Lapsed imiteerivad, matkivad ja võtavad vastu teiste inimeste käitumist. See muudab nad väga haavatavaks ning mõjutatavaks. Lapsed on avatud, kuid see, et nad õpiks ära oma perekonna tavad, käitumise ja elumustri, on vajalik osa nende arengust. Kuid see sama võib saada ka ohtlikuks, kui keegi hakkab last halvasti mõjutama. On väga oluline, et näiteks sina vanemana teadvustaksid endale, kas need sõbrad või tuttavad, kellega sinu laps kokku puutub, mõjuvad tema arengule hästi või mitte. Sul on igasugune õigus suunata enda last inimeste poole, kes mõjuvad talle hästi, ning hoida teda eemal nendest, kes halvasti. Nendeks negatiivseteks mõjutajateks võivad olla teised lapsed ja kahjuks tihtipeale ka täiskasvanud inimesed.

Selleks, et mõista, kas inimesed, kellega sinu laps kokku puutub, mõjutavad teda, annan ma sulle mõned vihjed, mis sind aitavad. Räägin sulle sellest, kuidas märgata oma lapse elus neid inimesi, kes teda halvasti mõjutavad.

Neid 7 ohumärki võid näha inimeses, kes on sinu lapsele halvaks eeskujuks.

1. Tal on toksiline omadus teisi inimesi taga rääkida

Klatšimine ehk teiste taga rääkimine tundub väga paljudele kahjuks süütu tegevusena, mille suhtes silm kinni pigistatakse või mida isegi tähele ei panda. See on väga toksiline tegevus. Kui sinu lapse sõber või keegi, kes teil külas käib, pidevalt vihjab millelegi negatiivsele kellegi teise juures, keda samal ajal teiega koos ei ole, siis peaks sul vanemana häirekell tööle hakkama.

Kui ta klatšib teie juures, siis klatšib ta ka teie kodust väljapool ja ta teeb seda potentsiaalselt ka sinu enda lapsest või sinust endast, kui ta on teie juurest lahkunud. Tagarääkimine on ääretult negatiivne iseloomuomadus, mis mõjutab sinu last halvasti. Tema võib ühel hetkel olla see, kes võtab selle halva harjumuse omaks ning muutub samasuguseks.

Üks asi on murede jagamine, kogemustest rääkimine või nende üle arutamine, teine asi aga negatiivse alatooniga teistest inimestest rääkimine. Tee nendel kahel tegevusel vahet.

2. Ta on kontrolliv

Sinu lapsele mõjub halvasti inimene, kes võtab ta enda kontrolli alla. Näiteks ei luba ta enam sinu lapsel mõne teisega suhelda, teatud riideid kanda, teatud tegevusi teha jne. Kui sa vanemana märkad seda, et sinu laps on eemaldunud inimestest või tegevustest, keda või mida on ta armastanud, siis peaks sinu häirekell tööle hakkama.

Kui suhelda kontrolliva nii-öelda sõbraga, siis see muudab sinu lapse üksikuks. Kontrolliv kaaslane isoleerib ta teistest inimestest ja tegevustest, mis võisid talle tegelikult head olla. Laps peab saama vabalt otsustada, kellega ta mida soovib koos teha. Selleks reguleerijaks ei tohiks kindlasti olla keegi sõpradest. Kui üldse on vaja piire seada, siis peaksid need tulema perekonnalt ja seda vaid lapse enda huvides.

3. Ta on manipuleeriv ja salakaval

Kui sinu laps sõbrustab kellegagi, kes on manipuleeriv ja salakaval, siis saab see minna kahte rada pidi. Üks on see, et ühel hetkel lüüakse sinu lapsele lihtsalt "nuga selga", tehakse mingil viisil väga haiget ja lõhtakse tema vaimset tervist. Teine tee on see, et sinu laps muutub ise samasuguseks, kuna lapsed on väga avatud matkimisele.

Kuidas mõista, kas sinu laps käib läbi kellegagi, kes on manipuleeriv?

Manipuleerimine ja salakavalus peegeldub ultimaatumite esitamises, tüli tekitamises teiste inimeste vahele ehk ta suudab kaks inimest omavahel vaenujalale ajada. See inimene suudab teisi ära kasutada enda heaolu nimel, ta suudab nõrkusi näha ning nendele toetudes manipuleerida. Ta suudab jätta endast pidevalt ohvri mulje ja on valelik.

Kui sa vähegi tunned kellegi konkreetse minu sõnadest ära, siis peaks alarm tööle hakkama. Ma loodan, et see juhtub, kui sinu lapse elus on selline inimene, et sa saaksid teda aidata.

4. Teda ei huvita sinu lapse kodune kasvatus ja kodused harmoonilised reeglid

Sõber, kes tegelikult ei vääri sõbra nimetust ja kes mõjub sinu lapsele väga halvasti, ei huvitu sellest, millised on teie kodused kombed. Ta ei järgi neid või üritab igal moel suunata sinu last nendest mööda vaatama.

Näiteks, kui teie kodus on oluline kellaaeg, millal laps peab hiljemalt kodus olema, siis teda ei huvita see. Ta tirib pidevalt sinu lapse kellaajast üle astuma või kui teie kodus on tavaks see, et kõik koristavad iseenda järel ära, hoiavad puhtust ning korda, siis tema on see, kes eirab seda harmoonilist reeglit. Ta mõjutab sinu last astuma üle kodustest kirjutamata reeglitest.

Kui sinu laps käib läbi kellegagi, kes suunab teda kodus valitsevat harmooniat rikkuma, siis peaks see sinu häirekella tööle panema!

5. Ta tahab salatseda ja paneb ka sinu lapse seda tegema

Kui sinu laps käib läbi kellegagi, kes pidevalt salatseb ja paneb ka teda salatsema, siis peaks see häirekella sinus tööle panema. Halvasti mõjub sõber või isegi täiskasvanu, kes loob neile omavahele palju saladusi. Kui sa tunned, et sinu laps enam ei räägi sulle, mida ta teeb, mida tunneb, käitub kahtlaselt, nagu peidaks ja varjaks midagi, siis on see ohumärk. Eriti siis, kui ta teeb seda koos teatud isikuga ja sa näed, et temaga koos olles käitub ta salatsevalt. Selline käitumine on väga toksiline, muutes sinu enda lapse iseloomu samasuguseks. Ilmselt ei soovi keegi, et tema lapses selline iseloom välja areneks. Sellisele käitumisele tuleks lõpp teha, aidates tuua lapse ja tema sõbra vahele distantseerumist.

6. Ta paneb sinu lapse endale meelejärele käituma

Kuues punkt on väga palju seotud eelmiste punktidega, kuid toon selle siiski ka eraldi välja. Sinu last mõjutab halvasti see, kes paneb teda nagu marionetti enda meelejärele käituma ja tegutsema. Kui sa vanemana olen märganud, et sinu laps teeb kõike, mida tema sõber soovib või ütleb, siis on see väga suur ohumärk. See on kontrolli alla võtmine, mis tegelikult viib lõpuks sinu lapse seisu, kus ta kaotab enda isiksuse ära. Tekib kaotatud hinge faas, mis omakorda võib ühel hetkel viia lapse suurde stressi, masendusse ja depressiooni. Igaühel peab olema oma isiksus, me peame kõik omama iseenda hinge ja keha üle kontrolli, mitte laskma teistel seda teha. Et sinu enda laps ühel hetkel enda hinge ära ei kaotaks, siis on mõistlik sellist halba mõju osutavat sõpra temast eemale suunata.

7. Ta ei karda teha rumalusi, millel võivad olla laastavad tagajärjed

Sinu lapsele osutab ääretult halba mõju sõber või ka täiskasvanu, kes võtab täiesti asjatuid riske ning mõtleb välja tegevusi, millel on laastavad tagajärjed. See inimene suunab sinu lapse riskima kohtades, kus ta ehk ise  ei oleks julgenud kunagi riski võtta, suunates teda tegema midagi, mis võib kellelegi teisele kahjulik olla. Kui sa oled märganud sellist käitumist, siis see on ohumärk. See laps võib muuta ka sinu enda lapse selliseks, kes ei suuda ühel hetkel olukorda adekvaatselt hinnata ning panna teda tegema midagi, millel on tõsised tagajärjed. Olgu selleks tegevuseks teise vara lõhkumine, uimastavate ainete tarvitamine, enda kehaga hooletult ümber käimine, teisele liiga tegemine jne.

Soovitused sulle, kui lapsevanemale:

- Kui teil käib külas laps, kes ei austa teie kodu reegleid, siis ürita viisakalt ja heatahtlikult olukord ära lahendada. Seda selleks, et sa ise ei mõjutaks enda last halvasti ja ei annaks talle halba eeskuju. Ürita sõbrale selgitada, milline kord teie koduseinte vahel on. Kui halba mõju osutab mõni täiskasvanud inimene, siis selgita talle viisakalt (aga mitte lapse ees) seda sama ja palu selline käitumine lõpetada, selgitades, et sa soovid enda last teatud asjadest säästa.

- Kui olukord on väga kriitiline ja sa tunned, kuidas sinu last on näiteks tema sõbrad lämmatanud, siis tuleb sul enda laps sellest suhtest välja päästa. Seda kõike tema enda heaolu nimel. Tee seda samuti rahulikult, armastavalt ja selgitavalt. Kasutada ei tohiks keelde ja käske, pigem tee seda selgitavalt ning toetades.

- Sa võid luua distantseerumist sellest lapsest, kes mõjub sinu omale halvasti, aidates leida tal endale teisi tegevusi, viia teda kokku teiste lastega või leida tegevusi, mis ei jäta aega selle lapsega kohtumiseks, kes talle halvasti mõjub. Distantseerumine on alati hea üleminek, mis enamjaolt ei põhjusta draamat ega ka vimma.

- Julgusta oma last olema tema ise, ise otsuseid tegema, süsti temasse enesekindlust ja jaga talle palju armastust. Näita talle, et kui seda teist last tema elus ei ole, siis ei jää ta tegelikult millestki ilma. Toeta teda, kui tal on raske ja näita, et sa tõesti oled tema jaoks alati olemas.

- Kui situatsioon on väga tõsine ja sa näed, kuidas sinu laps on kellegi lõksu sattunud, siis tuleb sul sekkuda ning ta sellest olukorrast päästa. Kui ta ise ei suuda näha seda, mida sina, siis selgita talle olukorda ja küll sellest väljudes ta ka ise ühel hetkel mõistab sinu soovi sellele kõigele lõpp teha.

Lõpeta energeetilise side oma lapse ja talle halvasti mõjuva sõbra või täiskasvanu vahel!

Soovitan sinu lapsele Punase Jaspise kristalli. Tegemist on õigluse kristalliga, mis aitab välja päästa olukordadest, kuhu ta on lõksu jäänud, kus teda koheldakse halvasti ja tema vastu ollakse ebaõiglane. Punane Jaspis on kiusamise vastase toimega, aidates eemaldada sinu lapse Auraväljast energiasideme teise lapse või täiskasvanuga, kes teda väga halvasti mõjutab. Punast Jaspist tuleks ehtena kanda senikaua kuni probleem, side või manipuleerimine kestab. Kui see kristall on oma töö ära teinud ja te ka ise olete suutnud olukorra kontrolli alla saada, siis on õige aeg Punase Jaspise kandmine lõpetada. Kristallide seas on see ka kõige tugevam kristall kiusamise vastu astumiseks. Seda soovitan ma ka neile lastele, kes kannatavad üleüldse kiusamise all näiteks koolis. Punane Jaspis julgustab olema mina ise, enda eest seisma ja see kaitseb emotsionaalset ning vaimset keha kiusamisest tekkivate haavade eest.

Kui teie kodu külastab keegi, kes mõjub lapsele halvasti, siis on mõistlik teha kodule suurpuhastus Palo Santo viiruki või rituaalitõrvikuga ja Ülima Armastuse viirukiga. Palo Santo vabastab halba mõju, stressienergiat ja Ülima Armastuse viiruk aitab taastada kodurahu ning lapse ja lapsevanema usaldusliku sideme.