Kõik hingedevahelised sidemed on kokku lepitud juba enne meie sündi, need tehakse Universumi poolt eelmiste elude kogemuste ja sündmuste põhjal. Elust ellu liikudes koguneb meie ellu erinevaid hingesidemeidMitte kellegi elus ei suurene armastuseenergia või muu suhteenergia juhsulikult, need on juba varem rajatud, mis selles elus taaselustuvad. Seda loomulikult siis, kui need on eelnevalt loodud.

Mida rohkem näed sa selles elus vaeva spirituaalsusega, suheenergiate hoidmisega, nende sügavamaks muutmisega ja tingimusteta armastuse praktiseerimisega, seda tugevamaks muutuvad hingelised sidemed. Kõik need sidemed kanduvad ka meie järgmistesse eludesse, ka keerulisemad suhted, kui neid ei tervendata.

Kui sa oled vallaline või värskelt suhtesse astunud, sind huvitab teatud inimene, kellega sul on kontakt, või soovid paremini mõista suhet, milles oled, siis see artikkel siin on sinu jaoks. Kirjutan sulle siia Hingesugulase testi, mida tehes võid mõista, kas see inimene, kes on sinu eluteele jõudnud, on tõepoolest ka sinu Hingesugulane.

Enne testi tegemist soovitan sul alustada meditatsiooniga, see aitab sul lõõgastuda ja keskenduda, et saaksid rahulikult vastata nendele küsimustele, mis ma olen siia sinu jaoks üles kirjutanud. Sa võid need küsimused enne mediteerimist endale paberile kirjutada, et suudaksid peale meditatsiooni kiiremini vastuseid anda.

Toon sinu jaoks samm-sammult välja, kuidas Hingesugulase testi teha. 


SUL LÄHEB VAJA:

- Vähemalt ühte tundi, et saaksid olla üksinda ja teha testi rahulikult ja süvenenult.

- Mõnusat ja hubast keskkonda, mis aitab sul täielikult lõõgastuda ja süveneda.

- Armastuseviirukeid, mida samal ajal põletada, näiteks Jasmiini-, Vanilje-, Lootose- või Kaneeliviirukit.

- Viirukialust ja küünlaalust, kuhu viiruk suitsema ja küünal põlema asetada. Tikke.

- Armastuseküünalt, mida põletada, näiteks Kaneeli-, Magnoolia-Vanilje- või Granadilliküünalt.

- A4-paberit ja pliiatsit.

HINGESUGULASE TESTIGA ALUSTAMINE:

Kõigepealt süüta armastuseküünal või -küünlad ja sea armastuseviirukid või -viiruk suitsema. Seda tehes keskendu oma mõtetes sellele, et sinuni jõuaksid õiged vastused. Esita palve, et jõuaksid selle testiga vastuseni, mis on õige. Palve esitamine ning viirukisuitsu ja küünlaga õige energia ja atmosfääri loomine on väga oluline.

Seejärel leia endale mugav istumiskoht ning võta ette paber ja pliiats.

Enne testiga alustamist sule silmad. Hinga sügavalt sisse ja välja ning sea oma hingamisrütm rahulikuks. Tee sellist meditatsiooni 5-10 minutit, see aitab lõõgastuda ja aktiveerida sinu intuitsiooni ja luua selgustunnet. See on vajalik, et test saaks edukalt ja tõeselt tehtud.

Samal ajal, kui teed hingamisharjutusi, keskendu vaid sellele, et sa jõuaksid õigete vastusteni. Saada enda palved Universumisse, et test saaks korralikult tehtud ja sa saavutaksid soovitud selguse.

Hetkel, mil tunned, et sinu hingamisrütm on rahulik ning sul ei ole segavaid mõtteid ja sa suudad keskenduda vaid sellele testile, on õige aeg võtta kätte enda ees olevad paber ja pliiats ning alustada.

HINGESUGULASE TEST:

Tõmba A4-paberi keskele joon, vasakule kirjuta ülevalt alla vastused alltoodud küsimustele, parem pool jäta esialgu tühjaks.

Hingesugulase testi ajal pead sa esitama väga palju küsimusi enda kohta ja nende küsimuste vastused peavad olema tõesed. Sa ei tohi selle testi tegemise ajal lasta enda egol sõna võtta. Ole endaga täiesti aus. Ära tee ennast võimsamaks ega ka nõrgemaks. Vaata enda hingele otsa ning vasta. Need, kes suudavad ausalt endasse vaadata, saavad sellest testist kõige enam kasu.

ESIMENE KÜSIMUS: Millised on minu kõige tugevamad iseloomujooned?

Pane kirja vähemalt 10 erinevat iseloomujoont, mis on sinu tugevused. Mõnel on tugevuseks oskus väljendada armastust, mõnel oskus olla enesekindel, mõnel teisel aga oskus rääkida selgelt enda tunnetest. Tugev on see iseloomujoon, mis ei tee teisele liiga ning on tasakaalus ja toob positiivsust.

TEINE KÜSIMUS: Millised on minu kõige nõrgemad iseloomujooned?

Nüüd on järjekord sinu kõige nõrgemate iseloomujoonte juures. Pane kirja vähemalt 10 erinevat iseloomujoont, mis on sul nõrgad. Võid neid alati ka rohkem kirja panna, mida rohkem suudad nii tugevaid kui ka nõrku iseloomujooni välja tuua, seda täpsem on testi tulemus.

Näiteks on mõne inimese nõrgaks iseloomujooneks armukadedus, otsekohesus, mis tihtipeale teisi inimesi haavab, või näiteks otsustusvõimetus. Leia enda kõige nõrgemad iseloomujooned üles. Need on osad sinust, mis põhjustavad sulle tegelikult kõige rohkem probleeme, draamat ja muret. Võta aega, et analüüsida ennast nii ausalt, kui sa vähegi suudad.

Kui oled suutnud enda nõrgad iseloomujooned tuvastada, siis liigu edasi järgmise küsimuse juurde.

KOLMAS KÜSIMUS: Millised on minu kõige suuremad hirmud?

Nüüd vaata otsa enda hirmudele. Kindlasti leiad sa endas midagi, mis sind aeg-ajalt häirib.
Siin ei ole sul vaja välja tuua kümmet erinevat hirmu, nimeta neid täpselt nii palju kui oskad. Kui suudad tuvastada vähemalt üks või kaks hirmu, siis on sellest juba väga palju kasu.

Näiteks on mõnel inimesel hirm jääda üksinda, saada petetud, olla reedetud, laostuda või hoopis jääda pereta. Mis on sinu kõige suurem hirm? Pane see kirja.

Nüüd, kui oled nendele kolmele küsimusele vastused leidnud, liigu edasi testi järgmise etapi juurde.

Esimene etapp Hingesugulaseni jõudmisel!

Vaata paberil olevaid vastuseid esimesele küsimusele. Nüüd kirjuta enda kõige tugevamate iseloomujoonte järele võrdusmärk ja teisele poole (lehe paremale poolele, mille alguses tühjaks jätsid) nende iseloomujoonte vastandid.

Näiteks, kui sinu tugevaks iseloomujooneks on oskus rääkida enda tunnetest, siis selle vastand on oskamatus oma tundeid avameelselt jagada. Või kui leidsid, et sinu tugevaks iseloomujooneks on enesekindlus, siis märgi teisele poole ebakindlus.

Võta täpsete vastandite leidmiseks aega.

Teine etapp Hingesugulaseni jõudmisel!

Nüüd liigu edasi teise küsimuse vastuseni. Sinna kirjutasid sa enda kõige nõrgemad iseloomujooned. Tee täpselt samamoodi nagu eelmises etapis - tõmba nõrkade iseloomujoonte taha võrdusmärk ning leia vastandid.

Kui sinu nõrkuseks oli näiteks liigne armukadedus, siis vastand sellele on oskus usaldada, kui nõrkuseks on näiteks ebakindlus, siis vastand sellele iseloomujoonele on enesekindlus.

Kolmas etapp Hingesugulaseni jõudmisel!

Kolmanda etapiga on lihtne. Lisa nende hirmude juurde, mis sa kirja panid, võrdusmärk ja võrdusmärgi taha kirjuta lause: "Tema on see, kes tuleb ja aitab mul nendest hirmudest vabaks saada."

HINGESUGULASE TESTI TULEMUS

Võta ette paber, kuhu kirjutasid enda vastused minu küsimustele. Seal on kirjas sinu iseloomujooned ja hirmud ning nende vastandid. Sinu Hingesugulane on see inimene, kes kannab endas kõiki neid iseloomujooni, mille kirjutasid paremale poole. Sest sinu Hingesugulane on sinu vastandversioon. Te ei ole ühesugused, vaid hoopis vastupidi. Tema on see, kes on mõeldud sinu nõrkusi tervendama, sinu tugevusi omaks võtma ja sinu hirme leevendama. Ja samamoodi on vastupidi - sina tervendad tema omasid. Ainuke, mida sa siit testist välja lugeda ei saa, on tema hirmud, aga seda ei olegi sul vaja teada, kuna sul on juba oskused ja tugevused nende leevendamiseks.

Kui oled kohanud kedagi, kelle vastu sul on tekkinud tunded, oled suhtes või alles otsid seda õiget Hingesugulast, siis sa saad sellest testist vastuse, milline ta on. Kui inimesel, kelle vastu sul on tunded, on testi paremal pool olevad iseloomujooned, siis oled sa oma Hingesugulase üles leidnud. Kui mitte, siis oled sa koos kellegi teisega, kellega sul on sõlmitud teistsugune hingedevaheline kokkulepe.

Rodokrosiit, Granaat, Larimar ja Vikerkaare Kuukivi on peamised Hingesugulase kristallid. Need kristallid aitavad sul jõuda Hingesugulaseni, kui teda sinu elus veel ei ole. Kui on, siis aitavad need teievahelise sideme ja armastuse tugevaks muuta. Hoia neid kristalle enda lähedal või kanna ehtena, et need saaksid sind Hingesugulasega ühendada. Need kristallid suurendavad sinu armastuseõnne!

Loe läbi ka Hingesugulase artikkel, milles olen kirjutanud veelgi põhjalikumalt, kuidas teda ära tunda ning milline on teievaheline side ja eesmärk. See aitab sinu silmi veelgi rohkem avada ja mõista seda erilist hingedevahelist kokkulepet! 

Loodan südamest, et see test aitab sind ja paljusid teisi. Saadan teile armastust ja veelkord armastust!

Tene Laul