Kui sa oled vallaline, värskelt suhtesse astunud, sind huvitab teatud inimene, kellega sul on kontakt, või soovid paremini mõista suhet, milles oled, siis see on sinu jaoks. Sul on võimalik teha hingesugulase test, mille käigus võid mõista, kas inimene, kes on sinu südamesse jõudnud, on tõepoolest ka sinu hingesugulane.

See test algab hingamisharjutuse ehk meditatsiooniga, mis aitab sind viia alfa-tasandile, millele järgneb küsimustele vastamine. Enne alustamist võid küsimused paberile kirjutada, et suudaksid peale meditatsiooni kiiremini vastuseid anda. Toon artiklis samm-sammult välja, kuidas testi teha. 

Hingesugulase testi tegemiseks läheb sul vaja:

- Vähemalt tundi, kus saad olla üksinda, et testi rahulikult ja süvenenult teha

- Mõnusat hubast keskkonda, mis aitab sul täielikult süveneda.

- Armastuseviirukeid, mida samal ajal põletada, näiteks jasmiini, vaniljet, lootost, orhideed või kaneeli.

- Armastusekristalle, et saavutada parem tulemus.

- Armastuseküünalt, näiteks kaneeli, magnoolia, vanilje või granadilli küünalt.

- A4 suuruses paberit ja pliiatsit.

Alusta TESTIGA!

Sea küünlad põlema ja viirukid suitsema, seda tehes keskendu sellele, et sinuni jõuaksid õiged vastused. Esita palve, et jõuaksid selle testiga vastuseni, mis on õige. Palve esitamine ning viirukisuitsu ja küünlaga õige energia ja atmosfääri loomine on väga oluline.

Seejärel leia endale mugav istumiskoht, võta ette paber ja pliiats.

Enne testi tegemist sule silmad ning tee mõnda aega, näiteks viis kuni kümme minutit, hingamisharjutusi. Hinga sügavalt sisse, sügavalt välja, et jõuda tervendava hingamisrütmini. See aitab lõõgastuda, mis omakorda viib sind alfa-tasandile. See on tasand, kus intuitsioon ja selgustunne saavad esile kerkida ja mida on vaja, et test saaks edukalt ja tõeselt tehtud.

Samal ajal, kui teed hingamisharjutusi keskendu vaid sellele, et sa jõuaksid õigete vastusteni. Saada edasi palved enda kaitseinglile või universumile, et test saaks korralikult tehtud.

Hetkel, mil tunned, et sinu hingamisrütm on rahulik ning oled viinud end sobivasse seisundisse, kus ei eksisteeri segavaid mõtteid ja sa suudad keskenduda vaid sellele testile, on õige aeg võtta kätte paber ja pliiats ning alustada testiga.

Tõmba A4 lehe keskele joon, vasakule kirjuta ülevalt alla vastused alltoodud küsimustele, parem pool jäta esialgu tühjaks.


Esimene küsimus: Millised on minu kõige tugevamad iseloomujooned?

Hingesugulase testi ajal pead sa esitama väga palju küsimusi enda kohta ja nende küsimuste vastused peavad olema tõesed. Sa ei tohi selle testi tegemise ajal lasta enda egol sõna võtta. Ole endaga täiesti aus. Ära tee ennast võimsamaks ega ka nõrgemaks. Vaata enda hingele otsa ning vasta. Need, kes suudavad ausalt endasse vaadata, saavad sellest testist kõige enam kasu.

Pane kirja vähemalt 10 erinevat iseloomujoont, mis on sinu tugevused. Mõnel on tugevuseks oskus väljendada armastust, mõnel oskus olla enesekindel, mõnel teisel jaoks aga oskus rääkida selgelt enda tunnetest. Tugev on see iseloomujoon, mis ei tee teisele liiga ning on tasakaalus ja toob positiivsust.

Teine küsimus: Millised on minu kõige nõrgemad iseloomujooned?

Nüüd on järjekord kõige nõrgemate iseloomujoonte juures. Pane uuesti kirja vähemalt 10 erinevat iseloomujoont. Võid neid alati ka rohkem kirja panna, mida rohkem suudad nii tugevaid kui ka nõrku iseloomujooni välja tuua, seda täpsem on testi tulemus.

Näiteks on mõne inimese nõrgaks iseloomujoonteks armukadedus, otsekohesus, mis tihtipeale teisi inimesi haavab, või näiteks otsustusvõimetus. Leia üles enda kõige nõrgemad iseloomujooned. Need on osad sinust, mis põhjustavad sulle tegelikult kõige rohkem probleeme, draamat ja muret. Võta aega, et analüüsida ennast nii ausalt, kui sa vähegi suudad.

Kui oled suutnud enda nõrgad iseloomujooned tuvastada, siis liigu edasi järgmise küsimuse juurde.

Kolmas küsimus: Millised on minu kõige suuremad hirmud?

Nüüd vaata otsa enda hirmudele. Kindlasti leiad endas midagi, mis sind aeg-ajalt häirib. Siin ei ole sul vaja välja tuua kümmet erinevat hirmu, nimeta neid täpselt nii palju kui oskad. Kui suudad tuvastada vähemalt üks või kaks hirmu, siis on sellest juba väga palju kasu.

Näiteks on mõnel inimesel hirm jääda üksinda, saada petetud, olla reedetud, laostuda või hoopis jääda pereta. Mis on sinu kõige suurem hirm? Pane see kirja.

Nüüd, kui oled nendele kolmele küsimusele vastused leidnud, liigu edasi testi järgmise etapi juurde.

Esimene etapp hingesugulaseni jõudmisel!

Vaata paberil vastuseid esimesele küsimusele. Nüüd kirjuta enda kõige tugevamate iseloomujoonte järgi võrdusmärk ja teisele poole (lehe paremale poolele, mille alguses tühjaks jätsid) nende iseloomujoonte vastandid.

Näiteks, kui sinu tugevaks iseloomujooneks on oskus rääkida enda tunnetest, siis selle vastand on oskamatus oma tundeid avameelselt jagada. Või, kui leidsid, et sinu tugevaks iseloomujooneks on enesekindlus, siis märgi teisele poole ebakindlus.

Võta täpsete vastandite leidmiseks aega.

Teine etapp hingesugulaseni jõudmisel!

Nüüd liigu edasi järgmise küsimuseni. Sinna kirjutasid sa enda kõige nõrgemad iseloomujooned. Tee täpselt samamoodi nagu eelmises etapis - tõmba nende iseloomujoonte taha võrdusmärk ning leia vastandid.

Kui sinu nõrkuseks oli näiteks liigne armukadedus, siis vastand sellele on oskus usaldada, kui nõrkuseks on näiteks ebakindlus, siis vastand sellele iseloomujoonele on enesekindlus.

Kolmas etapp hingesugulaseni jõudmisel!

Kolmanda etapiga on lihtne. Lisa nende hirmude juurde, mis sa kirja panid, võrdusmärk. Võrdusmärgi taha kirjuta lause: "Tema on see, kes tuleb ja aitab mul nendest hirmudest vabaks saada."

HINGESUGULASE TESTI TULEMUS

Võta ette paber, kuhu kirjutasid vastused minu küsimustele. Seal on kirjas sinu iseloomujooned ja hirmud ning nende vastandid. Sinu hingesugulane on see inimene, kes kannab endas kõiki neid iseloomujooni, mille kirjutasid paremale poole. Hingesugulane on sinu vastandversioon. Te ei ole ühesugused, hoopis vastupidi. Tema on see, kes on mõeldud sinu nõrkusi tervendama ja sinu tugevusi omaks võtmasinu hirme leevendama ja vastupidi, sina tema omasid. Ainuke, mida sa siit testist välja lugeda ei saa, on tema hirmud, aga seda ei olegi sul vaja teada, kuna sul on juba oskused ja tugevused nende leevendamiseks.

Kui oled kohanud kedagi, kelle vastu sul on tekkinud tunded, oled suhtes või alles otsid seda õiget hingesugulast, siis sellest testist saad vastuse, milline ta on. Kui inimesel, kelle vastu sul on tunded, on testi paremal pool olevad iseloomujooned, siis oled sa oma hingesugulase üles leidnud. Kui mitte, siis oled koos kellegi teisega, kellega sul on sõlmitud teistsugune hingedevaheline kokkulepe.

Loodan südamest, et see test aitab sind ja paljusid teisi. Saadan teile armastust ja veelkord armastust!

Rodokrosiit, Granaat, Larimar ja Vikerkaare Kuukivi on neli hingesugulase kristalli.
Need kristallid aitavad sul jõuda hingesugulaseni, kui teda sinu elus veel ei ole. Kui on, siis aitavad need teievahelise sideme ja armastus tugevaks muuta. Hoia neid kristalle enda lähedal või kanna ehtena, et need saaksid sind hingesugulasega ühendada. Need kristallid suurendavad sinu armastuseõnne!

Loe läbi ka hingesugulase artikkel, milles olen kirjutanud veelgi põhjalikumalt, kuidas teda ära tunda ning milline on teievaheline side ja eesmärk. See aitab sinu silmi veelgi rohkem avada ja mõista seda erilist hingede vahelist kokkulepet!