Hinged jõuavad inimeste kehasse läbi pika teekonna ja selle teekonna käigus leiame me ka koha loomade, lindude ning kalade kehades. Meie hingel on olnud enne sellesse füüsilisse inimese kehasse saabumist väga palju elusid ja nendest paljud on olnud ka looma tasemel elud. Hingede tootemid on loomade, lindude, kalade ja teiste eluvormide seletused, nende sümbolismid ning õppetunnid, mis just nendes kehades on meil eksisteerinud. Hingede tootemites seletan ma lahti, mida sümboliseerib just see füüsiline keha.

Kui sa oled eelnevalt olnud sellisel arvamusel, et inimeste sees olevad hinged on elanud vaid ainult erinevates inimeste kehades, siis minu nägemus hingede taassünnist erineb sellest. Mina usun, et me oleme kõik olnud mingil elu hetkel erinevad loomad ja ka näiteks linnud. Igas füüsilises kehas, mis siin Maa peal eksisteerib, on oma ülesanne ja õppetund. Meie hinged on siia Maa peale toodud õppimiseks ja et sellelt Maalt edasi pääseda järgmisele teekonnale, peame me kõik hingelised õppetunnid ära õppima.

Hingede tootemid on spirituaalsed seletused erinevate loomade, lindude ja kalade hingelistest õppetundidest. Sellest, mida need loomad sümboliseerivad ja mida me nende kehas olles oleme selgeks õppinud või mis on olnud meie kohustus seal selgeks õppida.

Ühel hetkel, kui me sellest füüsilisest kehast välja suundume edasi järgmisesse ellu, siis võid sa inimese kehast lennata looma kehasse teatud õppetundi saama, mitte otsekohe uuesti inimese kehasse minna. Kui sa enda tänases füüsilises inimese elus ei suuda teatud asju ära õppida, siis sind pannakse mõnda väga väärtuslikku õppetundi näiteks mõne linnu kehasse õppima.

Usun, et kui sa eelnevalt ei ole nii mõelnud, et nende loomade-lindude-kalade kehades eksisteerivad väärtuslikud hinged, siis ehk nüüd sa vaatad kasvõi enda koera või kassi hoopis teise pilguga.

See, millisesse füüsilisse kehasse sinu hing suundub, sõltub sellest, mida sa oled siin Maa peal ära õppinud. Kalade kehades eksisteerivad madala astme hinged, kellel on vähe kogemusi, vähe teadmisi ja kes on üldiselt nooremad hinged. Lindude ja eriti veel loomade kehas eksisteerivad üldiselt kõrgema tasemelised hinged. Kõik kalad, loomad ja linnud on erinevad ning hingede tootemites ma seletan lahti selle, miks me just selles kehas võisime olla ning mis selline elu meile õpetama pidi.

Lisaks kõigele sellele oleme me eksisteerinud liblikatena ja ka putukatena!

Kas meie hinged eksisteerivad absoluutselt kõikide loomade, lindude ja kalade kehas?

Kindlasti tekib sul küsimus selle koha pealt, et kas siis tõesti oleme me olnud või peame me eksisteerima kõikide erinevate loomade kehades. Kindlasti mitte! See sõltub sellest, kui kiiresti sa enda elus oled õppinud. Kui sind on mõnda kehasse elama suunatud ja sa oled selle elu eesmärgist aru saanud, nendest õpetustest õppinud, mida see konkreetne keha pidi sulle andma, siis sa saad kiiremini ning kõrgemale edasi liikuda. Mida rohkem sa oled ise enda arengusse pakkunud, seda kiiremini oled sa saanud ka inimese kehasse tulla. Kui me näiteks inimese kehas raiskame oma elu, siis saadetakse meid mõne looma kehasse. Inimeste kehad on kõrgema astme füüsilised kehad ja inimese elus on väga palju õppetunde. Et siia inimese kehasse jõuda ning elust-elusse edasi liikuda samuti inimesena, peame me täna õppima seda, mis meie saatusesse kirja on pandud.

Kuidas aru saada, millises looma, linnu või kala kehas me eksisteerinud oleme?

Kui sa soovid mõista, kes sa oled enda eelmises elus olnud mitte inimesena, vaid just loomana, linnuna või kalana, siis seda on sul võimalik mäletada.

Mõtle selle peale, milliste loomadega sul on väga tugev side, millised loomad sulle meeldivad, millised loomade sümbolid sind lummavad ja kui suur side sul mõne loomaga on. Need loomad, kelle vastu on meil meeletu sümpaatia, isegi siis, kui me pole kunagi neid isegi enda silmaga näinud, vaid ainult pildi pealt, siis see oledki sa olnud. Sul tuleb äratundmise rõõm.

Sa saad mäletada ainult seda looma, linnu ja kala elu, kus sa oled õppetunni kätte saanud. Ehk seda elu, kuhu sa enam tagasi ei suundu. Kui sa oled olnud näiteks hunt, õppinud sellest ja selles elus on sul meeletu side just huntidega, siis sinna samasse ellu sa enam tagasi ei suundu. Sulle meeldib see sama loom sellepärast, et sa tunned äratundmisrõõmu.

Seega kui sa soovid teada saada seda, kes sa oled olnud, siis küsi enda käest ennekõike: "Milliste loomadega sa seletamatut sidet tunned?". Neid loomi ei pea olema vähe ja sa võid mäletada paljusid enda loomaelusid.

Hingede tootemi artikkel on sissejuhatus kõikidele looma-, linnu-, kalade- ja putukate sümbolismidele!