Kindlasti oled sa kuulnud introverdist ja ekstraverdist? Oled ehk isegi mõelnud selle peale, kumb sa ise oled. Kaalunud, kas oled tagasihoidlik ja kõrge mõttelennuga introvert, või hoopis lõbu ihkav ja võimsa eneseväljendusega ekstravert? Aga võib olla sa ei ole ei introvert ega ekstravert, vaid hoopis ambivert! Ambiverdi puhul on tegemist nende kahe isiksusetüübi kuldse keskteega. Tihtipeale unustatakse ambiverdid ära ja isiksusetüüpe hinnatakse enamasti vaid kahes suunas. Tegelikult on olemas kolm isiksusetüüpi ja üks nendest ongi ambivert. Aitan sul mõista, kas sina võid olla ambivert. Kui minu mõtteid loed, siis ürita enda käest pidevalt küsida, kas sa oled selline, kas sinu mõttemaailm ja käitumine samastuvad ambiverdi joontega. Toon näiteid ka introvertide ja ekstravertide kohta, et sul oleks lihtsam mõista, kes nendest kolmest sina oled.

1. KESKKONNALE VASTAV KÄITUMINE

Ambivert on see, kes vastavalt keskkonnale muudab enda käitumist. Ta on nagu sotsiaalne kameeleon, kes valib suhtumise, emotsionaalse seisu ja hoiaku vastavalt inimestele ning keskkonnale. Kui talle meeldivad inimesed, kes teda ümbritsevad, siis ta on vaba, lõbus, rõõmus ja seltskondlik, nii nagu ekstravert. Kui ta tunneb mingisugust ebamugavust, siis ta on vaoshoitud, hoiab eemale või jälgib pingsalt enda väljaütlemisi, nagu seda teeb introvert. Ta on ju nende kahe isiksusetüübi kuldne kesktee.

Ambivert on situatsioonipõhise käitumisega. See tähendab, et ta valib oma hoiaku vastavalt olukorrale. Kui inimene, kellega ta suhtleb, on avatud, siis võtab ka tema avatud suhtumise. Kui ebaviisakas, siis ta hoiab sellest inimesest eemale ja üritab leida viisi eemaldumiseks. Kui keegi puistab oma südant, siis ta üritab leida viisi, kuidas tema tuju parandada. Ta on multifunktsionaalne kameeleon. See aga ei tähenda seda, et tal ei oleks oma iseloomu. Ta lihtsalt kohaneb teiste inimestega koos olles nende olemusega ja valib vastavalt sellele oma käitumise.

Näiteks võib ambivert tööalaselt olla väga pühendunud, korrektne ning tõsine, kuid sõpradega koos aega veetes laseb ta välja enda sisemise lapse. Nautides, olles kaugeltki mitte reserveeritud ja tagasihoidlik. Ambivertide multifunktsionaalsus on erinev, vastavalt inimesele endale. Nad ei ole kõik ühesugused, kuid mida ma soovin edasi anda, on see, et nad kohandavad enda käitumist vastavalt olukorrale.

2. TASAKAALUKAD VESTLUSED

Kuigi introverdid on suurepärased kuulajad, kes suudavad süveneda sellesse, millest temaga räägitakse, ja kellel on oskus mõttelennuga kiiresti kaasa minna, siis ei julge introvert alati kogu oma arvamust välja öelda. Pigem jätab ta palju asju enda teada, mitte, et ta sooviks varjata, vaid introverdi jaoks ei ole loomulik öelda välja kogu oma arvamus situatsioonist. Ekstravert teisest küljest on aga see, kes suudab sinuga kergelt jutu peale saada, kuid ta ei suuda sinu öeldusse põhjalikult süveneda. Ekstravert ei ole sügavate vestluste inimene, ta võib kergelt jutu enda peale suunata. Talle meeldib olla tähelepanu keskel, ta tõmbab fookuse endale nii muuseas.

Ambivert see eest on kuldse kesktee looja ja vestlused temaga on kindlasti tasakaalukamad. Ta suudab kuulata, süveneda, anda head nõu, julgeb arvamust avaldada, laseb teisel rääkida ja räägib ka ise kaasa. Introverdiga vesteldes võib jutt ühelt maalt otsa saada, kuna nad ei soovi iseenda kohta väga palju jagada, ekstraverdiga võib jutt domiveerivalt liikuda ekstraverdi peale, kuid ambivert annab mõlemale osapoolele võimaluse olla tasakaalukas vestluses. Ekstraverdid tõmbavad suhtlemises endale liiga palju tähelepanu, introverdid liiga vähe ja ambiverdid on nende kahe kuldne kesktee.

3. ÜKSINDA OLEMINE EI OLE MITTE MINGISUGUNE PROBLEEM

Introvertide jaoks on üksinda olemine või ühise aja veetmine nende inimestega, kellega on elujooksul tugev side loodud kui täielik turvatsoon. Introverdi jaoks on üksinda aja veetmine miski, mida ta armastab ja milles ta tegelikult end üksildasena ei tunne. Tal ei hakka iseenda seltsis igav. Ekstraverdile on oluline seltskond, inimesed, uute tutvuste loomine, pidev enda mõtete, tunnete ja kogemuste jagamine. Ekstraverdil on suur tutvusringkond, kellega ta enda aega hea meelega jagaks. Üksinda olemine on ekstraverdi jaoks keeruline.

Ambivert on aga see, kellel on vaja nii üksinda olemist kui ka seltskonda. Tal on vaja need kaks hetke enda elus ära jagada. Kui Ambivert on olnud seltskonnas, veetnud aega teiste inimestega, siis tal on vaja enda laadimiseks teistest inimestest eemalduda, liikudes sellisesse paika, kus introvert end kõige mugavamalt tunneb. Ambiverdil ei ole mitte mingisugust probleemi olla üksi ja nautida iseenda seltskonda. Peale mõne aja möödumist soovib ambivert aga uuesti seltskonda. Tema elus eksisteerib pidev pendeldamine sotsiaalse distantseerumise ja inimestega kokku saamise vahel. Kui ühte on liiga palju, siis suundub ta end teisele poole laadima.

Introverdid veedavad enamuse aja iseenda seltsis, ekstraverdid teiste seltsis ja ambiverdid pendeldavad ühelt poolt teisele. Ambiverdid on nii-öelda sotsiaalsed introverdid.

4. TÖÖTAMINE MITMEL RINDEL

Introverdid on need, kelle jaoks võib parim töökeskkond olla kas üksinda või väga väikeses suletud grupis. Selle isiksusetüübi jaoks ei ole mitte mingisugust probleemi saada tööga hakkama ilma suurema seltskonnata. Pealegi on ta produktiivsem, kui saab omaette toimetada. Ekstraverdi jaoks on seltskond töö tegemisel boonus, see paneb ta käima, elama ja tegutsema. Koos toimetamine, partneriga töö tegemine on suurepärane. Ambivert on aga see, kes suudab mõlemat teha ja mõlemat ka nautida. Samas ei soovi ambivert, et domineerivaks saaks üksinda töötamine või seltskonnas töötamine. Ambiverdi jaoks on parim töötegemise viis nokitseda omaette, teha siis kellegagi koostööd, uuesti üksinda toimetada ja olla produktiivne ning seejärel teha jälle koostööd. Tal on vaja vaheldust ja kui töökoht suudab sellist vaheldust pakkuda, siis see on tema jaoks suurepärane.

Introvertide jaoks on raske enda arvamust gruppides avaldada, seega nende head teadmised ja ideed võivad jäädagi vaid nende enda teada. Introverdi jaoks on iseseisev töö kõige ideaalsem. Ambivert suudab ükskõik millises keskkonnas tööd teha, iseseisvalt või koostööna, nad suudavad olla väga head töökaaslased, andes ekstravertidele võimaluse hiilata ja kaasa rääkida. Samas andes ka introverdile võimaluse silma paista. Ambivert on see, kellele meeldib kõiki koostöösse suunata, ka neid, kes on tagasihoidlikumad, nagu näiteks introverdid. 

5. TERVISLIK SKEPTITSISM JA MÕLEMA POOLE NÄGEMINE

Ekstravert on see, kes usaldab inimesi automaatselt. Ta on sotsiaalselt avatud, tema jaoks võiksid kõik sõbrad olla ja kõigiga läbisaamine võiks olla loomulik asi. Ekstravert ei pruugi tihtipeale tuvastada kellegi teise pahatahtlikkust, valelikkust või halbu motiive. Tema jaoks on loomulik inimest vastu võtta ja seetõttu võivad ekstraverdid oma elu jooksul väga palju haiget saada, kuna nende usaldust on kerge võita, kuid samas ka kerge purustada. 

Introverdid aga kalduvad skeptitsismi poole. Miski kuklas ütleb talle pidevalt: "Ma ei saa teda usaldada, tal on raudselt mingi tagamõte või temas on midagi kahtlast, pean sellesse süvenema." Introverdil istub keegi õla peal ja annab talle pidevalt edasi signaali, mis paneb teda olema ääretult ettevaatlik.

Ambiverdil on aga suurepärane inimeste lugemise oskus. Ta tajub väga lihtsalt ära inimese tõelise pale, tema motiivid ja siiruse. See isiksusetüüp on ka see, kes suudab igas asjas näha erinevaid külgi. Ta suudab näha head halvas ja halvas head ehk leida igas asjas midagi, mis on kasulik või kahjulik. Ambivert on see, kes ei laida maha kõige ebatõenäolisemat ideed ja samas ei kiida ta ka takka kõige utoopilisemat unistust. Ta on kahe jalaga maa peal ja samas optimist.

6. SÕBRANA ON OLULINE KVALITEET, MITTE KVANTITEET

Kõik kolm isiksusetüüpi loovad sõprusi väga erinevalt. Kuigi introverdid on need, kellel on raskusi uute sõpruste loomisega, siis on nemad ka need, kes suudavad sõprust hoida kauapüsiva ja tugevana. Introverdi jaoks ei ole oluline sõprade arv, ka ühest heast ning usaldusväärsest sõbrast piisab. Kui neid on kaks, siis ta on õnnega üle kuhjatud. Introvert suudab hoida sõprust tugevana, isegi distants ei pea olema faktoriks, mis sõprusel laseb ära hääbuda. Tema on see, kes võib sõpru hoida südames terve elu. Introverdile sobib, kui on vähe inimesi, kellega ta saab oma elu jagada ja end neile tõeliselt avada.

Ekstravert on aga see, kes võib uusi sõprusi luua käigu pealt, see ei ole küsimuski. Naeratus, paar sõna juttu ja tuttavad me oleme. Ekstravert on nagu magnet, kes tõmbab enda poole tähelepanu ja tal ei ole sellest loomulikult mitte midagi. Ekstraverdil on suur tutvusringkond, kuid sügavamõttelisi sidemeid tema elus on väga vähe, kui üldse. Ekstraverdid võivad olla tuttavad väga suurte seltskondadega, kuid ta pigem eelistab kõigilt midagi saada, mitte ühest inimesest midagi sügavat.

Introverdid teavad enda vähestest sõpradest väga palju, tunnevad neid läbi ja lõhki. Ekstravert teab väga paljudest inimestest midagi, kuid vähe põhjalikult.

Ambivert võib olla väga paljude erinevate inimeste tuttav ja sõber, nii nagu ekstravert. Tema on aga see, kes ei pühenda end väga spetsiifilisele inimesele. Ambiverdil võib olla palju sõpru, kellega ta üritab saavutada sügavamat sidet vesteldes, nii nagu introvert, kuid soovib siiski jääda vabaks linnuks. Kellekski, kes ei ole otseselt seotud ja kellel on alati võimalus liikuda ühe inimese juurest teiseni. Ambiverdi jaoks on oluline inimestega suhtlemine, enda mõtete ja elu jagamine, kuid mitte olla nendega seotud. Ta on vaba hing. 

7. TAHAN ÜHTE, TAHAN KA TEIST JA SEDA KÕIKE KORRAGA

Ambiverdiks olemisel on väga palju eeliseid. Ambivert suudab olla sotsiaalne, avatud, nautida iseenda seltskonda, jagada enda elu teistega, mitte puudust tunda inimestest, olla põhjalik enda töös või süveneda teise inimese lugudesse. Kuid ka ambiverdil on oma tumedam külg.

Ambivert meenutab mulle sodiaagi üleminekut, kus üks energia põrkub kokku teise energiaga ja rahutus on garanteeritud. See on isiksusetüüp, kes soovib olla särav päike teiste inimeste seas ja samas olla üksik hunt nagu introvert. Temas tekib pidev võitlus selle vahel, kas minna välja või olla omaette. Ta tahab mõlemat, kuid mõlemat korraga ei saa. Kui keegi ambiverdi välja kutsub, siis oma mõttes on ta kohe minemas. Teine pool temas aga tõmbab teda tagasi meelistegevuste juurde, mida ta saab üksi teha.

See sama võitlus kestab kogu elu, aga sellesse on võimalik tasakaalu tuua. Ambivert peab iseendale meenutama, et kui ta on palju aega omaette olnud, siis on aeg välja astuda ja vastupidi. Ambiverti aitab tasakaalus hoida tema õnnekristall Kollane Jaspis.

Kollane Jaspis on kristall, mis on sulle kasulik, kui oled isiksusetüübilt ambivert. Kollane Jaspis aitab tasakaalustada selle isiksusetüübi energiaid, aitab tuua õnne tema tegevustesse ja tuua esile positiivseid iseloomujooni. See on suurepärane tööedu- ja õnnekristall, mis aitab ambiverdil leida iseenda jaoks üles alati parimaid lahendusi.

8. LÄHEB KÕIGEGA KAASA, KUID KAS TA KA ALUSTAB KÕIKE?

Ambivert on suurepärane seltskonna inimene, ta võib läbi saada paljudega ja puhuda juttu seinast-seina teemadel. Samas ei ole tema tavaliselt see, kes haaraks telefoni ja korraldaks suure peo või kutsuks end külla. Ta tuleb hea meelega, kui sa ise otsid ta üles või keegi mainib talle midagi põnevat. Ta ei ole suur korraldaja, kuid ta on kindlasti see, kes naudib osalemist. Tema poolt ei tule initsiatiivi kokku saada või midagi teha. Temas on siiski osa introvertsust, mis on andnud talle iseseisvuse, ja ambiverdiks olemine muudab inimese sõltumatuks. Samas on temas parajalt palju ka ekstraverti, kes naudib lõbu, nalja ja emotsioonide jagamist. Ambivert on peol see, keda on sinna kutsutud, kes suhtleb kõigiga kõigest, kuid lahkub päeva lõpus ikkagi teadmisega, et ta oleks ka kodus veetnud kvaliteetaega.

Seega, kes oled sina - kas sa oled introvert, ekstravert või hoopis tihtipeale ära unustatav isiksusetüüp ambivert? Kes on sinu parim sõber, sinu kaaslane või laps või, mis sa arvad, milline isiksusetüüp olen hoopis mina? Põnevat mõtisklemist!