpuks ära veenda. Tee seda kasvõi iga päev ja kindlasti ajal, mil tunned, et sa pole see superkangelane.

Õpi iseennast armastama, oma iseloomu, eripära ja teadvusta enda nõrku ning tugevaid külgi. Ära defineeri end sellest vaatenurgas, mida sa oled saavutanud (või kas sa üldse oled midagi saavutanud). Kui sa hakkad pelgalt selle põhjal end defineerima, siis sinu läbikukkumised kujundavad sind. Kui sa jätad kõrvale enda saavutused ja hakkad nägema ennast kui inimest, enda iseloomu ja olemust, siis see õpetabki sind end austama. Kui sa soovid end armastada, siis õpi end armastama seestpoolt väljapoole enne, kui sa hakkad armastusega väljapoolt sissepoole liikuma. Kui sa kasutad viimast tehnikat, siis sa põrud ja jääd austusepuuduse küüsi.

Sea endale piire. Kui sa tunned, et sa ei suuda midagi teha või kellelegi enda energiat jagada, siis õpi "ei" ütlema. Selleks õpi kuulama enda emotsioone ja tundeid. Kui sa tunned tõrget, siis võib olla see sinu intuitsioon või kaitseingel, kes ütleb sulle "ei". Kui sa enda intuitsiooni või kaitseinglit ei kuula, siis miks nad peaksid tulema sulle appi järgmisel korral, kui sa seda soovid. Kuula oma emotsioone ja tundeid!

HEMATIIT on kristall, mis aitab ja õpetab sind elama nii, et sa ei saaks iseendale oma tegudega liiga teha. Hematiit õpetab kasulikke piire seadma ja aitab sul neist kinni pidada. Hematiit aitab luua kasulikke tõekspidamisi, neid sinusse kinnitada ja õpetada sind neid järgima. Kui sa tunned, et sul puudub austus iseenda suhtes või sa oled piirideta, siis kanna Hematiiti puhtal kujul (eraldiseisva ehtena, ilma teiste kristallideta) pikka aega. Pikaajaline Hematiidi kandmine aitab sul seda tulemust saavutada.

Lisaks sellele loe läbi mõtted, mille olen kirja pannud iseennast austava inimese kohta. Praktiseeri neid tegevusi ja suhtumist, mis käib kokku iseenda austamisega.

Ära kunagi lase kellelgi end liiga mugavalt tunda, kui ta käitub sinuga ebaviisakalt või ärakasutavalt. Eneseväärikus ja iseenda austamine saab tekkida vaid siis, kui sa distsiplineerid end kahjulikust eemale hoidma!