Hingetüüpe on väga palju, igaühel on oma suurem või väiksem roll ühiskonnas või inimeste omavahelistes suhetes. Põhilisi hingetüüpe ehk hingedevahelisi liite, keda teatakse, on KaksikleekHingesugulane ja Saatusekaaslane, neid on aga ääretult palju ja neid võib jäädagi defineerima. Üks levinud hingetüüp on Emalik hing, võib-olla oled temaga isegi kokku puutunud või äkki oled sina selline hingetüüp.

Hingede omavaheline eesmärk on täita rolli, mille saatus on meile andnud. Enne, kui sa sünnid siia maailma ja kehasse, pannakse paika sinu saatusetee. Selles saatusetees on ära määratud sinu roll ühiskonnas ja isiklikes suhetes. Emalik hing on hingetüüp, millel on ühiskonnasisene roll ning mille eesmärgiks on täita oma jõu ja väega väga paljude inimeste elu. Seega on see üpriski suur roll. Kui sa oled Emalik hing, siis tea, et sa oled meie ühiskonnas üks väga väärtuslik lüli!

Ma aitan sul mõista, kes on Emalik hing, räägin sulle selle hingetüübi eesmärgist ja kuidas seda hinge ära tunda. See annab sulle võimaluse end hinnata ja leida vastus, kas sina oled siin maailmas sellise rolliga või mitte.

EMALIK HING TÄIDAB MAAILMA OMA HOOLE, ARMASTUSE, TOETAVA ÕLA JA HEADE NÕUANNETEGA

Emalikuks hingeks ei saa hakata niisama, vaid selleks sünnitakse. Tema eesmärk on täita maailm headuse, hoole, armastuse, toetuse ja hea kuulamisoskusega. Emalik hing ei pea olema naine, selles rollis võib olla ka mees, kuid enamjaolt on Emalikud hinged ikkagi naised.

Emaliku hinge ellu leitakse tee väga kiiresti. Tal ei ole probleemi tutvusi luua ja inimesed sammuvad tema poole nagu neid tõmmataks magnetiga, eriti raskel ajal. Emalik hing täidab ühiskonnas nii-öelda sotsiaaltöötaja rolli, kuna teda leiavad üles kõik abivajajad, vaimselt kurnatud, problemaatilised, südamevaluga ja raskustes olevad inimesed. Seda ikka tema rolli pärast ühiskonnas - olla vaimselt ja emotsionaalselt toeks neile, kes seda kõige enam vajavad või kes ei oska ennast ise aidata.

Emalikul hingel on vaja oma rolli täita, kuid üldiselt ei ole see kerge. Miks ei ole kerge? Sellepärast, et Emalikul hingel ei ole tavaliselt kedagi, kes teda toetaks ja tema vaimset koormust maandaks. See viib Emaliku hinge tihtipeale olukorda, kus ka tema ei jaksa, ei suuda, ei jõua ja vajaks kellegi käest abi nii, kuidas ta jagab enda abi kõigile teistele. Minu soovitus Emalikule hingele - mõista enda eluülesannet, täida seda ja tea, et kui sulle on saatuses antud nii suur ülesanne, siis sa tegelikult omad selleks jõudu ja see kasvatab sind veelgi tugevamaks. Mina olen alati tundnud, et kõige suurem rõõm tuleb jagamise ja abistamise väest. Emalikul hingel on omad mustemad päevad, kuid kui kõik on jälle oma rööbastel, siis ta teab väga hästi, et tema sees on vajadus aidata ja nõustada neid, kes teda vajavad.

UNIVERSUMILT SAADUD ELUÜLESANDEGA VÄGA OLULINE HING

Emaliku hinge üks selle elu eesmärkidest on aidata abivajajaid ja nõrgemaid. Kas pole mitte hea enda ühte eluülesannet teada? Kui sina oled Emalik hing, siis sa said ühele suurimale küsimusele vastuse. Jah, see on sinu elu eesmärk ja kui sa oled Emalik hing, siis täida seda!

MIKS EMALIK HING PEAB ENDA ÜLESANNET TÄITMA?

Kui selline ülesanne on antud, siis selle täitmine annab võimaluse liikuda oma hinge teekonnal järgmisele etapile. Kui täita selles elus enda ülesandeid, siis järgmised elud saavad olla muutustega ja vaid paremuse poole.

MIS JUHTUB, KUI EMALIK HING EI TÄIDA ENDA ELUÜLESANNET?

Juhtub see, et elu taandub, esile kerkivad probleemid ja tihtipeale võetakse Emaliku hinge elust ära romantiline kaaslane. See on kõige hullem, mis saab Emaliku hingega juhtuda. Ta jääb selles elus romantilises suhtes üksikuks, kuid tal on väga suur nii-öelda perekond, kes on talle elu jooksul tekkinud. See perekond kompenseerib mingil või kogu määral selle, et tal pole romantilist kaaslast. Minu soovitus Emalikule hingele on see, et täida enda ülesannet suurima naudinguga, aita kõiki, kes abi vajavad ja küll sinu romantiline kaaslane leiab sind üles.

TA ON ALATI SEE, KELLELE SOOVITAKSE MURESID ESIMESENA JAGADA

Emalik hing on omamoodi magnet, tema poole pöördutakse kohe esimesena, kui hinge on tekkinud mõni mure või raskus. Emalik hing võib olla sinu sõbranna/sõber, keda sa lähed otsima kohe, kui hing vajab tervendamist. Sa tead, et ta aitab alati ja temaga suhtlemine vabastab kogu hinge koormast. Kui oled Emaliku hingega oma mõtteid ja muresid jaganud, siis tunned alati, et kõik on hästi. Ta oskab panna kokku ka kõige katkisema hinge ja näha lootust ning päikesekiirt ka kõige keerulisemas olukorras. Teda austatakse tema kohalolu ja olemasolu pärast.

Emalik hing võib olla paljude jaoks ka oma ema aseaine. Nad on antud maailma selleks, et täita vajadus emaliku toetuse järele.

KES SAAB ENDALE EMALIKU HINGE ROLLI?

Kõigil ei ole au ega ka oskust olla Emalik hing, see roll teenitakse välja eelnevate eludega. Kui eelmiste elude käigus on ära õpitud kvaliteetsed oskused ja teiste jaoks olemas olemine, siis selles elus rakendatakse seda kõrgtasemel, et anda sellele oskusele nii-öelda viimane lihv. Selle elu eesmärk on rakendada enda teadmisi ja õppida seda kõike tegema tingimusteta armastuses.

Paljude Emalike hingede elust käib läbi aeg, kus nad ei suuda abi anda ja tunnevad, et nemad küll peavad abi andma, aga nad ei saa seda vastu. Sellisel juhul on see märk sellest, et ei osata veel endast tingimusteta armastuses abi välja anda ja missioon on alles õppimisjärgus. Eesmärk on õppida selle elu jooksul teisi aitama tingimusteta armastuses.

EMALIKUL HINGEL ON KA TEISI MISSIOONE

Emalikul hingel on elus ka teisi missioone, kui ainult teistele toeks olemine. Elus on palju eesmärke, kui me teame neid, siis need aitavad meil enda jaoks suure pildi kokku panna. Emalik hing on kindlasti kellegi jaoks Hingesugulane, Elukaaslashing ja palju muudki. Seega, kui sa oled Emaliku hinge rollis, siis see ei tähenda, et sul ei oleks teisi rolle. Emalikul hingel võivad olla ka lapsed, kelle puhul ta sedasama eesmärki rakendab. Emaliku hinge lapsed peaksid kindlasti olema osa tema ülesandest ja Emalik hing ei tohiks oma lapsi tahaplaanile jätta. Kui nii peaks juhtuma, siis ei saa ülesanne korralikult täidetud.

Mida rohkem jõuab Emalik hing enda selles elus teisi inimesi aidata, nende probleeme ja muresid lahendada, seda suurem tasu ootab teda järgmises elus. Seda teades soovitan kõikidel Emalikel hingedel võtta enda eluteele tulnud abivajavad oma kaitsva tiiva alla ja anda neile kogu armastus, mis neil on puudu. Väga paljud abivajajad vajavad just Emalikku tuge ja seetõttu on see hingetüüp saanud ka oma nime. Mida pakub ema? Kaitset, head kuulamisoskust, armastust, kodusoojust, lisaks suudab ta kõik mured ära pühkida.

PÄRLIKARP on Emalikku hinge abistav ja toetav kristall. Pärlikarp aitab Emalikul hingel oma missiooni ehk elueesmärki täita. See aitab mõista, kuidas abivajajatega toimida ja toetada teisi inimesi nii, nagu eesmärk ette näeb. Samas aitab Pärlikarbi energia toetada Emalikku hinge, et ta ise ei oleks oma missiooni käigus ülekoormatud. Pärlikarpi soovitan kanda, see on õnnetoovaks talismaniks.

Usun, et väga paljud lugejad leiavad siit äratundmisrõõmu. Paljud teist võib-olla mõistavad nüüd paremini seda, miks sina oled alati see, kelle poole pöördutakse ja miks sinu juurde leiavad tee inimesed, kes abi vajavad.


Minu eesmärk on inimesi valgustada ja seletada lahti kõike seda, mis meie elus ning ümber toimub. Minu suurim rõõm on aidata sul mõista iseenda eluteed ja seda, mis on sinu eesmärk siin maailmas.

Tene Laul