Iga hing, kes sünnib siia Maa peale, sünnib põhjusega. Mitte ükski sünd ei ole "juhuslik" ega ka "vale". Meil kõigil on olemas oma missioon, eesmärk ja vajadus siin eksisteerida. Me sünnime, kuna meil on eesmärk täitmiseks. Igalühel meist on olemas meie väga isiklikud ülesanded, igalühel meist on vaja täita ka suurem eesmärk. Iga sünniaasta kannab kaasas ülemaailmset sõnumit ja selle taga on peidus, milline aasta on tulemas ning millised hinged saavad sellel aastal omale elu. Iga aastanumber kannab endaga kaasas müstilist sõnumit, mille mina aitan sinu jaoks lahti seletada, et sa saaksid sellest osa. Iseloomustus, mida ma jagan sinuga 2019. aastal sündinutest, käibki selle kohta, mida sellel aastal sündinud hinged peavad endast välja jagama ja miks nad taassündisid siia Maale just sellel ajal. 

2019. aasta sümboliseerib vajadust osata suhelda, koostööd teha, ja seda kõike väga malbel ning leebel viisil. See ei tähenda seda, et 2019 kui aasta peab selline olema. Selle aasta number viitab pigem sellele, mida on nüüd siin maailmas rohkem vaja ja see sõnum kandub 2019. aastal sündinute Auravälja. Auraväljas kannavad need hinged alati endaga kaasas mõtet, et igal pool tuleb rahu säilitada, kõike tuleb lahendada tolerantsel ning parimal viisil. Ärevus tuleb maandada, pinged tuleb maha võtta ja tasakaal tuleb suhetesse iseseisvalt ning teadlikult luua. See ei ole enesestmõistetav, et kõik peavad olema head koostöötegijad, vaid see on eesmärk neid selliseks muuta. See on suurim sõnum, mida 2019. aastal sündinud hing siia meie Maa peale levitama tuleb. See on raske, arvestades millisel ajastul sünnitakse - ärevust on rohkem kui tasakaalu. Kui on antud ülesanne, siis ei saa eeldada, et ülesande täitmine saab olema lihtne. Mida suurem ja õilsam on ülesanne, seda keerulisem on lõpptulemuseni jõuda.

2019. aastal sündinud hinged kasvavad üles alateadvuses oleva sõnumiga ja juhtiva väega, mis ütleb pidevalt eluteel, et eksisteerima ei pea ärevaid energiaid. Alateadvus ütleb ikka ja jälle, et maailma on vaja tuua rahu ja tasakaalu ja iga 2019. aastal sündinud hing omab oma teekonda, suunda ja ala, kuhu seda luua. Isegi, kui ta ei suuda seda teha, siis ta alati teab, et seda on vaja. Kui ta on eksiteele sattunud, siis ta otsib paaniliselt enda sees ja selles elus sellist paika, kus oleks rahu ja vaikus. Kui seda ei ole, siis hakkab see hing selle nimel tööd tegema. Mida kaootilisem on keskkond, kus see hing sünnib, seda suurem missioon on sellel hingel. Nende raske lapsepõlv viitab suurele eesmärgile, mis 2019. aastal sündinu saatusesse on kirjutatud. Raske lapsepõlv sümboliseerib vajadust hakata maailmas suuremal kujul looma rahu ja tasakaalu. Kes hakkavad tegelema heategvusorganisatsioonidega, kes hakkavad arstideks, kes looduse eest võitlejateks, kes psühholoogideks, kes hakkavad rakendama enda missioonitunnetust oma lähedastega. Missioon eksisteerib!

Tundlikud ja seda põhjusega

2019. aasta annab oma numeroloogiliste mõjutuste tõttu sellele lapsele, kes sünnib just sellel aastal, kaasa väga suure tundlikkuse intriigide, skandaalide, närvilisuse ja ebameeldivate diskussioonide suhtes. Laps, kes on sellel aastal sündinud, ei soovi enda ümber sellist negatiivset energiat, meeleolu ja suhtumist. Sel lapsel on selliste emotsioonide osas ülitundlikkus ja seda teades tuleb seda last kindlasti teadlikult sellest kõigest eemale hoida. Kui see laps peaks olema selle kõige keskel, siis tema närvisüsteem ja hing ei ole nii tugevad, et selle kõigega toime tulla. See muudab last vaid nõrgaks. 2019. aasta energiaväli ei tee lapsi selle kõige osas tugevaks ning ei anna Aurasse kaasa loomulikku kaitsekilpi. See on üks olulisemaid mõtteid, mida ma soovin edastada vanematele, kelle lapse sünniaastaks on 2019. Mida rohkem on selle lapse ümber rahu ja vaikust, seda tervem see laps on.

Kuna 2019. aasta lapsed ei kannata intriige ja skandaale, on need lapsed tähtsaks sõnumiks oma vanematele, kelle nad on oma saatusesse välja valinud. Ükski asi ei juhtu põhjuseta ja ka see nõrkus ei ole ilmaasjata 2019. aastal sündinute hingedes. Kui perekonnas on laps, kelle sünniaastaks on 2019, siis see laps tuleb enda vanemate ja perekonnaliikmete juurde, kellega ta on saatuse poolt pandud pikaks ajaks koos elama, õpetades rahu ja vaikuse vajalikkust. See laps on valinud endale perekonna, kus on seda sõnumit vaja kõige enam levitada. Kuna 2019. aastal sündinu on meeletult tundlik, tekitab see perekonda palju probleeme - pidevalt on vaja oma hääletooni jälgida, delikaatselt väga ärevaid teemasid arutada ja oma käitumist jälgida. Seesama aitab 2019. aastal sündinu ümber rahumeelset keskkonda kasvatada. Need, kes ei mõista selle hinge vajadusi ja ei ürita ennast kohandada tema järgi, ei õpi ära seda, mis ta tema ellu tooma tuli. Kui nii ei tehta, siis on tulemuseks katkine ja lõhutud hing. Valik on teie!

Minu soovitus igaühele, kelle lapseks on 2019. sündinu, või kes soovib temaga kunagi väga lähedast sidet hoida, on see, et te alati mõtleksite enne, kui te midagi välja ütlete. Lisaks soovitan alati otsida rahumeelset viisi ärevate teemade lahendamiseks ja arutamiseks. See on väga suur võtmesõna 2019. aastal sündinute puhul.

2019. aastal sündinud hinged saabuvad siia maailma suurteks teenäitajateks, keda on juba ammu vaja olnud. Eelnevad aastad, enne 2019., on olnud väga ärev ja stressirohke ning inimesed on olnud nii suure tempo sees, et see on tekitanud väga palju asjatut lärmi. 2019. aasta hing sünnib selle energialaine keskele kui päästeingel, kes peab selle stressienergia vastu võitlema asuma, ja sellepärast on ta selle kõige osas ülitundlik. Seal, kus on sinu ülitundlik pool, seal on ka sinu õppetund ja õpetus. Antud juhul ei salli ükski 2019. aasta hingedest seda massilist kära enda ümber, mis hakkab teda igalt poolt saatma, et see juhataks iga 2019. aasta hinge mõtlema sellele, et elu ei pea selline olema. Elu peab olema ilusam, nauditavam ja rahumeelsem. Ma olen alati öelnud, et suuri tegusid ei saa teha ilma valu tundmata. Sa pead nägema ja tajuma valu, sest see aitab silmi avada.

Julgustamine ja potentsiaali märkamine

2019. aasta hinged saavad oma missiooni täitmiseks jõudu perekonna poolt tulevast julgustusest. Seesama julgustusevajadus eksisteerib neis terve elu, mitte ainult lapsepõlves. Väga oluline on, et keegi nõustub ja annab talle loa olla see, kes ta tahab olla. See lähedane inimene, kes aitab tal ennast maailmas üles otsida, ennast teostada ja enda mõtteid ning sõna levitada, see teeb temale kõige suurima heateo. Julgustamise puudumisel võib see viia 2019. aastal sündinud hinge täieliku missiooni avaldumise kaugemale, mis avaneb tema jaoks alles siis, kui jõutakse iseseisvumiseni. Senimaani võib see missioon olla vaikimisi saatuses.

Minu suur nõuanne neile, kelle perekonnas on see hing, on see, et märka tema potentsiaali. Ära võta ülitundlikkust nõrkusena, emotsioonide väljendamine ei ole nõrkuse sümbol. See näitab tegelikult seda, mis sorti hingega on tegemist ja selle hinge vajadusi. Ülitundlikkust on vaja, et muuta maailma paremaks elamise kohaks. Kui seda ei eksisteeriks, siis ei oleks võimalik tal märgata ka tasakaalutust, millele ta hakkab tervendust pakkuma. Lisaks sellele tuleb meil alati panna end teise inimese asemele, et mõista, miks üks või teine asi, mis sulle endale tundub ebaloogilisena, on tema jaoks seal eksisteerimas. Kõigel on olemas oma põhjus, midagi ei ole "lihtsalt" eksisteerimas.

Teekonna valimine

Ideaalseim teekond 2019. aastal sündinule on valdkond, mis on seotud heategevusega, sotsiaaltööga, tervendamisega või vana struktuuri parendamisega. Ideaalne erialavalik on inimsuhted ja vanade õpetuste ning uskumuste ümbertöötamine ning sellele kõigele uue valguse ja mõtte loomine.

Peidetud mässumeelsus

2019. aasta hinged on oma iseloomult küllaltki mässumeelsed, kuid see mässumeelsus ei avaldu nende sees agressiivselt ega ka domineerivalt. Mässumeelsus on vaimne ja väga hingelisel tasandil. 2019. aastal sündinud hing soovib enda ümber kõike parandada ja see soov tekitab temas mässumeelsust vanade struktuuride vastu, õeluse, kurjuse ja ebaõigluse vastu. Pidevad küsimused, mis keerlevad nende hingede peas: "Miks nad üksteisele liiga teevad? Miks rahumeelselt asju ei lahendata? Miks inimesed toovad pidevalt enda ellu probleeme juurde ja otsivad teiste inimestega konflikte? Need pidevad küsimused ajavad hinge mässama. Sellesama energia tõttu kerkib esile aina rohkem see mõte, et: "Ma pean midagi korda saatma, et see ära kõik lõpetada". Sellisena näeb maailma see 2019. aasta hing, kes täidab oma missiooni tulihingeliselt. 2019. aastal sündinud väike laps ei näita loomulikult kohe enda esimestel eluaastatel seda kõike välja, kuid mida suuremaks ta kasvab ja mida aeg edasi, seda rohkem hakkab see kõik temas esile kerkima. Esialgu ta alles kombib maailma, õpib nägema selle maailma sotsiaalseid vigu, ja alles siis, kui kõik on selge, hakkab mässumeelne missioonikangelane tööle. Lapsepõlves võib kõrvalt vaadatuna vaid näha seda, kui väga tekitavad sotsiaalsed konfliktid talle vaimset ja emotsionaalset probleemi ning kuidas on vaja põgeneda turvalisse varjupaika, olgu selleks siis põgenemine pereliikme juurde või enda fantaasiamaailma.

2019. aastal sündinud hingede õnnekristalliks on läbi nende elu Sodaliit. Sodaliit on kristall, mis aitab rahu ja tasakaalu luua seal, kus seda ei eksisteeri või kus sellest on puudu. Sodaliit aitab igalühel, kes on sündinud 2019. aastal, siin Maal täita enda eesmärki, milleon andnud temale tema sünniaasta. Sodaliiti tasub hoida sünnikristallide laekas, kodus ja elu jooksul seda palju kaasas kanda. Sodaliiti tasuks just eriti nendel perioodidel kaasas kanda, kui on vaja lisatuge või ennast üles leida.

Lisaks sellele on 2019. aasta alguses sündinud lapsed Koera-aasta mõjutustega ja ülejäänud aasta lapsed Sea-aasta mõjutustega. Astroloogiline aasta määrab väga palju ära inimese iseloomu, mis liitub selle iseloomuga, mis 2019 kui aasta inimesele annab.

Loomulikult on igal hingel vaja läbida ka oma isiklik teekond. Igal hingel eksisteerib mitu reaalsust. On reaalsuseid, kus meie mõtted ja soovid on vaid meile endale, kus me jagame end oma lähedastega, kus me teostame ennast, kus me jagame midagi väljapoole iseendast. Me elame mitmete reaalsuste sees. Aasta, mil sünnitakse, määrab ära vaid selle reaalsuse, milline on hinge teekond suuremas pildis ja mida hing peab endast kõigile välja jagama. Meie sünniaasta määrab ära meie teenistuste, mida me peame Maale pakkuma.

2019. aasta hingede missiooniks on luua meie maailm tasakaalukamaks, rahumeelsemaks ja tolerantsemaks elamise kohaks!