Sinu elutee on pidevas muutumises ning igaühes on toimumas just sellel ehk 2024. aastal suurejooneline spirituaalne kasvamine, mis tähendab, et kohtad ka neid hingedevahelisi liite, kes sind sellel teekonnal toetavad. Üks hingedevahelistest sidemetest, mis on iga inimese elus ette määratud alates 2023. aasta teisest poolest ning nüüd 2024. aastal veel eriti suurelt, on peegeldajahing. Ta võib olla juba sinu elus, teadmata, et tema on just see, kes on sinu ellu peegeldajana tulnud, või kohtad teda tulevikus. Kaksikleekide kõrval on Peegeldajahingede kokkusaamine muutunud äärmiselt aktiivseks - seetõttu on oluline mõista, kas oled kohtunud Kaksikleegiga või Peegeldajahingega, et teaksid, milline on teie omavaheline koostöö ning sügavam eesmärk üksteise eludes.


Kaksikleegid on need, kes käivad läbi sügavad suurejoonelised spirituaalsed protsessid, et saada lõpuks kokku armastajatena. Neil on võimekus anda maailmale valguse ja armastuse nimel seda, mis on hea nende mõlema ühiseks missiooniks. Kaksikleekide viimane samm selles elus on jagada koostööna teistele seda, mis neid aitab ning mis on hea ja toetav. Ükski tõeline Kaksikleekide paar ei tee maailma kehvemaks kohaks, vaid vastupidi - kordades paremaks ning armastavamaks paigaks. Seetõttu elame ka Kaksikleekide ajastul, kuna siia maailma on vaja rohkem armastust ja heatahtlikkust, et maailm saaks energeetiliselt ja vaimselt kasvada. Enne seda, kui kõik Kaksikleegid kokku saavad, käivad nad läbi sügavatest spirituaalsetest kasvamistest enda hinge täiuslikkuse poole, et anda maailmale läbi enda hingetöö välja ehtsat tingimusteta armastust. Kui soovid lugeda Kaksikleekide kohta, siis olen eelnevalt sulle selle sideme kohta kirjutanud ridamisi artikleid, mille leiad SIIT. Enne Kaksikleegiga kohtumist, täielikku kokkusaamist või missioonile minekut võid aga kohtuda Peegeldajahingega, kes aitab sind jõuda selle ülima missioonini, kui sinu saatuseteel on Kaksikleegi side ettemääratud. Isegi, kui ei ole, siis Peegeldajahing tuleb nii ehk naa sinu ellu - mis tähendab seda, et absoluutselt kõik inimesed kohtuvad enda Peegeldajahingega nüüd või tulevikus.

Peegeldajahinge eesmärgiks on olla sinu isiklikuks tõenäitajaks ehk sinu hinge peegeldajaks kohtades, kus sa ei oska ennast selgelt näha. Peegeldajahing on nagu sinu isiklik selgeltnägija, kuid see on erinev selgeltnägemise sessioonist. Kui selgeltnägija näeb sinu tundeid, nõrkusi, tugevusi ning oskab need sõnadesse seada, et sa teaksid, mida endas parandada, tervendada või tähele panna, siis Peegeldajahing on see, kes sulle tõde otse välja ei näita, vaid viib sind läbi temaga suhtlemise tõe nägemiseni. Mis tähendab seda, et Peegeldajahingega kokku saades võid sa tunda äärmiselt suurt ebameeldivust, sügavat telepaatiat, segadustunnet, huvi ja vajadust temaga suhelda, kuna "miski" sinus ütleb: "See inimene on mulle äärmiselt oluline", kuigi vahel võib temaga suhtlemine olla keeruline sinu enda ebakindluse esiletuleku tõttu.

Peegeldajahing saabub sinu eluteele siis, kui sul on vaja eluga "nõiaringist" edasi liikuda ehk sellisest perioodist, kus sa seisad paigal või oled enda saatuseraamatu järgi alateadlikult liikunud valele teele. Peegeldajahing on justkui sinu päästja, kes aitab sul näha enda kohta tõde, millele julgelt otsa vaadates suudad teha endas muutusi, et taas õigele rajale liikuda. See, kui kaua kestab Peegeldajahingede omavaheline koostöö ning hingeline areng, sõltub sellest, millises perioodis sa oled ja kui palju on vaja sul ennast peeglist näha, et liikuda hingeliselt suuri muutusi tehes edasi. Mida suuremad on muutused, seda suurem on ka tõenäosus leida ühendust enda Kaksikleegiga - peale sügavat spirituaalset protsessi, mida ta aitab sinus esile tuua. Peegeldajahingedest võivad saada head sõbrad, aga ka romantilised partnerid. Peegeldajahingega ei ole kindel armastajate suhe ette määratud, vaid see võib olla ka platooniline ning sõprus kestab kuni hingelise protsessi lõpuni. Kaksikleekide puhul on romantiline side garanteeritud.

Kuna Peegeldajahing võib olla ka romantiline partner, siis võid teda ekslikult võtta Kaksikleegina, kuna tal on palju sarnast suhteenergiat, mis on Kaksikleekide vahel. Sarnaselt Kaksikleekidele on selle hingedevahelise liidu vahel tugev telepaatia, seletamatu side, pidev üksteisele keskendumine ja ootamatu kokkusaamine ning etapilised kokku-lahku käimised.

Kuidas vahet teha, kas tegemist on Peegeldajahingega või Kaksikleegiga? Peegeldajahing peegeldab sulle sinu kohta isiklikku tõde - milline sa oled, millele tuleks tähelepanu pöörata ning kuhu poole enda hingelises arengus ja kasvus edasi liikuda ego purustamata, andes sellele valgust ilma otsese hingelise valuta.

Kaksikleek on see, kes põgeneb sinu juurest seni, kuni sa oled enda ego eraldiseisvalt tervendanud ning sellest vabaks lasknud. Seevastu Peegeldajahing seisab sinu kõrval, kuniks sa suudad läbi tema näha enda ego-kihte, mis vajavad valgust. Ta on sinuga ühenduses, kuniks sa endas muutused koostöös temaga ära teed. Kaksikleegid kohtuvad, kui on eraldiseisvalt kasvatud tingimusteta armastusse, Peegeldajahinged toetavad üksteise hingeliste muutuste protsessi ilma midagi "nõudmata" või "ette heitmata".

Peale Peegeldajahingega suhtlemist või aja koosveetmist, toob see sinus välja ebakindluse iseenda osas. Hakkad mõtlema sellele, kuidas end väljendad, näed temas seda, mis on sinus veel saavutamata ning ka seda, mis on sinus saavutatud ning temas mitte. Mõlemad Peegeldajahinged on üksteisele peegeldajad ehk omavad kvaliteetseid ja ebakvaliteetseid omadusi. Peegeldajahinge eesmärk on näidata sulle valgust läbi enda avamise ehk peegeldamine ei toimu teadlikult üksteist analüüsides või läbi vestluste hingelise kasvuni jõudes, mis Kaksikleekide puhul on vägagi aktuaalne.

Juhul, kui kohtud Peegeldajahingega, siis teil on vestlused, kus räägite mõlemad iseendast, aga seda nii neutraalselt, et sa ei tunne kordagi, et ta mõistaks sind hukka, heidaks sulle midagi ette või sooviks, et sa ühel või teisel määral muutuksid. Peale kohtumist hakkad mõtlema sellele, milline sa oled ning ta inspireerib sind muutuma. See võib muuta sind ebakindlaks, kuna näed ise, millised iseloomujooned vajavad sinus muutust. Kaksikleek põgeneb sinu juurest, kui ei suuda sinu loomusega toime tulla ning võtab seda väga isiklikult, kui sa oled veel "ebaküps". Peegeldajahing ei oota sinu kasvu, vaid see toimub väga neutraalselt ilma, et ta ootaks ja eeldaks sinu poolt suuremaid muutusi. Täpselt nii tunned sa ka ennast - sa ei oota, et ta muutuks, vaid vaatad tema poole kui valgustaja.

Peegeldajahing kutsub sinus esile iseenda sügava analüüsi - mida võiksid parandada ja muuta. Võid näha ka tõde, mida sul on valus näha ja millele sa ei ole osanud eelnevalt tähelepanu osutada. See side kestab kuni kasvad spirituaalselt sinna punkti, kus oled valmis liikuma järgmisesse eluetappi. Kuna iga inimese saatus on erinev, siis see teekond, kuhu poole ta sind saadab on miski, mida ma ei saa sulle artiklis selgitada, vaid sinuga kohtudes või sulle valgust näidata saatuseraamatut lugedes. See hingedevaheline liit on oluline läbida absoluutselt kõigil, et iga inimene tervendaks endas osad, mis vajavad tervendamist. Peegeldajahing kuulub tervendajate hingedevahelise liidu alla, mis tähendab seda, et selle liidu olulisus elus on väga suur.

Peegeldajahing on sinu teekonnal toetavaks kaaslaseks ning sul on teda võimalik enda saatuses ka täiesti teadlikult esile kutsuda. Selleks soovitan kanda Akvamariini kristalli, mis aitab temaga ühendust leida. Eriti siis, kui tunned, et seisad enda elus paigal ja soovid eluga parema tuleviku suunas edasi liikuda. Akvamariin ühendab Peegeldajahingesid, viies nad kokku, et mõlemad osapooled saaksid hingeliseks kasvamiseks suurema spirituaalse tõuke. Kui mõlemal osapoolel on ettemääratud Kaksikleegi side, siis Akvamariin sümboliseerib ka tingimusteta armastust - see annab võimaluse Kaksikleegiga kokku saada peale Peegeldajahingega koostöö ära tegemist.

Peegeldajahing ei soovi mitte kuidagi luua sinus alaväärsuskompleksi, tekitada sinus stressi või ärevustunnet. Mis tähendab seda, kui ta on sinu ellu tulnud, siis ta ei vaata sinu nõrkusi nõrkustena, vaid mõistab neid vaikimisi täielikult. See tähendab, et kui te ka omavahel ei suhtle, siis analüüsib Peegeldajahing läbi sinu ennast - ta vaatab sinu poole tunde ja mõttega, et sinu tugevused on tema nõrkused, mis inspireerivad teda enda heaolu nimel kasvama ning vastupidi.

Üksteisest eemal olles analüüsite te iseennast väga palju, mõeldes sellele, millist osa endas tugevamaks muuta - et olla üksteise tugevuste puhul võrdses seisus. See hingedevaheline liit on koostöö, millest mõlemad osapooled võidavad väga palju. Peegeldajahing võib sinus esile tuua ärevuse, kuna sa tunned, et oled nõrk, ebaterve või oskamatu valdkondades, mis on tegelikult sinu jaoks äärmiselt olulised. Ta motiveerib sind kasvama - kui sa võtad ebakindlat seisundit hirmu või stressina, siis sa ei õpi sellest suhtest. Ta toob sinus esile selle, mida keegi teine ei suuda ega oska välja tuua, kui sa just ei ole selgeltnägemisessiooni kogenud. Nagu eelnevalt ütlesin - Peegeldajahing on sinu isiklikuks selgeltnägijaks, kellel on oskus välja tuua see, mis vajab ekstra palju tähelepanu. Võta seda suhtlemist kasvamise võimalusena ning sa tuled sellest suure võiduga välja.

Kuldobisidaan aitab sul märgata seda, mida Peegeldajahing sinus esile toob, mis aitab sul endas teha korrektuure kiiremini, kui sa võib-olla seda ise teha oskaksid. Kui sul on tõele keeruline ning raske otsa vaadata ning sa ei oska endas muutusi läbi viia, siis soovitan sul kanda Punast Jaspist. See aitab sul kasvada nõrkustest tugevustesse. Jäta see palun meelde, et Peegeldajahing näeb sinu tugevusi, mis on tema nõrkused ning vastupidi. Mis tähendab seda, et te olete nõrkuste ja tugevuste osas vastandenergias. Sarnane energialiit on ka Hingesugulaste vahel - Hingesugulased on loodud kasvama, arenema ning sellel sideme puhul on võimalik ka eluaegne hingedevaheline liit. Hingesugulased saabuvad üksteise eludesse siis, kui mõlemad osapooled on südames vabad. Nende vahel on esimesel etapil vaid üks proovikivi, mis annab võimaluse, kas jääda igaveseks kokku või lahkuda üksteise eluteedelt. Peegeldajahingede vahel ei lasta suhtel romantiliselt nii kaugele kasvada, et kokku jäädakse. Peegeldajahinge eesmärk ei ole sinu eluteele jääda, vaid olla seal seni, kuni sa kasvad enda hinges sellesse kohta, kus saad eluga seisakust, milles oled edasi liikuda.

Seega lühidalt kokkuvõttes, et mõistaksid, kuidas eristada Peegeldajahinge Kaksikleegist või Hingesugulasest - Peegeldajahing tuleb sinu eluteele ajutiselt selle raskemais etapis. Miski sinu sees ütleb sulle samuti seda, et ta ei ole igavene ja seetõttu sa ei kinnitu tema hinge nii tugevalt, et unistaksid või loodaksid temaga igaveseks kokkujäämist. Tunne alateadvuses, et ta on saadetud sinu ellu kõige õigemal ajal üldse, tekitab sulle palju tervislikku huvi ning annab sulle võimaluse kasvamiseks. Kaksikleegiga on sul meeletult suur kireenergia, mis ei lase esmalt sul kasvada, kuna kirg ületab kasvamise võimaluse. Hingesugulasega tunned suurt turvatunnet, mis annab sinu südamesse suure lootuse, et just tema on see, kelle nimel pingutada. Peegeldajahing näitab sulle koheselt valgust selles osas, kes sa oled, Kaksikleek hiljem ja Hingesugulase puhul sa seda ei näe, vaid ta kasvatab sind ise alateadlikult. See ongi nende kolme hingedevahelise liidu vahe.

Kui soovid veelgi selgemalt lasta ennast Peegeldajahingel peegeldada, et hingeline protsess käivituks sinus kiiremini ning selgus, kuidas end muuta oleks kergem tekkima, siis soovitan regulaarselt puhastada enda Auravälja Lavendliga. Lavendli viiruki või eeterliku õli kasutamine aitab Kolmandal Silmal ehk sinu kuuendal Tšakral avada Peegeldajahinge poolset sõnumit.

Peale Peegeldajahingega koostöö tegemist, mis on saatuses ettemääratud, avaneb sinu elus uus etapp. Olgu selleks siis elujoonel uuele rajale edasiliikumine, kus saad saavutada seda, mis on sinu saatuseraamatus vajalik, näiteks tööalaselt. Või on ta hoopis tulnud sinu ellu selleks, et saaksid kohtuda enda Kaksikleegiga või Hingesugulasega. Peegeldajahing teeb eeltöö ära selles osas, et sa leiaksid eluteel ühenduse enda kõrgema armastajaga.

Juhul, kui sa soovid avada enda hinge Kaksikleegile, siis soovitan lisaks Akvamariinile kanda ka Larimari või Rodokrosiiti. Sama ka Hingesugulase puhul, kuna kõik need kristallid aitavad kasvada tingimusteta armastuse poole. Amasoniiti soovitan enda ellu tuua, kui sul on raskusi enda tunnete sõnadesse seadmisega. Amasoniidi kristall avab sinu Kurgutšakra nii, et ehtsad tunded saaksid sinust väljuda läbi sõnade ritta seadmise nii, et sinu tunnete ja sõnade vahel ei oleks ebakõla.

Nii nagu eelnevalt mainisin - absoluutselt kõiki ootab ees Peegeldajahingega kohtumine. Igaühel on vaid üks Peegeldaja - maailmas on kõigil oma Peegeldajahinge osapool, kus sina oled samaaegselt enda Peegeldajahinge Peegeldaja.

Imeilusat enesearengu protsessi, hingelist kasvamist ning tingimusteta armastuse aktiveerumist

Tene Laul