Inglisõnumite ilmumine on paljude inimeste igapäevases elus väga aktuaalne. Mida aeg edasi, seda rohkem tullakse minu juurde küsimusega: "Tene, kas ma kujutan neid numbreid endale ette, kas ma otsin need kuidagi ise üles või nendega soovitakse mulle ka tegelikult midagi edasi öelda?". Väga paljusid on tabanud jälitavad Inglisõnumid, millest ma olen eelnevalt ka artikli kirjutanud. Kui Inglisõnumeid on ilmunud niivõrd palju, et need tõepoolest jälitavad sind igal pool ja ei anna sulle rahu, ning kui sa ei oska neid enda jaoks täielikult ära tõlgendada, siis paratamatult tekibki küsimus: "Kas see on ettekujutus või reaalsus?"

Inglisõnumite nägemise aktiivsus sõltub sellest, kui avatud sa Inglitele oled. Kas neil on sulle midagi edasi öelda, kas sul on abi vaja ja sa oled seda nende käest abi palunud, või hoopis sellest, et sa ise otsid märke kõrgemate jõudude käest. Tõepoolest, inimene võib ka ette kujutada, et temaga soovitakse läbi numbrite ühendust võtta. Küll aga ei kujuta ta ette numbrite sünkroonsust. Miks see nii on? Kuidas aru saada, millised on ehtsad sõnumid ja millised ettekujutatud sõnumid?

Kui minu käest on tuldud küsima, mida võivad tähendada need meeletud numbrikombinatsioonid, siis esmalt uurin ma välja, millised numbrid on enim esindatud. Seejärel tõlgendan ära selle, mida need numbrid tähendavad ja üritan need tema ellu sobitada. Sellisel Inglisõnumite defineerimisel on tegemist nö tõlkes kaduma läinud sõnumiga - kas ei osatud Inglisõnumit läbi minu tõlgenduse ise ära defineerida või sellist numbrite kombinatsiooni ei ole minu poolt veel kirja pandud. Inglisõnumeid on meeletult palju ja iga kombinatsioon kannab endaga kaasas unikaalset sõnumit. Ma kirjutan neist pidevalt, et Inglitepoolseid sõnumeid kõigi teie jaoks kättesaadavaks teha. Tihtipeale on nii, et see inimene mõistab alles siis, et tõepoolest need ongi väga selged vihjed ja märgid, mille peale ta ise ei ole osanud tulla. Aga on ka olukordi, kus ka minu tõlgendust ei suudeta enda ellu sobitada. Sellisel juhul võib olla tegemist ettekujutatud Inglisõnumitega. Niimoodi saabki ise kontrollida seda, kas sind jälitavad Inglisõnumid on reaalsed või sinu mõistuse poolt ettekujutatud.

Kuid mind sinu kõrval alati kahjuks ei ole, ja selleks, et ise mõista seda, kas sinu Inglisõnumid on ettekujutused või reaalsed, selleks annan ma sulle vihjeid selle kohta, kuidas seda kõike kindlaks teha.

Esmalt pead sa küsima enda käest küsimuse: "Kas ma ootan või nõuan vastuseid universumist? Kas ma ootan pidevalt, et keegi mulle abi pakuks?" Kui jah, siis oled sa ise Inglisõnumite üles otsimisele avatud ehk sa võid ise otsida seda hetke, kus sa võid korduvate numbritega kombinatsioone üles leida. Küsi enda käest nüüd järgmine küsimus: "Kas mind huvitab elu olemus? Kas ma teen suurt tööd selleks, et uurida kõike, mis on minu endaga seotud?" Kui jah, siis sinu Inglisõnumid võivad olla reaalsed.

Kõik on seotud küsimuste mõtestamisega sinu enda sees. Kuidas sa küsid infot universumist, kuidas sa uurid elu, kõik on seotud enda seadistamisega. Inglisõnumid võivad sind jälitada ajal, mil Inglid ei ole sinu kõrval üldsegi aktiivsed, ja see juhtub siis, kui sa oled end Inglitele valesti seadistanud. See juhtub siis, kui sa soovid pidevalt, et keegi või miski sulle kuidagigi infot jagaks, sind suunaks, aitaks, toetaks, tooks sulle õnne, kaitset, armastust või täidaks ükskõik millist su soovi. See on egopõhine soovide esitamine ja sellise seadistusega ei avane sinu sees Inglite jaoks õiged kanalid, et Inglid saaksid sulle neid sõnumeid tuua. Ego on täis illusioone, kuid see oskab kasutada sinu tähelepanuvõimet ja sellepärast juhibki ego sinu tähelepanu sellele, mida sa ootad, et sa näeksid. Kui näha Inglisõnumeid ego põhjal, siis on on Inglitelt sõnumite saamist endale väga raske teadvustada. Inglisõnumite nägemine saab tekkida siis, kui sa oled iseendaga aus, üritad end kõrvalt jälgida. Kui Inglisõnumid on nii kaootilised, et sa ei oska neist ühtegi ära tõlgendada, siis võib asi olla tõepoolest selles, et sa neid ei näe.

Kui aga Inglisõnumid, mis sind pidevalt jälitavad, on reaalsed, siis sinu mõttemaailm ja eneseseadistus on teistsugune, kui eelnevas lõigus kirjeldatud. Sellisel juhul oled sa spirituaalses rännakus ja edasiliikumises, kus sind huvitabki eneseareng, sul on soov ise avastada, ise oma ellu midagi head luua, sa soovid õnne läbi enda jõupingutuste, soovid lahendada elu poolt antud müsteeriumeid ja oled üleüldse avatud ise pingutama ükskõik millisel teemal. Sellisel juhul ei saa sinuni jõudnud Inglisõnumid olla egopõhised ehk illusioone täis, vaid need võivad olla nii ehtsad, kui need vähegi saavad olla. Inimene, kes on spirituaalsel teel selle õiges võtmes ehk kes soovib kõigeni ise jõuda, neid aitavad kõrgemad jõud ehk Inglid. Sellisel juhul on see Karmaseadus, mis aktiveerib kõrgemate jõudude poolt abi neile, kes ise soovivad endale abi anda. Karmaseadus näeb ette seda, et esmalt teed sina jõupingutuse, siis tuleb elu sulle vastu. Kui inimest on aga tabanud egopõhised illusioonid, siis ta ei soovi kõigeni ise jõuda, vaid ta soovib, et teda viiakse selleni. Kuid see ei ole ise millegi nimel pingutamine.

Et Inglid saaksid sinu elus üldse ehtsal kujul eksisteerida, siis see kanal saab avaneda läbi mitme erineva tegutsemisviisi kaudu. Esmalt, nii nagu ma juba rääkisin, tuleb soovida ise endale rohkem abi anda, ja selle käigus võib alati Inglitelt või kõrgematelt jõududelt abi paluda ning need ärkavadki sinu jaoks ellu. Tuleb loobuda märkide, sõnumite, juhatuse nõudmisest, see mõtteviis tuleb enda sees ümber seadistada. Hingele tullakse vastu, egole mitte. Et mõista hinge ja ego erinevust ning jõuda täie selguseni selles, mida ma selle artikliga soovin sulle öelda, siis loe kindlasti läbi minu artikkel Ego.

Teiseks tuleb tegeleda selliste tegevustega, mis aitaksid Inglitel sinuga kontakti saavutada ehk tuleb enda Aura nende jaoks sobilikuks muuta ja enda mõttemaailm nende jaoks avada. Selleks tuleb sul appi võtta Inglikristallid, sest neil on olemas jõud ja vägi, mis suudavad sinu Aurat kujundada nende jaoks sobilikuks. Inglikristalle tuleb endaga kaasas kanda ehetena ja luua koju spetsiaalne Inglitele loodud kristallialtar, et avada oma kodu nende jaoks.

Kui sa soovid end Inglitele avada ja kui soovid teada saada seda, kas nad on tõeliselt sinu kõrval, siis kasuta neid kristalle...

Oma kodu sisusta Seleniidiga. Seleniit on üks parimaid kodukristalle, mis aitab aktiveerida Inglite jaoks vajalikud portaalid ja kanalid. Mida rohkem on sinu kodus Seleniiti, seda vastuvõtlikum on sinu koduenergia neile. Kui sa oled kodus, teed enda sees spirituaalset analüüsimist, esitad endale küsimusi ja lahendad mõnda situatsiooni enda elus, siis Seleniit aitab Inglitel sulle vastuseid tuua. Sellise protsessi käigus võid näha Inglisõnumeid, ja kui sa need ära tõlgendad, siis avastadki, et need on vastused sinu mõtetele ja küsimustele. Seleniiti ei saa olla kunagi liiga palju, mida rohkem seda on, seda kiiremini võivad Inglid sinuni jõuda.

Kodus võiks kindlasti esindatud olla ka Alabaster ja Kõrberoos. Alabaster aitab sind ennast muuta vastuvõtlikumaks, et sa suudaksid üldse ära tabada ja tõlgendada Inglite poolt saadetud numbrikombinatsioone. Kõrberoos hoiab kõiki Inglite jaoks koju toodud kristalle aktiivsena, see on geood, mis aitab kristallidel omavahel koostööd teha. Need kolm kristalli on sinu koduse Inglikristallide altari jaoks väga vajalikud ning nende kõrvale võid sa lisada veel teisi välja valitud Inglikristalle. Kõik teevad üksteisega koostööd ja täiustavad seda energiat, mis aitaks Inglitel sinuga ühenduses olla. Mida rohkem on Inglikristalle, seda selgemad märgid võivad nende poolt sinuni tulla, seda rohkem sa suudad neid ise tõlgendada ja neid mõista. Kui Inglikristalle on väga palju, siis need aitavad sulle reaalseid sõnumeid tuua, kuna need tervendavad sinus ära selle poole, mis võib neid ette kujutada, isegi kui sa ei tea, kas sa kujutad neid ette või mitte. Seega on neid kristalle kasulik oma ellu tuua, sest siis sa ei saa Inglitega eksiteele kalduda.

Kanna endaga ka igapäevaselt kaasas mõnda Inglikristalli, näiteks Opaliiti, Apatiiti, Ingli Aurat või mõnda teist. Kui sa aga tunned, et sa ei tea, kas sinu Inglisõnumid on reaalsed või sa kujutad neid endale ette, siis soovitan sul endaga igapäevaselt kaasas kanda kahte kristalli koos: Skolessiiti koos Muskoviidiga. Skolessiidi ja Muskoviidi kooslus aitavad sul seda kõike mõista.

Skolessiit ja Muskoviit teevad koos väga head tööd. Nende energiate ühinemisel on need sulle abiks, aidates sul mõista, kas Inglisõnumid ehk numbrite kombinatsioonid, mida sa näed või märkad, on tõesed või valed. Skolessiit ja Muskoviit aitavad sul tunnetada, kas Inglid juhatavad sind ja kas märkidel on sinu jaoks olemas tähendused. Lisaks sellele aitavad need kaks kristalli avada sind Inglite maailmale, vabastada sinus eksisteerivad energiad, mis takistavad Inglitel sind juhatada. Need kristallid suunavad sind end õigesti lainestama, et Inglitel oleks selleks üldse võimalus. Need kaks kristalli teevad sulle asjad selgemaks, aidates sul näha, mida sa saad usaldada ja mida mitte ning juhatavad sind sellisele spirituaalsele kasvamisele, mis on seotud Inglitega suhtlemisega.

Kokkuvõtvalt on väga kasulik, kui sa tood enda ellu palju Inglikristalle ja tegeled nendega pidevalt, siis kasvab ka su kontakt kõrgemate jõududega ning suureneb tõenäosus, et kõik märgid, mis sinu teele tulevad, on ehtsad. Need kristallid aitavad hingel areneda ja vabastada mõttemaailma, mis loob ise Inglisõnumitest ettekujutusi. Lisaks kristallide oma ellu toomisega tegele väga palju Inglisõnumite tõlgendamisega, ürita leida nendele ise tähendusi, paiguta need oma ellu, võta minu tõlgendused ja sobita need oma ellu, ürita see sõnum üles leida. Soovitan hakata pidama ka Inglipäevikut, kuhu sa saad üles kirjutada kõik kombinatsioonid, mida Inglid sulle saadavad. Tänu üleskirjutamisele hakkad sa paremini aru saama, mida Inglid sulle öelda soovivad. Inglipäeviku kohta saad pikemalt lugeda SIIT.  

Kõik eelnevad Inglisõnumid, mis ma olen kirja pannud, nende tähenduste kohta saad lähemalt lugeda SIIT. Kui sind aga tabab pidevalt üks ja seesama number, siis võta kuulda minu nõuandeid, mis selle numbri juures kirjas on. Kui olen sinna soovituseks kirja pannud ka konkreetse kristalli, siis võta see kindlasti endale kasutusse.

Inglid hoidku, kaitsku ja juhatagu sind!