Tuli sümboliseerib puhastust, muutust, muutlikkust, uuendusi või ka millegi lõppemist. Tuli on see, mis suudab meile pakkuda eluenergiat, jõudu ja abi, samas võib see olla täpselt vastupidise tähendusega ning meile hävingut põhjustada. Tuli annab meile soojust, kuid kontrolli alt väljunud tuli võib samas kõik maha põletada ning jätta meile suure probleemi, millega tuleb hiljem silmitsi seista. Tule unes nägemisel võib selle tähendus muutuda vastupidiseks, vastavalt siis sellele, kas unenägu tuli kuulutama head või halba. Nähes unes tuld, ürita selle tõlgendamisel paika panna, kas see unenägu oli hoiatava või õnneliku alatooniga, sest juba sellest on sul lõpptulemuse väljaselgitamisel väga palju kasu.

Unenägu, kus tuli põletab midagi ära, toob puhastust, muutust, uuendust või millegi lõppu. Kui põles mingisugune ese või asi, siis tõlgenda selle tähendus ära, et mõista millises suunas hakkavad su elus muutused tulema või on juba tulnud. Kui sa ise, või keegi teine inimene, põles unes ära, siis sinu või tema sees toimuvad suured muudatused. Kui sina või see ese, mis unes põles, sai vaid põletada või kõrvetada, siis viitab see sellele, et ellu on vaja muutusi ja uuendusi.

Unenägu, kus sa said tule tõttu surma, kuulutab sinu elus ette väga suurt muudatust. See võib olla vaimne ehk spirituaalne või füüsiline ehk mõni suurem muudatus su elukorralduses.

Tule kustutamine viitab sellele, et sa võid probleemi ära hoida. Tule kustutamine võib tähendada ka seda, et sa lõpetad ära mingisuguse sideme, teema või toimetuse. See võib ette kuulutada ka eluenergia, motivatsiooni ja inspiratsiooni kadumist.


Leek omab sarnast tähendust nagu tuligi. Leek sümboliseerib puhastust, energiate liikumist, muutusi, uuendusi, liikumist, arengut või uusi võimalusi.

Tuli, mis paistab unenäos eemalt, kuid ei oma su unenäos suuremat rolli, viitab valguskiirele, mis sümboliseerib lootust või võimalust. Sellise tule unes nägemine on suure tõenäosusega heaendeline, andes ülejäänud unenäo tähendusele juurde seda, et kõik võib hästi minna, et miski võib tuua endaga kaasa head ja uut algust.

Tuli, mida sa unes näed ja annad sellest unes ka teistele teada, et sa seda nägid, siis selle lootuse ja võimalusega võib olla ka keegi teine seotud.

Mida suurem on tuli, seda suurem on selle tähendus. Tule suurus sinu unenäos määrab ära selle, kui oluline on tule unenäo sümboli tähendus. Kui unenäos oli väiksemat sorti tuli, siis selle tähendus on samuti väike. See teadmine aitab sul mõista, kui olulist rolli tuli sinu unenäos mängis.

Laastav ja hävitav tuli sümboliseerib õnnetust ja hävingut. See, mis põles või kuidas põles, viitab sellele, millises suunas hakkab probleem päevavalgele tulema või on juba tulnud.

Ohutu ja pigem positiivseid emotsioone pakkuv tuli sümboliseerib võimalusi, uudsust, positiivsust, uuendusi, muutlikkust ja muutuseid paremuse poole.

Tuli, mis on kontrolli all, võib viidata emotsioonidele või tegevusele, mis on samuti kontrolli all. See võib sind suunata millelegi, mis liigub õiges suunas ja sobib sinu ellu. Tuli, mis on kontrolli alt väljas, on täpselt vastupidise tähendusega ehk on olemas miski, mis ei sobi sinu ellu ja liigub vales suunas.

Millegi ära põletamine viitab sellele, et sa vabastad enda elust midagi, lõpetad midagi ära või annad millelegi uue kuju. Kui unes kaasnesid põletamisega negatiivsed emotsioonid, siis sa võid millestki lihtsalt ilma jääda, kui kaasnesid positiivsed emotsioonid, siis see uuendus sobib sulle väga hästi.

Kui sa süütad iseennast põlema, siis see viitab sellele, et sinu emotsioonid keevad varsti üle või on seda juba teinud. Võib-olla on midagi, mida sa ei suuda enam kannatada ja enda sees hoida ning sa annad kellelegi teada, mida sa tegelikult tunned. See võib viidata ka vaimsele kokkujooksmisele.

Tulekera sümboliseerib väga intensiivset energiat, üldiselt midagi hävituslikku, laastavat või väga tõsiselt muutvat, olenevalt siis tulekera kontekstist sinu unenäos.

Kui oled unenäos tuld näinud ja selle unenäo tähendus ei kuuluta ette midagi head, siis on kasulik asuda koheselt kandma kaitsekristalli, mis aitab ära hoida raske eesseisva perioodi või sündmuse. Kui seda ei ole võimalik ära hoida, siis aitab kaitsekristall sul olukorrast võitjana välja tulla. Soovitan sellisel juhul kanda Opaali, Tuliahhaati, Ahhaati või Kondor Ahhaati. Kõikidel nendel kristallidel on olemas väga tugevad kaitsvad omadused.

Unenägu, kus sa ei näinud lihtsalt tuld, vaid tulekahju ühel või teisel kujul, siis selle tähenduse leiad minu kirjutatud unenägude seletajast "Tulekahju". Selle artikli leiad SIIT. Tuli ja tulekahju on sarnase tähendusega, kuid unenägusid tuleb alati tõlgendada võimalikult täpselt, et sa saaksid jõuda selleni, mida see sulle täpselt rääkima tuli.

Unenägude paremaks mõistmiseks ja selgemalt nägemiseks loo enda magamistuppa unenägusid esilekutsuv kristallikomplekt, kuhu sa saad aeg-ajalt uusi kristalle juurde koguda. Unenägusid aitab esile kutsuda näiteks Seleniit, Alabaster, Küaniit jne.