Karma on igavesti kestva energiaga, kui seda ei tervendata. Kui sa õpid enda õppetundidest, siis sa vabastad Karmat. Kui sa ei õpi neist või lood ise enda ellu probleeme, siis sa kasvatad igavesti leegitsevat Karmat. See võib kanduda sinu tulevikku, et se saaks seal lahendatud, või ilmutab enda hoopis sinu järgmises elus, et sa sellega tegeleksid. Minu juures käivad väga paljud inimesed just Karma teemal. Nad soovivad, et ma nende Karmat lahti seletaksin. See on üks minu lemmiktegevusi, kuna see aitab sul näha enda elust suuremat pilti, mõista, miks sul on teatud iseloomujooned, soovid, mõtted, hirmud ja sündmused, mis külastavad sinu elu nõiaringina. Igatahes on Karma väga põnev teema ja ärgitan sind rohkem sellele teemale tähelepanu pöörama.

Viimasel ajal on mul inimestega tulnud väga palju juttu vanemate ja laste vahelisest sidemest. Küsimus on olnud selles, et miks sa täiskasvanuna siiski pead oma vanemate eest hoolt kandma? Ära mõista seda küsimust kohe hukka, seda ei esitata mulle seetõttu, et ei soovita oma vanemate eest hoolt kanda, see küsimus tuleb hoopis teisest küljest. Sellist küsimust on mulle esitatud, kuna ei mõisteta, miks vanemad ei saa ise selles elus hakkama, miks laps (täiskasvanud, kes minu käest seda küsib) on pidanud pea terve elu olema see, kes on nende eest hoolt kandnud, õpetanud oma vanemaid nii, nagu nad oleksid tema enda lapsed, ning seda juba lapsepõlvest peale. Küsimus tuleb seetõttu, kuna rollid oleksid nagu vahetatud ja see on kestnud terve tema elu.

Sellele võib olla väga lihtne seletus, mis on seotud mõne eelmise elu Karmaga.

Mõistan täielikult, miks tullakse selliste küsimustega minu juurde. Õige oleks ju nii, et vanem õpetab, kaitseb, tervendab oma last, hoolitseb ta eest ja muretseb tema pärast. Vanem võiks olla see, kes on oma lapse maapealne kaitseingel, aga mitte vastupidi. Üks asi on abistada vastastikku, teine asi on võtta lapsena täiskasvanud vanema roll täielikult enda peale. See roll kandub tihtipeale täiskasvanuikka ja vahel isegi kuni selle elu lõpuni. Mitte alati ei ole see roll mõlema vanemaga ära vahetatud, see võib juhtuda näiteks ühe vanemaga, kas ema või isaga.

Miks rollid on tahtmatult vahetatud?

Tegemist võib olla mõne eelmise elu Karmaga, mille aeg on nüüd saabunud sellesse ellu, et see saaks tervendatud. Tegelikkuses peaksid vanemad täitma vanemate rolli, lapsed laste rolli, kuid vastupidi läinud suhtes tuleb suure tõenäosusega täita mõne eelmise elu roll, mis jäi siis täitmata.

Me ei saa hingedevahelisi sidemeid viia järgmisele tasandile, kui me ei ole eelmistes eludes nendega edusamme teinud.

Mõnes eelmises elus võisid sa ise olla oma ema või isa rollis, tema võis aga olla sinu tütar või poeg. Selle elu kauges minevikus ei suutnud te mõlemad ühel või teisel põhjusel täita rolli, mis teile anti. Põhjus on sellise Karma puhul väga individuaalne. Olen näinud visioone, kuidas vanema või lapse surm peatas ülesande täitmise, ja palju teisi versioone. Kui sa oled täna samas situatsioonis, kus tundub, et sa oled oma vanemale ise vanema eest, siis võib selles peituda eelmise elu Karma.

Karma on igavesti leegitsev energia seni, kuni sa seda muudad, sellest õpid või täidad selles peituva ülesande!

Kui sa pead selles elus olema oma emale või isale vanema eest, tema eest pidevalt hoolitsema, tema toitumist kontrollima või tal üleüldiselt silma peal hoidma (nagu enda lapsel), siis tee seda. Sellest ei saa niisama lihtsalt loobuda. Kui sa oled selles rollis, siis sügaval sisimas sa tead, et sul ei olegi sellest võimalik loobuda. See on armastus, mis hoiab sidet sinu ja tema vahel, kuid kõige suurem side on minevikukarma DNA, mida ei saa kergelt lõhkuda. Pole mõtet anda sellises situatsioonis olevale lapsele nõu, et lõpeta ära ja hakka endale elama. Mõistlik on just julgustada abi andma ning oma ülesannet täielikult täide viima. Mina igatahes julgustan ja teadvustan sellises olukorras üheaegselt.

Vanemate vajadus abi järele ei lõppe enne, kui sa annad seda tingimusteta, ja seni, kuni nende sees sügaval olev vajadus vanemliku abi järele on täidetud. Kui sa oled sellises situatsioonis ja aitad neid rõõmuga, siis sa tervendad eelmise elu Karmat. On ka neid, kes teevad seda vastutahtmist (kuna see võib ajapikku muutuda kurnavaks). Sellisel juhul toidetakse halba Karmat ja see on mõtteviis, mis pidurdab ülesande lõpuni viimist. Sellisel juhul tuleks enda suhtumist muuta ja aktsepteerida seda, mida elu on toonud, kuna sellised asjad ei juhtu põhjuseta. Inimsuhted on väga keerulised, nendes on Karmat ja palju õppetunde-õpetusi. Elu on lihtsam elada, kui sa aktsepteerid saatuse poolt loodud sidemeid ja nende sisu ning üritad neis näha õpetusi, sõnumeid ning rõõmu.

Rüoliidi kristall aitab sul iseenda Karmat paremini mõista, hoia seda kristalli enda lähedal ja kanna seda ajal, mil soovid selgemini mõista enda elus toimuvat. Karma puhastamiseks tee aeg-ajalt Karma viirukiga meditatsioonirituaale, se aitab sul samuti visioone näha ja Karmat tervendada.

See artikkel ei käi sellise vanemate ja laste sideme kohta, kus lapseeas on vanemad oma lapse eest hoolitsenud ning vastupidine seis on tekkinud hilisemas eas. See artikkel räägib sellest vanema-lapse suhtest, kus laps on juba väikesest peale pidanud vanema rolli üle võtma ning oma vanemat või vanemaid õpetanud ning hoolitsenud nende eest ajal, mil ta tegelikult ise vajas hoolitsust.